Tarot keltských draků

 
 

Použití dračího tarotu

 

Tarot Keltských Draků lze používat jako každý jiný tarotový soubor, který je úzce spojen s tradičními metodami vyobrazení tarotových symbolů. Sedmdesát osm karet je možno vykládání, který znáte, nebo můžete experimentovat s výklady uvedenými na konci knihy. Tato sada je číslovaná klasicky, pořadí je zcela totožné s tím, které příznivci tarotu znají. Jediný rozdíl je v tom, že Hole spojuji s elementem Vzduchu a Meče s elementem Ohně. Tato asociace mi vždy dávala větší smysl než opačná, neboť Hole jsou primárně mentální rituální nástroj a Meče jsou nástrojem energie a činu. Tato myšlenka není nová, ani nepochází z mé hlavy. Také jsem změnila názvy dvou karet Velkých arkán, karta 5 je zde Velekněz a karta 15 Okovy. Původní názvy těchto karet (Hierofant a Ďábel) neměli nic společného s předkřesťanskou keltskou spiritualitou.

 

Dračí magie

 

Během historie zaznamenala téměř každá kultura příběhy o dracích. Draci jsou známí v té či oné formě po celém světě. Mytologie, lidové kultury a zvyky legendy jsou plné zkazek o těchto stvořeních a jejich spojení s lidmi. Bohužel se o těchto krásných astrálních bytostech v posledních fázích evropské kultury nemluvilo příliš pravdivě nebo vlídně.

 
 

Jsou ale draci skuteční? Jelikož nežijí ve fyzickém rozměru, nemohou vědci tato stvoření chytit a prozkoumat. Proto nejsou pro mnoho lidí „skuteční“. Vědci se však už příliš mnohokrát zmýlili.Kouzelníci a milovníci draků nepociťují potřebu postavit svá přesvědčení na takzvaných vědeckých „faktech“, neboť se stejně jako ostatní jasnozřiví lidé zaměřují na jiné oblasti než je magie. Vědí, jak dosáhnout, přivést a najít pomoc a informace z astrálních rovin, a vědí tedy z první ruky, že draci a další nezvyklá stvoření doopravdy existují.

 
 

Neexistuje jen jediný stručný popis draků, ale je tu několik společných rysů tohoto druhu: chrlí oheň a pohybují se vzduchem. Stará učení říkají, že draci mohou mít dvě nebo čtyři nohy nebo vůbec žádné, mohou mít pár křídel nebo být bezkřídlí, chrlí oheň a vydechují kouř a mají na těle šupiny. Draci se dožívají vysokého věku a jsou velice moudří.I když lze o dracích mluvit jako o samostatném druhu, existuje v dračím společenství mnoho poddruhů a rodin. Dračí druh se dělí na mnoho rodin, které žijí v různých částech světa. Tyto rodiny jsou dále rozděleny do spousty poddruhů, jako jsou například: Draci hor, lesů, ohně, moří a vod, elementů, větru, bouřky, počasí, sopek, ohně, chaosu, světla a pouští. Každý druh draků je přitahován jistým typem barev a kamenů, kterými je můžeme přizvat na pomoc při kouzlení.

 
Proč by někdo chtěl přijít do styku s draky? Draci mají kontrolu nad hlubšími toky elementární energie, kterou lidé obvykle nevnímají. Jsou vždy nějakým způsobem spojeni s různými formami čtyř Elementů. Draci jsou také velmi mocní pomocníci při čarování a magii.
 

Kvůli své dávné moudrosti jsou draci oceňováni jako pomocníci u jakéhokoli druhu věštění, jako například u vykládání karet. Draky, jak se zdá, tarot a ostatní divinační pomůcky doslova fascinují.

 

Podle starých tvůrců map bylo každé neznámé území popsáno „zde jsou draci“. Tarot i magie mají mnoho nezmapovaných míst. Nejenže tam uvidíte čekat draky, ale také zjistíte, jak vám tato neobyčejná stvoření mohou být nápomocná, pokud jim dáte příležitost.