Edgar Cayce - Tajemství Atlantidy

Tajemstvi_Atlantidy

Edgar Cayce, nejslavnější americký jasnovidec o záhadách tajemné Atlantidy. Jak to bylo ve skutečnosti? Před vašimi očima se otevře fascinující svět minulosti. Nikoliv spekulace vědců, nýbrž skutečnost z kroniky Akáše. Karma a reinkarnace. Prvotní osídlení Země. Vznik a vývoj člověka. Synově světla a synové temnot. Atlantida před 50 000 let př.n.l. Zneužití ničivých sil. Exodus Atlanťanů. Rozkvět egyptské civilizace. Psychomanipulace. Genetické klonování. Neodhaleno tajemství pyramid. Na prahu globálních změn.

 

Výňatky
Současná věda potvrzuje, že člověk je mnohem starší, než se donedávna věřilo - což Edgar Cayce ve svých životních výkladech tvrdil již před 60 lety. Jaký to má však vztah k Atlantidě? Kde se s Atlantidou začalo? Citujeme ze všeobecného výkladu z roku 1932.

"Poloha...atlantský kontinent ležel mezi Mexickým zálivem a Středozemním mořem. Doklady o této ztracené civilizaci nalezneme v Pyrenejích, v Maroku, britském Hondurasu, v Yucatanu a v Americe. Existují vyčnívající oblasti...které byly někdy součástí velkého kontinentu. Anglická západní Indie a Bahamy patří k těm, které jsou viditelné dodnes: kdyby se na nich uskutečnil geologický výzkum, a to hlavně v Bimini a Golfském proudu mohlo by se to potvrdit."

 

*****

"V době poté - asi 100 000 až 98 000 let před příchodem Ramy do Indie, žil v zemi Atlantida jistý Ameilius, který si první všiml rozdílů mezi tvory, obývajícími tuto část zemské sféry (tj. Atlantidu), mezi muži a ženami jako zvláštními entitami nebo individui. Jejich tělesné tvary se velice podobaly myšlenkovým tvarům, protože byli schopni se posunout směrem, v němž se jejich vývoj vytvořil v mysli - podobně jako dnes mění améba svůj tvar ve vodách nehybného zálivu nebo jezera. Díky své tělesné touze, která stvořila nebo přidala materiální podmínky, se vytvořili, zpevnili nebo ustálili (tak, že byli) velmi podobní existujícímu lidskému tělu té doby. Barvou se podobali svému okolí tak, jako se mu dnes podobá chameleon. Tak se zformovali jako červení nebo smíšení lidé - ať barvy - později známi jako rudá rasa. Ti uměli používat ve svém dalším postupném vývoji všechny síly, které se projevily v jejich individuálních okolnostech. Prošli těmito částmi  a stejně je následovala i žlutá, černá a bílá rasa v jiných částech světa. Ve svém bezprostředním okolí, s těmi možnostmi vývoje v uvedené části světa, byli tito lidé rychlejší než jiné rasy v jiných částech - i když zničení tohoto kontinentu a lidí bylo od nich ještě daleko, zůstal o něm záznam na skalách. Svůj vliv rozšířili i do života lidí zemí, do nichž utekli. I dnes, ať už přímým vlivem svých převtělení na Zem nebo pomocí myšlenek jednotlivců, mohou ovlivňovat osoby, skupiny, národy současnosti."

 

*****

 

"V Atlantidě, když se krajina začala rozpadávat kvůli používání duchovních pravd k hmotnému získávání tělesné síly. Zařazen v Chrámu Slunce, jehož celá síla se používala u hmotných věcí - pomáhal dávat návody k záchraně života, tj. aby se odstěhovali do jiných zemí - entita přišla do Egypta. Později viděla, jak byla v Chrámu obětování a Chrámu krásy zdokonalována a zachraňována těla těch, které entita a její společníci považovali za verbež. Viděla, že Pán není ovlivňován osobami, nýbrž miluje ty, kteří milují své bratry."

*****

 

"Na Zemi nadešel čas, kdy se lidé na celém světě budou chtít dozvědět více o tajemstvích myslí i duše."