Edgar Cayce - Tajemství kroniky Ákáše

Tajemstvi_kroniky_Akase

Na základě životů tisíce lidí jimž byly poskytnuty výklady, lze konstatovat, že:

- Budoucnost není otázkou osudu či náhody anebo štěstí.

- Náš osud není předurčen naší minulostí, naše budoucnost spíše závisí na našich stávajících rozhodnutích, postojích a skutcích.

- Den po dni je každý z nás osobně zodpovědný, co nás v budoucnu čeká.

 

Výňatky

"V čase a prostoru jsou zaznamenány myšlenky, skutky a činnosti bytosti. Tyto záznamy jsou často nazývány Boží knihou vzpomínek a každá bytost, každá duše v závislosti na tom, do jaké míry aplikuje v praxi to co pokládá za svůj ideál, buď vytváří dobro či zlo. Tyto záznamy jsou interpretovány pro bytost v naději, že jí pomohou lépe porozumět sobě samé a světu kolem ní."

*****

"Vidím sám sebe jako malou tečku vně svého fyzického těla. Kolem mne je tma a trpím pocity osamělosti. Najednou jsem si vědom bílého světelného paprsku. Jako tato malá tečka se pohybuji vzhůru a vím, že se tohoto světla musím držet, jinak bych byl ztracený.

Cestou vzhůru si postupně začínám uvědomovat existenci různých úrovní bytí.

Na první úrovni se nacházejí vágní, strašlivě vypadající tvary, groteskní formy, které například můžeme spatřit během noční můry.

Poté se kolem mne začínají objevovat zdeformované lidské postavy, jejichž některé části těla jsou abnormálně velké.

Postupně jsou jejich barvy čím dál světlejší. Pak kolem sebe vidím vágní obrysy domů, stěn, stromů, atd., ale vše je nehybné.

Jak na své cestě pokračuji dál, přibývá jak světlo tak i pohyb v tom, co vypadá jako normální města. Slyším hudbu, smích a zpívající ptáky.

Světlo je čím dál jasnější a na této vyšší úrovni jsou nádherné barvy a báječná hudba.

Domy zmizí a nacházím se uprostřed nadpozemsky krásných barev a  zvuků. Poté se nečekaně ocitám na místě, kde jsou uloženy ákášické záznamy.

Vidím starého muže, jak mně podává velkou knihu obsahující všechny záznamy o člověku, jemuž se snažím pomoci."

*****

"Duše se neustále snaží vyzkoušet něco nového. Je to v pořádku za předpokladu, že základ takových snah je vystavěn na pravdě. Neboť pravda je ve všech částech světa stejná - je to zákon. A láska je zákon, zákon je láska. Láska je Bůh. Bůh je láska. Dědictvím v každém z nás je univerzální vědomí, touha po harmonickém sebevyjádření mající za cíl dobro všech."

*****

"Činnost žádné planety či žádná fáze slunce, měsíce či kteréhokoliv jiného nebeského tělesa nepředčí vůli člověka - sílu jenž mu byla dána Stvořitelem na počátku, kdy se stal žijící duší s možností se svobodně rozhodovat."

*****

 

V případě ženy, která byla modelkou a jejíž ruce byly označeny jako "nejfotogeničtější na světě" Cayce na základě ákášických záznamů zjistil, že krása jejich rukou je důsledkem života ztráveného v kláštěře, kde vykonávala "velice nepříjemné práce". Tato žena však tyto práce vykonávala s láskou a trpělivostí a její nesobeckost se v tomto životě projevila v kráse jejich rukou.

*****

"Záznamy jsou psány našimi skutky, myšlenkami a city. Jsou-li konstruktivní povahy a jsou-li v souladu s ideálem, pak jsou projevy samotného Boha, Pána země a vesmíru. Avšak ti, jenž dávají přednost slávě a bohatství či čemukoliv co je svázáno s materialitou, se v budoucnu setkají s potížemi nejrůznějších charakterů - poruchami těla a mysli."