Božské poselství Velké pyramidy 5

great-pyramid2

Na závěr posledního vyprávění jsem slíbil, že se podíváme do podzemí. Svůj slib hodlám splnit i přes nebezpečí, že to, co teď napíši, bude označeno jako nesmysl. Nevadí. Copak mohou nesmysly hlásat jen ti opuncovaní?

Pojďme ale do Egypta. Běžel čas a nezasvěcenému pozorovateli se mohlo zdát, že nad průzkumy stěžejních pyramid a jejich okolí se ″zavřela voda″. Z toho měli určitě velikou radost oficiální egyptologové. Cože to tvrdili? Velká pyramida je hrobka faraona, i když v doposud známých prostorách nebyla nalezena jediná mumie. Ačkoliv .... Rusové skenovali radarem podzemí pyramidy. Radar signalizoval duté prostory pod pyramidou a v jedné z nich by se měla ″schovávat″ jedna bezmála třímetrová.

Co to říkali dál? Sám pro sebe ji postavil Cheops, to je řecky, v originále zní jeho jméno Chu-fu. Podle čeho tak vědátorští ″odborníci″ usoudili? Na jednom kameni uvnitř pyramidy, lépe řečeno kvádru, našli načmáraný nápis, který přečetli jako Chu-fu. Vůbec jim nevadilo, že šlo o už na první pohled nepovedenou čmáranici, navíc vzhůru nohama a ještě navíc složenou z několika různých znaků. Jak se posléze zjistilo, tak některé znaky byly používány až hodně dlouho po faraonově době. Že by tedy šlo o ″akademický žert″?

Je moc dobře známo, že všechny původní desky s nápisy byly patrně na rozkaz faraonů z pyramid odstraněny. Kdoví, abychom faraonům nedejbože nekřivdili .... Vždyť to klidně mohlo být buď před nimi, nebo až po nich a oni sami s tím nemají vůbec nic společného. Byli možná stejnými diváky, jakými jsme i my, vědátory nevyjímaje. Jediným, vskutku akceptovatelným faktem je, že Velká pyramida v Gíze skutečně stojí jako výzva ze vzdálené minulosti.

Je jenom dobře, že ″neomylní″ mají mnoho odpůrců. Oficiální klika se doposud cítila ″jistá v kramflecích″, vždyť na své straně měla i egyptské starožitníky vedené Hawassem. Už ale nemá, Hawassova parta musela chtě nechtě ve svém tvrdém odporu vůči rebelům notně povolit. Hawasse k tomu donutily okolnosti. Ještě před několika lety, když Gatenbrinkova skupina vyslala dálkově řízeného robota ″větrací″ šachtou do nitra pyramidy a objevila tak dvířka, která tam oficiálně být neměla, mohl si dovolit tvrdý postoj. Další výzkum totiž zarazil. Pro veřejnost to zdůvodnil tím, že nález je natolik překvapivý a důležitý, že musí zvážit další postoj. Skutečnost je ale jiná. Ať už z jakéhokoliv důvodu, Gatenbrink se dopustil ″neakademické nehoráznosti″. Jeho robot patrně objevil víc, než byl Hawass ochoten přiznat a Gatenbrink si to uvědomil. Vynechal tedy ze hry vědátorské ″bohy″ a sám informoval veřejnost. To neměl dělat, však jej také Hawass od pyramid vyhodil. To však bylo zárověň poslední gesto, které si mohl dovolit.

Nedal mu totiž pokoj narůstající počet rebelů, které on sám nazýval ″potrhlými pyramidology″. Své také udělaly radarové průzkumy pyramidy a jejího okolí. Radary objevily tak závažné věci, že donutily Hawasse ″z gruntu″ přehodnotit postoj. Před starým pánem vyvstalo dilema co dál. Nedá se mu upřít, že pyramidami doslova ″žije″ a nedá na ně dopustit. Asi si také uvědomil, že i když v zájmu věci, se patrně spolčil s těmi nepravými. I když je moc těžké poznat, kdo to myslí dobře a kdo ne. Byl postaven před neodkladné rozhodnutí. Do důchodu už nemá daleko a když nepovolí a odejde, tak jeho nástupce může povolit. A když se pak najde opravdu něco ″světoborného″, všechna sláva půjde mimo něj a navíc bude označen jako ″brzda výzkumů″. Udělal tedy jedině možnou správnou věc a tou byl obrat ve vztahu k těm ″potrhlým″. Najednou byl ochoten diskutovat třeba s Bauvalem který tvrdil a dokazoval, že egyptská civilizace je stará více než 12 000 roků. Nebo s Hancockem, ten zase tvrdil, že pyramidový komplex je zrcadlovým obrazem části souhvězdí Orion. Nemínil vynechat ani ″amatéra″ Westa, který pro změnu tvrdil, že Sfingu poškodily silné, vytrvalé deště a záplavy někdy před 15 000 lety. Toto všechno Hawass ještě nedávno považoval za směšné. K jeho rozhodnutí nemalým dílem přispěli také francouzští architekti Goidin a Dormion. Ti provedli architektonickou analýzu horizontální pasáže ve vstupu ke ″královnině″ komoře. Zkoumali konstrukci stěn a na základě rozdílných technik vyzdívání a použitých kamenů došli k jednoznačnému závěru, že za zdí se nachází nejméně jedna dutina. Hawass tak ″s hrůzou″ zjistil, že pravdu asi budou mít ti ″potrhlí″. To ještě netušil, co přinese průzkum podzemních prostor pod gízkou plošinou.Tyto průzkumy probíhaly za nejpřísnějšího utajení, které nařídil sám egyptský prezident Sadat. Po letech velmi přísného utajování byl na přelomu století uvolněn filmový záznam z průběhu výzkumných prací. Film s názvem KOMORY V HLUBINĚ v Austrálii předvedl dr. Hurtak, jeden z klíčových badatelů tzv. Projektu Gíza.

Co to muselo s Hawassem udělat? Filmové záběry ukazují, že pod celou gízkou plošinou se nachází obrovské podzemní město, vybudované v několika úrovních do hloubky. Zachycuje také soustavu vodních kanálů a jezer. Na filmu lze sledovat cestu badatelů, kteří se v gumových člunech plavili kanály a přes kilometr široké jezero k místu, kde nalezli zapečetěné vstupy. Za nimi se nacházely prostorné komory, v nichž byly uloženy velmi pozoruhodné depozitáře se záznamy a spoustou různých artefaktů.

I když se Hurtak kolem jednotlivých artefaktů nijak nešířil naznačil, že našli dědictví civilizace, která měla úplně jinou technologii a na mnohem vyšší úrovni, než je ta naše. Pro toto tvrzení hovoří už jen samotný fakt, že byli schopni tak precizním způsobem vybudovat toto podzemní město. Hurtak poznamenal, že na filmu je zaznamenán jen střípek toho, co bylo nalezeno. Podle něj jde o civilizaci, která ″nejen že rozluštila genetický kód, ale vlastnila klíče k fyzikálnímu spektru, které antika označovala jako vyšší fyziku světla″. Když se to pokusíme blíže specifikovat, mohlo by jít o nesmrtelnost. Dá se také tvrdit, že pod Gízou se našlo ono ztracené město ″bohů″, Které tak urputně hledal už Gilgameš ...

O obsahu záznamů si povíme příště.