Podkategorie

cina-drak
 

Čína s jejími tradicemi, terakotovou armádou a rýžovými terasami. Země potomků draků.  Lao-c‘, Konfucionismus, Doktrína středu a něco málo z jejich moudrosti viz následující články.

 

Rudolf Steiner

rudolf steiner2

"Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly. A právě tak musí dobro, pokud se má vystupňovat ve svatost, překonat zlo, které se mu staví do cesty. Zlo má za úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň."

Rakouský filosof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, esoterik, theosof, vizionář, zakladatel anthroposofie a eurytmie. Již od dětství měl jasnozřivé schopnosti, které mu podle jeho pozdějších slov nedovolovaly pochybovat o existenci duchovního světa. Autor desítek knih na duchovní témata od mysteria na Golgotě až po poznávání vyšších světů a cvičení pro rozvinutí duchovních orgánů pro orientaci v nich.

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

HUDBA

  Hudba je jistě nedílnou součástí každého z nás. Provází nás životem prakticky neustále a kdekoliv. Hudba má schopnost ovlivňovat naše emoce jak pozitivním, tak negativním způsobem. Určitě každý z nás někdy zažil ten pocit, kdy nějaký druh hudby vyvolal nepříjemný pocit, že jste museli hudbu okamžitě vypnout. To samé platí i naopak, že některý druh hudby, či skladby, můžete poslouchat klidně 100x dokola a nemůžete přestat. To je síla hudby. Úkolem této sekce bude vyprávět o světě hudby z různých úhlů pohledu.

 

 

 

atlantis

Bájná Atlantis.

Ale bájná jen pro někoho. Mnozí z nás dobře vědí, že Atlantida existovala, protože jsme v ní žili. Je součástí naší karmy. Její otisky jsou vypáleny v našich duších.

Milovaná, úžasná Atlantida. Ale zároveň i prokletá Atlantida. Jak vrchol duchovního vývoje a světlo, tak i černá magie a povýšenost.

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

Jednomu muži se zdálo, že jde s Kristem po mořském břehu. Na obloze sledoval výjevy ze svého života. V jednu chvíli se otočil a uvědomil si, že téměř po celou dobu jeho života jsou v písku dvoje stopy. Jeho a Ježíše Krista. Kromě těch nejhorších momentů jeho života - to viděl jen jedny stopy. Muž se ho zeptal: „Řekl jsi, že celou cestu půjdeš se mnou. Proč jsi mě opustil, když jsem Tě potřeboval nejvíc?“ Kristus mu odvětil: „Ano, v těch nejhorších chvílích Tvého života jsou v písku jen jedny stopy …..protože jsem Tě nesl......“

Jesus-w-crown
 

Kdo byl Ježíš? Chcete jej vidět jako mýtickou osobu a uděláte si o něm obrázek podle toho, co tvrdí bible a naši duchovní otcové?

A nebo půjdeme ještě dál....a budeme hledat tak dlouho, dokud ho neuvidíme jako skutečně existující bytost, která chodila po Zemi, která se vzdělávala v chrámech v Egyptě a která byla mocným mágem. A nejen to. Byl také člověk, syn Boží, světlo, smilování, soucit a odpuštění v akci. Ale k tomu musíte nejdříve otevřít svá srdce, abyste mohli porozumět tomu, co je to Kristovo vědomí. Potom můžete pohlédnout na skutečného Ježíše. Potom můžete pochopit nepochopitelné a ve vašem nitru vyvstane mnoho pravd,  o kterých se nedočtete v knihách....které vás nikdo nenaučí....

Otevřete svá srdce a buďte plní otázek, které potřebujete zodpovědět. Když budete celí vibrovat danou otázkou, odpověď je již jistě na cestě.  Dovolte jeho lásce a soucitu, aby vás naplnila....aby vás změnila....

holubice

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

 

 Kindred-spirits_-by-Anne-Stokes2  
Draci,
potomci prvotního stvoření.
 

Kdopak ty šlechetné bytosti ocení,
že se po eóny věků nemění?

 Jsou to potomci světla, nositelé moudrosti a spásy.

Pocházejí přímo ze Zdroje,
s temnotou chodí věky věků do boje.

 
kategorie_draci
     
Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí. 
Fly-away-with-me_by-Anne-Stokes2   
 
 

kvantvedomi

Kvantové vědomí je ukázkou, jak ze lze na naši každodenní realitu dívat širším pohledem, který nám ukáže nové pohledy vnímání vztahu nás a okolí. Ukazuje nám, že vědomí člověka začíná být vnímáno jako hlavním bodem, ze kterého realitu vnímáme. Pojem "kvantové vědomí" je opřen i o poznatky kvantové fyziky zkoumající pohyb energie v prostoru a času (realita je tvořena pozorovatelem).

Vzhledem k systému, kterým jsou kvantové roviny ( roviny a úrovně vnímání) sestaveny, je velmi efektivní postupovat posloupně ve studiu rovin, jelikož každá rovina začíná na základech vycházejících z roviny předešlé, která je již v dalších obsažena a počítá s vibrací rovin předešlých.

 

 kategorie_cayce  

Edgar Cayce (18.3.1877 – 3.1. 1945)

Edgar Cayce, známý možná více pod titulem „SPÍCÍ PROROK“, byl jedním z největších a nejznámějších amerických senzibilů / mystiků / léčitelů.

 Edgar Cayce pracoval tak, že se vždy uvedl do stavu transu, ve kterém se napojoval na univerzální vědomí a z tama získával odpovědi pro člověka, který za ním přišel pro pomoc. Vždy mu u toho asistovala jeho manželka, která ho vedla a pokládala mu otázky.  V průběhu 42 let, kdy se věnoval mimosmyslovému vnímání, poskytl na 20 tisíc výkladů, z nichž více než 13 tisíc bylo zdokumentováno. Více než 2/3 byly zdravotní výklady.  Druhé nejpočetnější byly tzv. životní výklady.

 

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 
 
 kategorie_egypt    kategorie_egypt2
 

Záhadný, nádherný, starodávný Khém....

Kolik lidí pohltila touha, rozluštit tajemství pyramid? Kolik lidí věnovalo své životy objevování dalších kusů skládanky se jménem Egypt? Kolik lidí propadlo honbě za nalezením Haly Záznamů a ještě neobjevených síní Velké Pyramidy? Kolika lidem ukradl Egypt srdce a klidný spánek?

Osvícený vladař, bytosti světla, národ, který neválčil, ale duchovně  se vyvíjel. Země léčitelů. Země Hierofantů. Země Opeřených Hadů. 

Starodávná tvář Sfingy, Abu Simbel, chrámy, mysterijní škola Horova oka, posmrtný život, egyptská kniha mrtvých, Isis a Osiris, Horus, Thoth, Hathor...

 kategorie_egypt3    kategorie_egypt4
 

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 
 kategorie_pyramidy  
Pyramidy a jejich tajemství.
 
K čemu sloužila Velká Pyramida? Kdo ji postavil? A proč? Jak probíhalo zasvěcení ve Velké Pyramidě?
 
Posvátná geometrie a rozložení pyramid podle hvězd.
 
 Sakkára a kvantový stroj.

  Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

 
Thoth4 
 
 
Thoth, Thovt, Tehuti, Čikitet Arelič Vomalites, Hermes Trismegistos, Enoch, ...a to je pouze krátký seznam jmen této bytosti, která se zasloužila o duchovní vývoj lidstva.
 

Dle některých měsíční bůh, bůh písma, magie a moudrosti.

Chcete znát víc? Přečtete si něco z jeho moudrosti v podobě Smaragdových desek a Hermetických zákonů.
 
"Jak nahoře, tak dole."
 
 
Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí. 

 

Energie

 

strom

 V této kategorii najdete články o léčivých energiích, světelných bytostech a jejich nejrůznějších manifestacích.

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

 sethovy_promluvy  

Seth přichází s novým ohromujícím pohledem na tento svět. Promlouvá k vám skrze médium Jane Roberts.

Vypráví o realitě, která nám dosud uniká, ale je v našich možnostech ji poznat. Tato úžasná kniha je souborem Sethových myšlenek a názorů, které byly zaznamenány přesně tak, jak je diktoval. Seth vysvětluje, co můžeme očekávat těsně po smrti, jak pohlížet na své minulé životy, a prozrazuje způsob, jakým kontaktujeme své přátele a blízké, kteří jsou již po smrti. Vyjadřuje se k mimotělesným zkušenostem, astrální projekci a dennímu snění. Odhaluje skutečný příběh Ježíše Krista a co se stalo na Kalvárii. Popisuje tři ztracené civilizace, které existovali ještě před vznikem Atlantidy. Vydejte se se Sethem na cestu k novému a většímu uvědomění.

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 
  SSOA  

 Channelingy popisující Vzestup. Channelingy s Matkou Zemí, Velkým Centrálním Sluncem, Řádem Rize a říšemi přírody.

Nádherně psané channelingy, za které vděčíme Karen Danrich a Thomasu Weberovi. Témata jako Atlantida, Egypt, Annunaki, mimozemské rasy, pády ve vědomí, fyzické změny při transformaci, meditační techniky, rady pro Vzestup, karmické příčiny, spirituální vedení Země,.. Neváhejte a čtěte!

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.  

 
 mayove  

Kdo jsou to Mayové?

Mayové jsou původní obyvatelé jižního Mexika a severní části Střední Ameriky.

Termín maya označuje obyvatele regionu, kteří si uchovávají určité podobné kulturní a jazykové tradice. Označuje se tak mnoho rozličných populací a komunit i etnických skupin v regionu Mezoameriky.

Slyšeli jste o jejich proroctvích o konci věku? Znáte něco z jejich moudrosti? Více zajímavostí z oblasti astrologie, duchovna, života a kultury Mayů najdete v našich článcích.

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

 

Osho14

Osho (11.12.1931–19.1.1990) byl duchovní učitel, mistr, guru a filosof pocházející z Indie. Mimo jiné žil i ve Spojených státech.

Přednášel v hindštině a angličtině. Jeho náhled na meditaci byl odlišný běžnému západnímu pohledu. Odlišoval meditaci od pouhé koncentrace. Zjednodušeně řečeno je meditace stavem bez rušivých myšlenek. Zavedl aktivní meditační techniky, zaměřené na potřeby západního člověka. V osmdesátých letech působil v USA,  v jím vytvořené komunitě. Jako kontroverzní osobnost se stal nežádoucím v celém západním světě. Osho zavedl celou řadu meditačních technik, jež pomáhají uvolnit se, oprostit se od stereotypů a navyklostí života, neuróz apod. Tyto jsou často doprovázeny speciální hudbou. Praktikují se v Oshových centrech na celém světě.

Osho31
Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.
 
 
 
 kategorie_posvatna_geometrie  

Posvátná geometrie stvoření... Každý člověk, který se kolem sebe aspoň maličko dívá, si musel někdy všimnout těch nenápadných nitek stvoření, které vše propojují. Je to jako obrovská pavoučí síť.

Neustále nám vštěpují do hlavy, jak je vesmír nepochopitelný a vědci pořád přicházejí na nějaké úžasné nové objevy, které za chvíli neplatí. Platí dnes úplně jiné věci, než které nás učili ve škole.

Víte, upřímně si myslím, že vesmír je ve své podstatě velice jednoduchý... Chcete ho pochopit? Tak se začněte zajímat o posvátnou geometrii....

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 
 annunaki  

Píše se rok 2017 a lidstvo oslavuje, jak je vyvinuté, co všechno už objevilo a vynalezlo. Oslavujeme naše výlety do vesmíru a naše nejnovější technologie. Přitom Sumeřané věděli již nejméně před 6ti tisíci lety o vesmíru vše, co dnes známe my!!!

Tolik výtisků bible se prodalo po celém světě. Nejspíš nejčtenější a nejvícekrát vydaná kniha. Přitom je to jen zkomolený opis daleko starších sumerských textů!!!

Na jejich klínopisných tabulkách najdeme obrázky raket, bohy v leteckých oblecích a mnohem, mnohem více.

Chcete vědět víc o sumeřanech a jejích bozích, kterým se říkalo Annunaki?

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

 

Zde naleznete detailní popis karet jednotlivých edicí tarotu.

Pokud máte zájem o zpracování Vašeho profilu - pod jakým archetypem jste se narodili, ve kterém roce je vhodné učinit to či ono - dle toho, jaký máte vladnoucí archetyp, jaké Vás  v životě čekají výzvy a jaké máte dary - ozvěte se nám na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a rádi Vám zpracujeme kompletní rozbor. Cena 700,- Kč.

 
19
Tarot snů
Crowley - 2 - veleknezka
Crowleyho Tarot
zen078
Osho Zen Tarot
egpt_01_mag
         
         

 
 

 tajemstvi_veleknezky
 

 
 
 
blaznova-hra
 

 

NEW1

 

 dream_back  

VELKÁ ARKÁNA

Karty Velkých arkán tarotového systému symbolizují hlavní kroky, které činíme v každém životním cyklu. Věčné cykly se opakují, dokud nezvládneme všechny lekce, které jsme se sem přišli naučit, ne pouze jedním, ale mnoha způsoby. Pozici v životním cyklu můžete určit tak, že najdete kartu Velké arkány, která představuje nejpřesněji vaši současnou pozici v životě. Ve výkladech tyto karty symbolizují hlavní kroky, které jste udělali nebo v budoucnosti uděláte.

 dream_back

 

 

 kategorie_tvurci_kridel  

Tvůrci křídel pochází ze samého středu velkého vesmíru a mají nejlepší znalosti o starobylých lidských rasách a to kvůli svému nesrovnatelně delšímu období vývoje. Tvůrci křídel jsou nejstarší rasou, jejíž genetické kořeny jsou humanoidního původu, jenž se rozhodli podělit se o toto poznání s obyvateli širšího vesmíru stejně, jako by to udělal odpovědný stařešina.

Představte si, jakoby lidstvo, obývající zdánlivě izolovanou planetu, bylo částí nesmírně rozmanité rodiny humanoidních živých forem - ze kterých lidské druhy tvoří pouze nekonečně malou část. Galaktické a intergalaktické rodiny existují, ale ne všechny druhy uvnitř těchto rodin si uvědomují své vzájemné propojení a konečný cíl tohoto propojení.

Přečtěte si o jejich poselství a o tom, co pro nás tyto bytosti, také nazývané jako Centrální rasa - dělají...

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

VE VESMÍRU JSOU BILIONY GALAXIÍ A ONI SE NÁM SNAŽÍ NAMLUVIT,

ŽE JSME TADY SAMI !!!

 

 nebula
!
 
K
 
O
 
S
 
M
 
Í
 
R
 
!
 
 orion_nebula

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

 

manbluelite

Carla Rueckert: „Kdo jsou to Poutníci?“

RA: „Představ si písek na vašich plážích. Stejně jako je nekonečné množství zrníček písku, jsou zdroje nekonečné inteligence. Když sociální paměťový komplex dosáhne kompletního pochopení své snahy, může se rozhodnout pomáhat kterékoliv bytosti žádající o pomoc. Tyto bytosti, které můžete nazývat Bratři a Sestry ve Smutku jsou tímto žalem přitahovány. Přicházejí ze všech koutů nekonečného tvoření.

Sami smutek necítí, ale přicházejí pomáhat těm, kteří ano. Jsou to Poutníci. Na Zemi je jich nyní přibližně 65 miliónů."

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

dream_backMALÁ ARKÁNAdream_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Meče - Vzduch

 

dream_back
MALÁ ARKÁNAdream_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Hole - Oheň

 


dream_back
MALÁ ARKÁNAdream_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Poháry - Voda

 


dream_back
MALÁ ARKÁNAdream_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Mince - Země

 


 draci_back  

VELKÁ ARKÁNA

Karty Velkých arkán tarotového systému symbolizují hlavní kroky, které činíme v každém životním cyklu. Věčné cykly se opakují, dokud nezvládneme všechny lekce, které jsme se sem přišli naučit, ne pouze jedním, ale mnoha způsoby. Pozici v životním cyklu můžete určit tak, že najdete kartu Velké arkány, která představuje nejpřesněji vaši současnou pozici v životě. Ve výkladech tyto karty symbolizují hlavní kroky, které jste udělali nebo v budoucnosti uděláte.

 draci_back

 

 

 

 draci_back  

MALÁ ARKÁNA

 Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Hole - Vzduch

 draci_back

 

 

draci_backMALÁ ARKÁNAdraci_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Pentakly - Země

 


draci_backMALÁ ARKÁNAdraci_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Poháry - Voda

 

 

draci_backMALÁ ARKÁNAdraci_back
 

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Meče - Oheň

 

 

 
 osho_back

 VELKÁ ARKÁNA 

Těchto 22 karet je očíslováno římskými číslicemi od 0 do XXI a představují ústřední archetypální téma duchovní cesty člověka. Karta Mistr, která symbolizuje transcendentnost, je bez čísla. Byla přidána do této sady karet. Tato karta nám umožňuje dostat se za spirálu, vyskočit ven z kola smrti a znovuzrození.  Karta Mistr symbolizuje konečné přesažení cesty samé, přesažení, kterého je možné dosáhnout pouze tehdy, když se v osvícení rozpustí oddělené individuální ego.
 osho_back

 

 

 
 osho_back
 MALÁ ARKÁNA
 
 Těchto 56 karet je rozděleno do čtyř barev, jež představují čyři elementy. Stejně tak jako u normálních hracích karet obsahuje každá barva tarotu i "dvorní karty". Feudální tituly však byly v našem případě zbaveny své aristokratické důležitosti a karty byly jednoduše pojmenovány tak, že představují rozdílné možnosti ovládnutí čtyř elemetnů, k nimž se vztahují. Oheň koresponduje v tradičním tarotu s barvou Holí. Voda nahrazuje tradiční Poháry. Mraky byly zvoleny jako náhrada za Meče a Duha je náhrada za Disky nebo Pentakly.
 osho_back

 

 

 
 osho_back
MALÁ ARKÁNA  
 
Těchto 56 karet je rozděleno do čtyř barev, jež představují čyři elementy. Stejně tak jako u normálních hracích karet obsahuje každá barva tarotu i "dvorní karty". Feudální tituly však byly v našem případě zbaveny své aristokratické důležitosti a karty byly jednoduše pojmenovány tak, že představují rozdílné možnosti ovládnutí čtyř elemetnů, k nimž se vztahují. Oheň koresponduje v tradičním tarotu s barvou Holí. Voda nahrazuje tradiční Poháry. Mraky byly zvoleny jako náhrada za Meče a Duha je náhrada za Disky nebo Pentakly.
 osho_back

 

 

 
 osho_back
 MALÁ ARKÁNA
 
 Těchto 56 karet je rozděleno do čtyř barev, jež představují čyři elementy. Stejně tak jako u normálních hracích karet obsahuje každá barva tarotu i "dvorní karty". Feudální tituly však byly v našem případě zbaveny své aristokratické důležitosti a karty byly jednoduše pojmenovány tak, že představují rozdílné možnosti ovládnutí čtyř elemetnů, k nimž se vztahují. Oheň koresponduje v tradičním tarotu s barvou Holí. Voda nahrazuje tradiční Poháry. Mraky byly zvoleny jako náhrada za Meče a Duha je náhrada za Disky nebo Pentakly.
 osho_back

 


 
 osho_back
MALÁ ARKÁNA
   
Těchto 56 karet je rozděleno do čtyř barev, jež představují čyři elementy. Stejně tak jako u normálních hracích karet obsahuje každá barva tarotu i "dvorní karty". Feudální tituly však byly v našem případě zbaveny své aristokratické důležitosti a karty byly jednoduše pojmenovány tak, že představují rozdílné možnosti ovládnutí čtyř elemetnů, k nimž se vztahují. Oheň koresponduje v tradičním tarotu s barvou Holí. Voda nahrazuje tradiční Poháry. Mraky byly zvoleny jako náhrada za Meče a Duha je náhrada za Disky nebo Pentakly.
 osho_back

 


 

 Crowley_back  

VELKÁ ARKÁNA

Karty Velkých arkán tarotového systému symbolizují hlavní kroky, které činíme v každém životním cyklu. Věčné cykly se opakují, dokud nezvládneme všechny lekce, které jsme se sem přišli naučit, ne pouze jedním, ale mnoha způsoby. Pozici v životním cyklu můžete určit tak, že najdete kartu Velké arkány, která představuje nejpřesněji vaši současnou pozici v životě. Ve výkladech tyto karty symbolizují hlavní kroky, které jste udělali nebo v budoucnosti uděláte.

 Crowley_back

 


Crowley_back
MALÁ ARKÁNACrowley_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Poháry - Voda

 


Crowley_back
MALÁ ARKÁNACrowley_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Disky - Země

 

 

Crowley_back
MALÁ ARKÁNACrowley_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Hole - Oheň

 

 
Crowley_back
MALÁ ARKÁNACrowley_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Meče - Vzduch

 


sri krishna_kolaz

Indie. Země Buddhy. Země Rámy. Země Krišny.

Pamatujete si někde hluboko v srdci na své inkarnace v Indii? Zní Vám stále v uších vibrace sanskrtu? Toho nádherného, prastarého, fonetického jazyku? Vyvolávají ve vás jejich mantry neskutečně silné emoce? Tečou vám při nich slzy?

Obdivujete se kráse indických žen? Líbí se Vám jejich barevná sárí a chtěli byste znát jejich tajemství - jak být stále krásná?

Četli jste někdy alespoň kousek moudrosti obsažený ve Védách? Četli jste někdy Bhagavadgítu? Nebo Rámájanu?

Ať už zní vaše odpovědi jakkoliv, vydejte se společně s námi na cestu do starodávné Indie, kde v ulicích tančili Krišna a Rádha. Vydejte se s námi do  minulosti za jejich moudrostí - o dechu, o vibracích a tajemstvích vesmíru. Časem zde přibude sankskrtský slovník, zpěvníky, povídání o józe, o Krišnovi a mnohem, mnohem víc...

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

 icke  
David Vaughan Icke (narozen 29. 4. 1952)
 
David Icke je jedním z nejviditelnějších, nejotevřenějších a nejkontroverznějších mluvčí a spisovatelů o Illuminátech a agendě Nového Světového Řádu.
 
Ve svých přednáškách a mnoha knihách, které napsal, ale nehovoří jen o Světové Vládě a člověk vs. mimozemšťané. Je to člověk, který se dívá kolem sebe, pozoruje a zjišťuje si informace, jelikož mu nestačí jen to, co nám předsouvají naše vlády prostřednictvím televize a novin. Uvědomuje si smutný fakt, že to, kde se nyní nacházíme, je společná práce nás všech. Ale stále si myslí, že máme naději, když převezmeme zodpovědnost za své životy do svých rukou a když se k lidem kolem sebe začneme chovat s láskou.
 
 Více na jeho stránkách:   http://www.davidicke.com/

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 
 StarBirthM16
 Architekti vesmíru
 
Nekonvenční pohled na vznik života na Zemi nejen v rozměru materiálním, ale i duchovním. Oba tyto rozměry je třeba posuzovat v neoddělitelné jednotě tak, jak to učí starobylá východní náboženství a jak je to běžné i u současných přírodních národů.
 
Každý, kdo někdy četl a srovnával starověké texty s moderními vědeckými poznatky, musel dospět do stavu, kdy si uvědomil, že se toho kolem nás děje mnohem více, než se na první pohled zdá.

  Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

egpt_back
MALÁ ARKÁNAegpt_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Poháry - Voda

 


egpt_back
MALÁ ARKÁNAegpt_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Disky - Země

 


egpt_backMALÁ ARKÁNAegpt_back

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Meče - Vzduch

 

 

 egpt_back  

 

MALÁ ARKÁNA
 Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

Elementy:

Hole - Oheň

 egpt_back

 

 

egpt_backVELKÁ ARKÁNAegpt_back
 

Karty Velkých arkán tarotového systému symbolizují hlavní kroky, které činíme v každém životním cyklu. Věčné cykly se opakují, dokud nezvládneme všechny lekce, které jsme se sem přišli naučit, ne pouze jedním, ale mnoha způsoby. Pozici v životním cyklu můžete určit tak, že najdete kartu Velké arkány, která představuje nejpřesněji vaši současnou pozici v životě. Ve výkladech tyto karty symbolizují hlavní kroky, které jste udělali nebo v budoucnosti uděláte.

 

 

Kvantová psychologie

neurony1

Průvodce neuronovou sítí

Zkoumáním struktur mozku a hloubkového průzkumu vědomí, podvědomí a nevědomí, byl zjiště systém v našem mozku, který je gigantickou sítí vzájemně propojených neuronů. Neurony jsou základní stavební jednotky mozku, díky kterým si můžeme pamatovat nějakou událost, vytvářet nové vidění světa. Neuronům také vděčíme za automatické funkce našeho těla, díky nižm žijeme. Počet těchto buněk je na desítky až stovky miliard. Počet je také závislý na úrovni vědomí, zažitých zkušenostech a systému života, který vedeme.

Tělo je odrazem stavu neuronové sítě a stav neuronové sítě je odrazem stavu těla...

KNIHA URANTIE
 

UrantiaBook

V této galaxii je kosmologie prezentovaná v knize Urantie jedním ze dvou nejlepších schémat struktury Velkého Vesmíru. Pochází nejvíce z interdimenzionálních zdrojů - podobných, jako jsou pozemské studijní organizace, pouze z jiného planetárního systému.

Čtěte online v několika světových jazycích na www.urantia.org

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

„Neproklínej tmu, ale přinášej světlo.

Protože Bůh poslal pomoc.

Bůh poslal Tebe.“

chakras-12

Ruku v ruce s našim vlastním osobním duchovním vývojem jde i nabídka zasvěcení, které jsme získali v průběhu let a zkušeností, které jsme nabyli.

Kromě níže rozepsaných témat dále nabízíme:

- práce s krystaly na cestě Vzestupu

- meditace - co to je meditace a jak správně meditovat

- práce s Vyšším Já

- posvátná geometrie

- vylazování za pomoci zvuků, barev a vůni

- poradenství v oblasti duchovního vývoje: ego, reinkarnace, karma, vyšší dimenze, světelné bytosti a práce s nimi, afirmace, vizualizace, astrální cestování, vědomé snění a další

Pro další informace či objednání si termínu pište na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí. 

 

uprimnosti-k-bohu

Neale Donald Walsch je autorem trilogie „Hovory s Bohem", „Přátelství s Bohem" a „Přijímání Boha". Všechny tyto knihy se staly bestsellery. První kniha „Hovorů s Bohem" se udržela na seznamu bestsellerů přes dva roky. „Hovory s Bohem" byly přeloženy do sedmadvaceti jazyků a vyšly v sedmadvaceti zemích. Walschovou poslední knihou je „Přijímání Boha". Walsch žije v jižním Oregonu se svou ženou Nancy. Společně založili nevýdělečnou organizaci ReCreation, která má za cíl vracet lidi sobě samým. Walsch pořádá přednášky a duchovní semináře po celých Spojených státech a v mnoha dalších zemích světa; cílem těchto seminářů je rozšiřovat poselství obsažené v jeho neobyčejných knihách. Navštivte jeho internetovou stránku: http://www.nealedonaldwalsch.com/

 Doktor Brad Blanton je autorem bestsellerů „Radikální upřímnost" a „Uplatňování radikální upřímnosti". Knihou „Radikální upřímnost" začal revoluci a inspiroval nové společenské hnutí za rozšíření pravdomluvnosti. Blanton je zakladatelem společnosti Radical Honesty Enterprises a nevýdělečné nadace Center for Radical Honesty. Cílem obou organizací je vybudovat komunity důvěrných přátel, kteří se snaží radikálně změnit lidské vědomí prostřednictvím otevřené a upřímné konverzace. Blanton a jeho kolegové pořádají semináře a školení pro zaměstnance korporací na celém světě. Navštivte jeho internetovou stránku: www.radicalhonesty.com

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí. 

 

 

poselstvi_protinozcu

Román Poselství od protinožců vypráví příběh americké lékařky, specializující se na přírodní léčitelství, které se naskytla příležitost poznat život jednoho australského domorodého kmene - domorodci jí totiž nabídli, aby se s nimi zúčastnila jejich putování po Austrálii. Čtenář společně s mladou lékařkou postupně objevuje svět, ve kterém platí zcela jiné zákonitosti: domorodci žijí v naprostém souladu s drsnou přírodou, mají mimořádně vyvinutý orientační smysl a jsou schopni přežít i v těch nejnehostinnějších podmínkách. Marlo Morganová dochází k poznání, že způsob života i duchovní svět australských praobyvatel, jakkoli se může na první pohled zdát primitivní, je ve skutečnosti mnohem hlubší a autentičtější než naše moderní civilizace.

Marlo Morganová, narozená ve Spojených státech amerických, se podílela jako lékařka na velkolepém mezinárodním sociálním programu na pomoc australským domorodcům. V roce 1991 vtělila své zážitky a zkušenosti ze života mezi domorodci do literární podoby a vydala ve vlastním nakladatelství knihu Poselství od protinožců. Dílo v krátké době získalo světový věhlas a vyvolalo zájem mezi samotnými hrdiny vyprávění. Během tří let byla knížka přeložena do téměř dvou desítek jazyků a v současné době se připravuje filmové zpracování.

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 
 david wilcock2
Dr. David Wilcock je profesor,  populární americký publicista a spolupracovník Richarda Hoaglanda, filmař a badatel v oblasti starověkých civilizací, vědy o vědomí a nových paradigmat  hmoty a energie. Jeho film Convergence odkrývá důkaz, že všechen život na Zemi je propojený v jednom poli uvědomění, které ovlivňuje naši mysl fascinujícím způsobem. 
 
Více na jeho stránkách:  
 

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.


 
"Bože!
Uctívám-li Tě ze strachu z pekla, spal mě v pekle.
Uctívám-li Tě pro naději v Ráj, vyžeň mě z Ráje.
Ale uctívám-li Tě jen kvůli Tobě samému, neodpírej Sám Sobě věčnou Nádheru."
 
gnosticsoul
 

Gnóze (či gnose, z řeckého γνώσις, gnósis – poznání; také gnosticismus) je souhrnné označení pro mystický náboženský a filosofický proud, který silně ovlivnil pozdní antiku a nepřímo i pozdější evropskou kulturu. Vysvobození z pout hmotného světa může člověk podle něho dosáhnout poznáním, když v sobě objeví skrytou božskou jiskru. Dříve se pokládala za křesťanskou herezi, současní odborníci ji však spíše pokládají za samostatný myšlenkový proud. Jedinou gnostickou skupinou, která kontinuálně přežila od starověku do současnosti, jsou mandejci.

Zásadní podnět bádání o gnózi dal v polovině 40. let 20. století unikátní nález koptských gnostických textů poblíž egyptského Nag Hammádí.

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

Kvantová fyzika

kvantfyzik

"Výsledek pokusu závisí na míře vlivu toho, kdo pokus pozoruje a co od pokusu očekává..."

Jak to souvisí s námi?... když jsme těmi pozorovateli my?

Již nějakou chvíli je známo, že hmota, se kterou jsme v kontaktu každý den, je ztvořena z částic zvané atomy, které jsou právě předmětem pozorování vědy zvané KVANTOVÁ FYZIKA. Z výše uvedeného výsledku pokusů vyplývá, že lidská mysl má vliv na mikrosvět, ze kterého jsme složeni my i naše okolí. To má za následek změnu názoru, že se věci kolem nás dějí sami od sebe bez příčin. Kvantová fyzika ukazuje také řadu pozoruhodných úkazů, jako například zachycení jednoho předmětu na dvou místech najednou".

 
 strom_zivota7  

KABALA

Původně talmudské označení ústní tradice. Termín byl později přenesen na židovskou mystiku a na učení předávaná od dávných časů ústně. Podstatou kabaly je intenzivní víra v nepřerušovaný vzájemný vztah mezi Bohem jako nekonečným zdrojem síly a moudrosti ve světě nahoře a člověkem v konečném světě dole.
 

Samo slovo "kabala" (původně psáno se dvěma "b") je odvozeno ze slova "kábal" ("kébil"), které znamená obdržet něco, resp. ze slova "kibbel", které znamená ústně něco sdělit, obdržet ústní sdělení. Hebrejsky se slovo kabala píše - odprava doleva - l k q (l-b-q).

 Obsahem kabaly je tradice patriarchů, poznání získané malým předoasijským kmenem Hibri z těch pramenů, z nichž sála magie perských a egyptských kněží, které bylo uvedeno v syntézu knězem Osirisova kultu, Mojžíšem.

Hlavní spisy filosofické kabaly jsou Sefer Jecira (Kniha stvoření), Sefer ha-bahir (Kniha lesku) a Zohar (Kniha záře).

  Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

FILMY A DOKUMENTY

 film
 V této kategorii Vám přineseme recenze a odkazy na zajímavá videa s (nejen) duchovní tématikou, která potěšila naše oko a naši duši, nebo minimálně přinesla námět k zamyšlení.
 
Uvádíme krátké info a odkaz ke stažení videa, někdy odkaz přímo ke shlédnutí na www.youtube.com.

 

Archandělé

Yuehui-Tang16

Jaké mají andělé a archandělé atributy? Jakým vibračním paprskům odpovídají? Kterým říším a krystalům vládnou? Koho zavolat na daný problém? To se dozvíte v následujících článcích.

 Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

Tělo je chrám Vaší duše!

healthy

Zde budou přibývat články o zdraví: jak zdravě jíst, co dělat pro celkové posílení imunity, jakým látkám se vyhnout a proč se radši spoléhat na přírodní medicínu. Masáže, aromaterapie, detoxikace, meditace a další prostředky k upevnění jak fyzického, tak duševního zdraví.

kameny-a-indikace

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

 
 meditation5 2

 

Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory prány v lidském organizmu. 

Budeme si povídat na témata:

Jaká je úloha dané čakry a jak poznáme, která čakra je disharmonická. Na jaké orgány a vlastnosti má daná čakra vliv. Čakry a jak si je vyladit za pomoci drahokamů, barev a vůní. Čakry a meditace. Cviky na jednotlivé čakry a další.

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

-ENG Czech

Za tajemstvím Avebury

 
Islands   avebury_Eng

Vzhledem k tomu, že kámen se bohužel nedá datovat, dodnes netušíme, jak je toto místo staré. Je spousta hypotéz. Ortodoxní archeologové určují stavbu do cca 2600 př.n.l. Tedy ji přiřazují k neolitickému člověku. Z této doby jsou první datovatelné nálezy. Avšak kameny mohou být mnohem starší.

 

AVEBURY trocha historie a faktů

 

Největší kamenný kruh v Evropě. Vnější průměr cca 331,6m (není přesně pravidelný). Severní kruh 98m a jižní kruh 108m.

Vnější kruh má průměr cca 420m, Příkop byl hluboký 11m a široký 21m. Nalezly se v něm datovatelné nálezy až do r.  3300př.n.l.

Celkem mohlo Avebury obsahovat přibližne 600 kamenů (podle vykopávkami zjištěných otlacích v půdě v místech původních kamenů).

Do dnešní doby přežilo 76 z nich a minimálně o dvaceti dalších se ví, kde jsou pod zemí. (V severovýchodní části bylo v  roce 2003 nalezeno množství pohřbených kamenů).

Kameny se pohybují váhou do 40t. Největší dochovalý je v centru severního kruhu (kámen I na plánku). Ten překaračuje 100t. Největší nedochovaný byl tzv. Obelisk v jižním kruhu, který  bohužel padl za obět´vandalskému ničení  v 17 a 18 stol. (ilustrace z r.1723 od Roberta Stukeley), který byl kruhového tvaru a měřil skoro 6,5m na výšku a 3m na šířku. Odhadem mohl vážit přes 120t.

První písemné záznamy o tomto místě pochází z roku 939 n.l.

Dodnes můžete části kamenů nalézt ve zdech tamních domů. A dokonce i na stavbu kostela použili tyto "pohanské kameny".

  1. Ničení  kamenů mělo několik fází: Počátkem 14.stol byly kameny označeny za ďábelské, názvy jako ďáblova židle, ďáblova značkovací železa, ďáblovy kruhy.... A nejspíše na popud církve  mnoho z nich bylo povaleno do vedle předem vykopaných jam (viz plánek). O tom se nám dochoval důkaz pod kamenem č.9 tzv. holičův kámen. Pod ním byla nalezena v roce 1930 kostra muže, který byl při této akci pravděpodobně kamenem rozdrcen a v jeho kapsách se nalezl kožený vak obsahující nůžky, lékařskou sondu a pár mincí z období 1320-1325.

Tato událost se zdá, měla velký efekt a zastavila tak vandalismus na delší dobu. Ještě v 18. a 19. století se o tom vyprávěly v okolí zkazky.  Navíc krátce poté r. 1349 bylo obyvatelstvo vesnice i okolí zdecimováno Černou smrtí. A přeživší měli určitě jiné věci na práci...

Ničení vyvrcholilo koncem 17.stol. a začátkem 18.stol., kdy byla většina stojících kamenů zničena. Kolem rozdělali oheň a poté, co se kámen zahřál, ho polévali vodou, aby zvetšili praskliny. A poté kámen rozbili a použili na stavby po okolí.

Začátkem Viktoránské éry byla většina kamenů v Avebury buď pod zemí, povalených a vnejhorším případě zničených. Začlo se stavět i více domů v samotném kruhu. To zastavil až Sir John Lubbock skoupením zbytků volné půdy v kruhu a podporou stavby domů spíše vně než uvnitř.

Od té doby je to s Avebury už jen lepší a lepší. Většina stojících kamenů je práce nadšenců za poslední 2stol.

(více se dozvíte na Wikipedii a Avebury-web)

mapa1_jinak

 

Po dlouhém piplání s překrytím Avebury na mapě v GoogleEarth (což si každý může osobně vyzkoušet), můžete výsledky spatřit o něco níže na stránce. Samozřejmě může spousta lidí namítat, že kruh přesně nesedí. Ano, i já s tím mám problém. Bohužel - oblast je Sendvičová tektonická deska a je velmi vulkanicky aktivní. I samotné ostrovy jsou sopky. Takže jen za posledních 5000 let se ostrovy mohly pohnout o 5-10km. To je stáří udané moderní vědou. Pokud budeme uvažovat, kdy mohly být ostrovy naposledy obyvatelné, museli bychom se posunout dále do minulosti a to už i fyzický posun ostrovů může  být větší než oněch 10km. Z toho může vzniknout ona nepřesnost překrytí na mapě.

 
Ale to by ani mě nestačilo a tak jsem přemýšlel dál.
Je to kruh a není kulatý? Co to znamená? A jelikož tyto Megalitické monumenty nemají nikdy jen jeden význam, musí tu nějaký být.

 
 
 
 
Vědci se domnívají, že ten, kdo Avebury stavěl, nebyl schopný udělat vnější kruh kulatý. Tomu se mi ale nechce věřit. Vnitřní kruhy, Stonehenge a i jiné kruhy v Anglii jsou přesně kulaté.
 
Kdybych chtěl dnes udělat v poli za domem tak velký kruh, vezmu kůl a 166m dlouhý provaz a vyznačím si dokonalý kruh tak, že ke kůlu přivážu provaz a proběhnu se okolo.... Takže to u mě neobstojí, že by nebyl stavitel schopen něčeho takového, kdyby chtěl. Takže nejspíš nechtěl.
 
A pokud už s balvany, některými až o váze více než 100t dokázali manipulovat, tak je umístnili tak, jak chtěli podle plánu.
 
Jak je vidět z následujícího obrázku, Avebury je mapou Země se znázorněným rovníkem, osou skloněnou o cca 23° a lehkým zploštěním na pólech.
Zároveň je podle mě obvodový kruh (nekruh) i znázorněním přesné geografické oblasti v Antarktidě.

Šel jsem ještě dál a to na náledujících obrázcích (detaily níž na stránce). Při dalším zvětšení překrytí Avebury na GoogleEarth, sedí půlměsíc celkem přesně přes Sandwichovy ostrovy a zadní rovná formace kamenů ( i-x ) by mohla zpodobňovat zlom, kde se rozjíždějí dvě tektonické desky (detail vykopávek z r 1939.)

Další obrázek je ze severní části kruhu, kde některé vrcholky na mořském dně sedí s kameny A,B,C a mezi valy, které jsou v Avebury (černé čárky) je zajímavý útvar, který připomíná val, nebo nějakou hradbu.

Dále - největší kámen, který byl v Avebury byl, tzv.obelisk, označoval polohou Saundersův ostrov. Bohužel se nedochoval. ( ilustrace z r 1732)

Pokud toto místo bylo posvátné, dalo by se předpokládat, že zde někdo udržoval čistotu a pořádek. Proto jsme třeba nenalezli ani žádné starší nálezy než 3300let př kr. Do té doby mohli lidé o místo pečovat a udržovat ho. Toto místo muselo mít nějakého strážce , ale po smrti posledního se místo pomalu propadlo v zapomění. V kostele taky nenajdete, někde v rohu, kostru holuba co tam zemřel před pěti lety. Moje domněnky jsou tedy že nejstarší datovatelné nálezy jsou z doby, kdy  bylo Avebury opuštěno  a ne postaveno.

V okolí Avebury se stále objevují kruhy v obilí, jen za rok 2012 jich bylo okolo 10ti.
Že by nás někdo chtěl na něco upozornit?
 

Další důkaz této teorie jsem nedávno nalezl v knize od Ralpha Ellise - Thoth Architekt vesmíru.

 

Zde autor rozebírá do hloubky kruh v Avebury. Podává teorii, že se jedná v podstatě o mapu Země a výpočty zjistil dle počtu kamenů zeměpisné umístění obou znázorněných lokalit. (obrázek vpravo)

 

U horního kruhu, který znázorňuje i tvarem Stonehenge (kameny I.II.III), si můžeme lehce ověřit (je vzdálen co by kamenem dohodil), že se jedná právě o něj. Bohužel druhá lokalita  ( i-x ) leží v těžko dostupné Antarktické oblasti a s tou už to tak lehké nebude.

map

Thoth-jacket

Diagram a přebal jsou použity s osobním svolením od Ralpha Ellise.

© Ralph Ellis 1997 edfu

 

animace_obdelnik

   

Podle mne tedy tyto ostrovy mohly být kdysi obydleny a je pravděpodobné, že by se tam daly najít nějaké stopy. Pokud tedy nejsou pod mořem nebo tlustou vrstvou popela a nebo zničeny vulkanickou činností.

Nejlepší odhad co by se dalo nalézt, vzhledem k tomu, že ostrovy jsou vulkanicky aktivní - by bylo něco podobného Pompejím a oblasti  okolo Vesuvu. Zachoval by se tak dokonalý obraz s možností přesné datace, ať už z nálezů, nebo z popela rozptýleného při erupci po celé zeměkouli ve stejně starých vrstvách.

Nebo by se zde mohly nacházet alespoň nějaké pozůstatky kamenných staveb atd.

V nejhorším případě je vše pod vodou, nebo pod pár metry popela.

Toto souostroví je velice nedostupné. Naposledy zde byla expedice z National Geographic v roce 2006. Objeveny byly roku 1775 Jamesem Cookem. A neřekl bych, že na nich mezitím stanulo mnoho lidí. A pokud, tak určitě nehledali starověké ruiny.

Detail_sandwich

Při zvětšení spodního kruhu v Avebury poměrně přesně sedí tvar půlměsíce na ostrovy a rovný tvar, jakoby zadek písmene D, znázorňoval podmořské pohoří, kde se od sebe vzdalují dvě tektonické desky.

Detail_brana_sever

Zvětšená severní část , jakoby mezi valy byla nějaká zábrana.

 

tektonika

 

Aneb jak řekl Jára Cimrman: "Můžete s mým názorem nesouhlasit, může se vám nelíbit. Ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat."

Já k tomu dodám: Můžete mě mít za blázna. Jako stejné lidi, které měli za blázny, ale ve finále něco objevili, nebo dokázali (to by byl hodně dlouhý seznam), ale v lepším případě nad tím zauvažujete.

 
Pokud jste se vším prokousali až sem, tak blahopřejeme. Jste jedni z mála...
 
Toto měl být náš pilotní projekt na obnovu Avebury a dalších posvátných mist na Zemi, do původní podoby.
 
Pokud budeme schopni někoho vypravit na ostrovy a skutečně tam něco nalézt, potom naše budoucí plány mohou být proveditelné. Minimálně obnova Avebury.
 
Vykopání pohřbených kamenů ze středověku a nahrazení zničených kamenů koncem 17 stol. Kromě kamenů v centru severního kruhu byly všechny minimálně povaleny, a žádný nestojí od vybudování kruhu. Vše co dnes vidíte je práce několika nadšenců jako jsem já. V okolí Avebury je stále mnoho stejných kamenů jako použili kdysi.
A pokud to mohly být zásuvky do vesmírné sítě.... Tak jsou dnes v tak žalostném stavu, že by jeden zaplakal. 
 
 
  kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.