PYRAMIDY - MARS - SIRIUS: PROROCTVÍ EDGARA CAYCE

 

 
06.08.05   Will Landa
 

Jestliže vezmeme jako koncepci "geometrické sítě" Americký kontinent, tak záhadné figurky na planině Nazca ji potvrzují. Tato oblast se prostírá 1500 km dolů od Ticho oceánského pobřeží Peru. Komplex těchto kreseb se skládá z 13 tisíc linií, 100 spirál, 700 geometrických plošek a kolem 30 obrázků zvířat. Planina zabírá plochu 500 kilometrů čtverečních mezi údolími řek Nazca a Inchenie a má neobyčejně suché klima. Technika provedení těchto kreseb neodpovídá ani jedné lokální indiánské kultuře. Podle expertizy kyjevského UFO experta Ally Belokoně, kterou provedl na základě výsledků expedice Johua Howkinse, by práce na vytvoření všech obrazců na planině Nazca trvala řádově tisíce lidských roků. Stopy člověka však na této planině zůstanou navěky.

 

 
 

Obrazce - trojúhelníkové i lichoběžníkové plošinky jsou široké až 70 metrů. Spirály, sinusoidy i cikcaky mohly vzniknout složením vracejícího se pohybu s postupným. Přímočarost všech obrysů se zachovává dokonce na protínající krajině. Všechny obrázky jsou provedeny v jedné nepřerušené linii, nikde uzavřené a nikde neprotínají samy sebe. Vchod i východ z obrázku - oba vypadají jako dvě paralelní linie. Podle odhadu vědců jsou tyto kresby stopami činnosti nám neznámého Rozumu. Jeho otisky vznikly při činnosti směrované energie neznámé podstaty na zemský povrch. Tento Rozum ovládl zdroj úzce zaměřené energie.

A.Belokon se domnívá, že obrazce, cikcaky, sinusoidy i spirály zobrazují typické manévry UFO. Na složitém reliéfu kontur obrazců není žádné zkreslení, což svědčí o tom, že jsou vyfotografovány ze stejné pozice jako projekce - a to z letadla nebo létajícího předmětu. Asymetrie obrazců připomíná zkreslení, která se získávají nebo se stávají při fotografování pod určitým úhlem.

Na okraji této planiny je několik paralelních linií velmi zajímavých svým rozšířením. Vzdálenost mezi liniemi vytváří úměru 4:6:7:8. Na třetí linii je rozložené centrum, okolo něj na svahu hory je vytesán obraz člověka - sovy. Kolem něj tři páry paralelních linií spojující další centra zobrazující uzavřený šestiúhelník.

Třetí centrum je možné ztotožnit s naší planetou a systém koordinačních linií se Slunečním systémem. Jiná centra se pak ztotožňují s planetami Mars, Jupiter, Saturn, Neptun a centrum páté linie - zničené planetě Faeton.

Vladimír Babadin - letec, v časopisu Anomálie č. 10/1993 i ve své knize "Tajemství peruánské planiny Nazca" vypráví verzi o tom, že obrazce z Nazca nejsou nic jiného, nežli gigantická mapa Země - sdělení pro kosmické koráby a letadla a současně sdělení o dřívějších civilizacích planety - Atlantidy a Lemurie. Přičemž tato mapa je vypracována v dřívější vzdálené projekci podobné známé mapě Píriho Reise. Je tvořena ne podle rovnoběžek a poledníků, ale podle vzdálenosti hledaných strategických bodů od bodu výchozího. Obrazce Nazca - to je gigantický kosmodrom a mapa - ukazatel významných center Atlantidy a Lemurie.

Na planině Nazca v Peru je široká oblast dlouhá 1 kilometr. "Když jsem sestavoval svoji mapu, tato oblast byla v severozápadní Africe" - píše vědec Babadin.

A skutečně v Africe, jako prodloužení linií obrazců Nazca, vzniká široká čára táhnoucí se od řeky Niger přes Gibrartar na Pyrenejský poloostrov. V současné době tato linii prochází teritoriem Portugalska, Španělska, Maroka, Alžíru a Mali. Babadin odhalil i další linie Nazca v Africe, ale také v Austrálii. Tyto linie potvrzují, že kolonie Atlantů byly též v Africe a Austrálii, Indii, Americe a také na ostrovech mezi těmito kontinenty.

 

 

Proroctví Edgara Cayceho

Podle mínění Petra Oreškina, autora knihy "Babylónský fenomén", je na sarkofágu faraóna Tutanchamóna v pyramidě v Gíze starobylý nápis: "Věky nésti pravdu žijícím, že ty vraždíc se ptáš, přehrady tomu stavějíc." ¨

Jakouže pravdu měli na mysli stavitelé pyramid na tomto nápisu? Zdá se, že ji rozluštil veliký prorok Edgar Cayce. Tento člověk byl velkou senzací 20. století a jsou o něm napsány desítky knih a nesčíslně publikací. On uměl nejen výborně předpovídat budoucnost ( všechna jeho proroctví se vyplnila s překvapivou přesností) , ale i viděl minulé životy lidí. On tvrdil, že my všichni - my, současné lidstvo, jsme vyšli ze staré Atlantidy. První skupina obyvatel USA žila v Atlantidě, Egyptě, Římě a v ranném americkém období. Druhá skupina žila v Atlantidě, Egyptu, Římě, Francii a byla v americké občanské válce.

Ze dvou a půl tisíce zápisů zasvěcených "čtení životů" byla třetina zasvěcena Atlantidě. Všechny tyto zápisy jsou zachyceny v knize jeho bratra "Edgar Cayce o Atlantidě". Edgar Cayce tvrdil,že jmenovitě v Egyptě, v pyramidách je historie Atlantidy. Kopie všech dokumentů Atlantidy o její historii i civilizaci byly přeneseny do Egypta atlanťany (Mágové-Žreci) a uschovány v Sále letopisů,v nevelké pyramidě, která leží mezi pravou tlapou Sfingy a řekou Nil. V archivu jsou těla imigrantů z Atlantidy. Když "Sál letopisů" v pyramidě Cheopsově bude odhalen, bude nalezena výzdoba oltářů CHRÁMU DNE, logaritmické tabulky, pečeti, chirurgické nástroje, léky, tkaniny, hudební nástroje, korouhve, zlato a šperky Atlanťanů. Edgar Cayce předpovídal, že i na Yucatanu v Americe se odhalí CHRÁM BOHYNĚ IŠTAR, kde jsou uloženy letopisy Atlanťanů.Na Yucatan se atlanťané ve své době dostali loděmi a letadly. Cayce potvrdil, že Cheopsova pyramida byla postavena někdy mezi lety 10 490 - 10 390 př.n.l.

Přibližně v té samé době byla postavena i Sfinga. Cayce upřesňuje, že : "INFORMACE musí být nalezena u základny levé přední tlapy Sfingy, ale ne v podzemních tunelech pod Sfingou. Informace je uložena v překrásném kameni základu této tlapy. V samotné Cheopsově pyramidě budou nalezeny informace týkající se doby, kdy ve starém Egyptě proběhl velký přerod po příchodu vysoce rozvinuté civilizace Atlanťanů." Informace v Cheopsově pyramidě obsahuje veškerou historii lidstva až do roku 1998.

Cayce o tom dále hovoří : "ta doba přijde, až Země změní svoji polohu, a na Zemi se znovu objeví VELKÝ MESIÁŠ aby vyplnil proroctví zachovaná v archívu." Cayce nazval Cheopsovu pyramidu PYRAMIDOU POROZUMĚNÍ. Podle něj byla postavena s využitím levitace a Vesmírných zákonů, které dovolují železu, aby se vypařilo ve vzduchu. V této pyramidě se nachází sál zasvěcení a cíl pyramidy je mnohem vyšší než-li jen jako pohřební místo. Uvnitř pyramidy jsou matematické i astronomické propočty a kalkulace o ukončení zemského cyklu, o možné změně pólů a o příchodu nového Mesiáše, který provede změny na Zemi. Také zde mají být zaznamenány údaje o tom, jaké to budou změny. Tyto změny jsou zašifrovány.

Spisovatel a himálajský badatel E. Thomas ve své knize "Shamballa - oasa světla", píše: " V poslední čtvrti dvacátého století se lidstvo musí připravit na příchod Archatů a Maitrei (Kristus)". Když Sfinga v Gíze oznámí svoji výstrahu, my musíme být připraveni na veliké události.

Jako strážci kulturního dědictví zmizelých civilizací odhalíme tajné archívy v Egyptě a ukážeme existenci vysoce rozvinuté vědy a technologie dávných věků. Na svých televizorech diváci uvidí překvapující úspěchy civilizace, existující mnohá tisíciletí před námi. Závěr z tohoto nálezu bude jasný: "My můžeme přinést stejnou zkázu, jak ty předešlé národy."

V roce 1934 v době seance Edgar Cayce říkal ke své pacientce, že žila před 29 tisíciléty na zemi Atlanťanů v době, kdy tam byly rozvinuty energetické síly s jejichž pomocí se přemisťovaly posádky, když se četly zápisy skrze stěny, kdy se fotografie dělaly na dálku, kdy byla překonána gravitace a vyráběl se úžasný krystal obrovských rozměrů a velké moci. Mnohé z toho přineslo zkázu.

Cayce potvrdil, že se Atlantida nacházela mezi Mexickým zálivem z jedné strany a Středozemním mořem ze strany druhé. Důkazy o existenci civilizace Atlanťanů je možné najít v Pyrenejích, Maroku, v Britském Hondurasu, na Yucatanu a na ostrovech u Ameriky, speciálně na Bimini.

Cayce dělil historii Atlantidy na 3 období. První období počítá na 50 tisíc let před naším letopočtem, druhé období na 28 tisíc let př.n.l. a třetí a poslední éra úplného potopení mezi léty 10 500 - 10 000 let př.n.l. Atlanťané se podobali rudé rase. V mnohých článcích Cayce hovořil o době Atlanťanů, kdy probíhal boj mezi dvěma skupinami. Jedna z nich "Děti zákona Jediného" to je světlé síly a druhá "Synové Belialu" - temné síly. Během války mezi nimi byla část kontinentu zničena. V Atlantidě byli mnozí, kteří pochybovali o tom, zda bylo nutné, aby prostí smrtelníci znali aplikaci duchovních zákonů k hmotným principům neboť v tom byla skryta ohromná ničivá síla - říkal Cayce. Atlanťané zhotovili speciální přístroj pro aktivaci sil slunečního záření s cílem vytvořit energii pro koráby a zpracování elektrické energie. Tyto síly byly obrácené k elementům Země a vyvolaly první katastrofu.

V květnu 1941 E.Cayce v jednom sezení řekl, že v Atlantidě do prvního zničení pevniny byly využívány síly, které se nyní jen odhalují. Mohou být využívány pro spoje, přepravu i ničení. 2.prosince 1942 byla poprvé uvolněna atomová energie o které Cayce hovořil několikrát již dříve.

V roce 1933 hovořil k jednomu pacientovi : Tento subjekt na setkání představitelů států Atlantidy diskutoval otázku, jak žít s obrovskými zvířaty, která žila na Zemi. Také byly vynaloženy prostředky pro ohraničení prostoru, který by byl nepřístupný pro devianty. Byla to emanace vyzařování smrtelného super kosmického charakteru z různých bodů Země. Tyto paprsky, jak řekl Cayce, budou objeveny až během 25 roků. Na otázku, kdy proběhlo toto setkání, Cayce odpověděl, že to bylo někdy v roce 50 722 př.n.l. Jestliže připočteme k roku 1933 ještě oněch 25 roku z předpovědi, tak zjistíme, že v roce 1955 byl objeven antiprostor, v roce 1957 antineutron.

V roce 1958 již hovořil o antihmotě a o její ničivé síle jestliže vstoupila do reakce s hmotou. V roce 1958 byl objeven laser a maser. Vyprávění Cayceho o 2. a 3. etapě Atlantidy odpovídají odhalení Krystalu, který velmi připomíná krystal k využití laserem. V jedné seanci Cayce říkal: V Atlantidě ještě před druhou katastrofou, v době, kdy již byla pevnina rozdělena, byl tento subjekt mezi těmi, kdož rozšifrovali poslání získané přes krystal a také oheň ( světlo), který se musel stát VĚČNÝM OHNĚM PODSTATY.

V roce 1933 Cayce sdělil něco o technologickém rozvoji Atlantidy, popsal složitou metodu stavby budovy, ve které se nacházel "Ohnivý kámen" nebo výše zmíněný krystal. Omylem jej umístili příliš vysoko na něco, z čeho pak vznikla druhá a ještě horší katastrofa rozdělující Atlantidu na jednotlivé ostrovy. Cayce o krystalu ještě hovořil dále - za prvé popsal, jak vytvořit takový krystal, který je v současné době ukryt na třech místech na Zemi. A to v Atlantidě, která je potopená nebo v Poseidonii, kde část chrámů bude ještě odhalena pod nánosy nedaleko Bimini u pobřeží Floridy. Za druhé v chrámu kroniky v Egyptě, kde subjekt společně s druhými se zabýval pečetěním zápisů přinesených ze země jejich původu.

Za třetí byly zápisy dovezeny na nynější Yucatán, kde několik roků zpět archeologové odhalili kameny staré stavby. Na kamenech je emblém. Tyto kameny budou v budoucnu převezeny do muzea v Pensylvánii a část bude ve Washingtonu nebo Chicagu. Cayce tvrdil, že mnozí z těch, kdo opustili umírající Atlantidu se přestěhovali do Egypta, Afriky i Ameriky. Jmenovitě v Egyptě, jak předpokládal, se nachází veškerá historie Atlantidy.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz