Zasvěcení ve Velké Pyramidě

great pyramid4

05.01.09   Jaroslav Chvátal

Osobně považuji téma zasvěcení za jedno z nejzajímavějších ze všech. Zasvěcení má specifické požadavky, procedury a rituály v procesu dosažení vzestoupení a spojení s Bohem. V jedné z dřívějších kapitol jsem do detailů popisoval zasvěcení podle Djwhal Khula v knihách Alice Baileyové v moderní době a postup člověka skrze sedm úrovní zasvěcení tak, jsou viděny Velkým Bílým Bratrstvem a Duchovní Hierarchií. Podíváme se na sedm úrovní zasvěcení v pojetí starodávných Duchovních Mistrů a Ptahů ve starém Egyptě. Doporučuji, abyste se obrátili dovnitř a podívali se, jestli jste sami těmito zkouškami prošli ve svém vědomí a životě a na vaší cestě spojení s Bohem. Podle mého názoru jsou všechna tato zasvěcení, na která se podíváme s různých úhlů pohledu, stále aktuální i dnes. V jistém slova smyslu můžete toto čtení pojmout jako zasvěcení, sebezkoumání a jako odrazový můstek pro ještě pevnější závazek na duchovní cestě.


Zasvěcení

Na začátek tohoto článku bych rád něco řekl o tom, co to vlastně je zasvěcení v pojetí starodávných egyptských Ptahů, kneží, velekněží a mystiků. Za prvé, zasvěcení byla rozdělena do sedmi úrovní a stupňů. Přesná procedura se lišila v závislosti na období v historii. V této kapitole se s vámi podělím o tři různé zážitky ze zasvěcení přečtené z Akašických záznamů. Postupy při zasvěcení byly jiné, ale v zásadě měla zasvěcení člověka naučit ty samé věci.

Většinou při vyšších zasvěceních byl adept uložen do truhly podobné sarkofágu. Vstoupili do změněného stavu vědomí a podstoupili test, ve kterém čelili sami sobě. Například pokud byl v podvědomí zasvěcence strach s hadů, tak v tomto snu, který se zdál naprosto skutečný, musel zasvěcenec tento strach překonat. Toto překonání se zčásti skládalo z uvědomění, že čelí svému vlastnímu strachu a vědomí, které chce zůstat na prahu. Jakmile si toto uvědomili a překonali svůj strach, který je jen stav mysli, hadi okamžitě zmizeli.

Zasvěcení ve Velké Pyramidě bylo vlastně velmi podobně třídennímu procházení bardem, které všichni zažíváme po smrti našeho fyzického těla. Zážitky se budou zdát naprosto reálné, ale ve skutečnosti jenom čelíme vlastním snům.

Egyptští duchovní Mistři se naučili urychlovat vývoj učedníka tím, že mu dovolili tento proces zažít ještě před tím, než musel fyzicky zemřít. Smysl barda je spojit se, se světlem. To samé platí i o egyptských zasvěceních. Smysl je, ať už procházíte čímkoliv, na první místo stavět spojení s Bohem. Zasvěcení v podstatě testují, jestli zasvěcenec podlehne ostatním pokušením na sedmi oktávách bytí.

Egypťané věřili, že tyto sny, které odpočívají v podvědomé mysli, by se s absolutní jistotou staly reálnými událostmi na Zemi, pokud by je zasvěcenec nezažil v procesu zasvěcení. Zasvěcení dávalo možnost si vyřešit tyto problémy a vztah k vědomí na prahu (maya, okouzlení, iluze, ego) v tomto typu meditace spíš než v pozemském životě nebo v budoucích inkarnacích.

V zásadě člověk čelil své vlastní karmě, kterou si nasbíral ve všech svých minulých životech. Místo toho, aby se objevovala v budoucnosti, jste dostali šanci zažít ji ve snech, které se zdály naprosto skutečné. Takže zasvěcení je proces sestupu do hlubin duše k urychlení zpracovávání karmy jako ve stavu vědomí nebo ve snech při zasvěceních.

Z určitého úhlu pohledu procházíme něčím podobným každou noc, když jdeme spát. Ve snech prožíváme návrat toho, co jsme dali do pohybu našimi myšlenkami, slovy a činy předcházející den. Jediný rozdíl je v tom, že většinou nejsme ve snech dostatečně při vědomí, abychom mohli změnit, co se nám přihodí.

Avšak tohle je možné a říká se tomu živé snění. Je to stav mysli, o který stojí za to usilovat, kdy sníte, ale jste naprosto při vědomí. V tomto stavu vědomí můžete změnit sled událostí, pokud se vám nelíbí, co se vám děje. Proces zasvěcení ve starém Egyptě je velmi podobný. Tím, že prožijete svou karmu v tomto stavu snění, čelíte zákonu a nemusíte ji už zažít ve skutečnosti nebo v budoucí inkarnaci, pokud testem dokážete projít.

Jedna z věcí, která se stávala při vyšších zasvěceních ve velké pyramidě, je, že mnozí zasvěcenci neprošli testem a fyzicky zemřeli v sarkofágu a přešli do světa duchů. Duchovně získali tím, čím vším prošli, ale nedokončili celý proces.

Podělím se s vámi o osobní odyseu Elizabeth Haich v jejím životě v Egyptě, což je podobný případ. Nezemřela fyzicky, ale nedokončila výcvik, protože neprošla určitým duchovním testem. Za chvilku se dostanu k jejímu příběhu, ale nejdřív bych chtěl ještě něco říct o procesu zasvěcení v obecných pojmech.

V průběhu zasvěcení bylo kandidátovo tělo vystaveno vyšším frekvencím energie odpovídající stupni, nebo úrovni zasvěcení, kterým chtěl projít. Se vstupem této energie začal zasvěcenec vnímat na vyšší úrovni. Při posledním, sedmém zasvěcení byly skrze tělo proháněny všechny proudy síly všech sedmi úrovní vědomí, od nejnižší postupně po nejvyšší. Takže zasvěcenec měl možnost projít zkouškami a uvědomit si všech sedm úrovní vědomí.

Bez správného výcviku by kandidát, který neměl dostatečně připravený nervový systém a vědomí, tím, že postupoval skrze zasvěcení, spálil svoje tělo, nebo by se samovolně vznítil vlivem vyšších frekvencí energie na nejvyšším, sedmém stupni.

V průběhu zasvěcení se všechny nevědomé části duše a nevědomí staly vědomými. Projití zasvěcením zahrnovalo prožití tohoto materiálu, jak postupně vyplouval na povrch na každém stupni zasvěcení a také bylo potřeba ovládnout tuto sílu skrze vědomí a duchovní dary.

V zážitcích ze zasvěcení Elizabeth Haich, v její stejnojmenné knize, se velmi dlouho připravovala na svá zasvěcení a potom jimi prošla všemi naráz v sarkofágu. Earlyne Chaney procházela zasvěceními postupně a v sarkofágu byla jen při sedmém. Ostatních šest byly testy jiného druhu, které připravili Ptahové a Hierofanti.

Bytost, která uskutečnila Boha, manifestuje a kontroluje všech sedm úrovní stvoření, ale identifikuje se pouze se sedmou. Ostatní úrovně používá, ale ztotožňuje se pouze s tou nejvyšší. Pokud člověk neprojde zasvěcením, pak musí být obrazy ze snu prožity jako skutečné události ve vnější realitě buď v současném životě, nebo v budoucím. Každá úroveň se zdá naprosto skutečná, takže zasvěcenec v jistém slova smyslu sedmkrát zemřel a znovu se zrodil. Projití sedmi zasvěceními člověku dovolovalo stát se veleknězem, nebo velekněžkou a být také známý jako Melchizadek.

Zasvěcení Elizabeth Haich ve Velké Pyramidě v Gize

Po tom, co prošla dlouhým výcvikem, byla Elizabeth připuštěna Ptahem k zasvěcením. Opakuji, že Elizabeth šla na všechna zasvěcení naráz, což bylo úplně jiné než u Earlyne Chaney. Earlyne někdy musela čekat na další zasvěcení pět až deset let. Má intuice mi říká, že tak je to normální. Také se to více podobá tomu, jak popisoval zasvěcení Djwhal Khul podle učení Velkého Bílého Bratrstva. Nechci snižovat význam Elizabethiných zážitků, protože, jak uvidíte, je to vážně fascinující.

Její zážitek začal třemi dny modliteb, meditací, půstu a sebe studování. Její duchovní Mistr Ptahhotep stále váhal, jestli je připravena, když jí řekl, aby si lehla do sarkofágu. Abych to zkrátil, musela čelit děsivému monstru, zosobnění samotného zla. Tato síla se snažila převzít její vědomí a začala svou energii prolínat s její. Byla vyděšená, ale dodala si odvahy a postupně se od této energie odpojila a začala afirmovat svou identitu jako Věčné Já, svobodné od strachu a zla. Takhle to chvíli pokračovalo a nakonec monstrum zmizelo a ona prošla prvním zasvěcením. Teprve potom si uvědomila, že to byl jen děsivý sen. Během samotného procesu se to zdálo úplně skutečné.

Její druhé zasvěcení začalo, když se ocitla v místnosti osvětlené měkkým načervenalým světlem. Příjemní lidé s dobrým vystupováním jí začali nabízet jídlo a nápoje ve zlatých nádobách. Byla pokoušena nejbáječnějšími delikatesami, jaké si můžete představit, ale afirmovala, že touží po Bohu víc, než po uspokojení svých chuťových buněk a zdvořile odmítla. Prošla druhým zasvěcením. Snové představy zmizely i když se zdály naprosto skutečné.

Její třetí zasvěcení začalo, když se objevila v místnosti, kde spolu tančili atraktivní muži a ženy a leželi spolu na pohovkách zapáleni v sexuální vášni. Pohledný muž se s ní dal do řeči a snažil se jí svést romanticky a sexuálně. Elizabeth byla z části chráněná, protože od malička vyrůstala v chrámu a s takovými vztahy neměla skoro žádné zkušenosti.

Její nedostatek zkušeností způsobil, že nebyla ani v nejmenším pokušení a začala poučovat muže, jak všichni lidé v místnosti nechávali ovládat svá vědomí nižším já a sexuálními vášněmi a jak je to velice znehodnocující. Vysvětlila mu lásku mezi mužem a ženou ve více božských pojmech spíš než v pohlavních. Muž se proměnil v ohnivého ducha a pokusil se jí zmocnit a znásilnit ji. Zůstala silná a afirmovala "Já Jsem Ten Který Jsem" a vize pominula.

(Poznámka : Nedostatek zkušeností v romantických vztazích byl u Elizabeth nakonec příčinou jejího pádu v pozdějším životě. Když byla ještě dítě, Ptahhotep jí varoval, aby nežádala připuštění k zasvěcením, právě z tohoto důvodu. Ona byla však neoblomná a třikrát přišla k Ptahhotepovi s žádostí o zasvěcení i když ji pokaždé skálopevně odmítl a řekl, že není připravená. Potřetí musel svolit, protože jejich zákon říkal, že pokud kandidát požádal potřetí, muselo mu to být dovoleno i když byl předtím odmítnut a i přes to, že to nebylo radno.

Jeho proroctví se nakonec vyplnilo, protože i když Elizabeth prošla tímto zasvěcením i dalšími, podlehla pokušení tohoto zasvěcení a následujícího ve zkušební době, kdy se učila stabilizovat energie ze šesté na sedmou úroveň i když se jí to nestalo při zasvěcení. Nestalo by se to, kdyby nebyla v této zkušební době.

V zasvěceních Earlyne Chaney, které popíšu hned po zážitku Elizabeth, jí tohle po projití sedmého zasvěcení nehrozilo, kvůli rozdílům v zasvěcování v těchto dvou rozdílných období v historii.)

Po třetím zasvěcení se Elizabeth posunula na čtvrté zasvěcení. V tomto byla konfrontována se svým dvojčetem dvojplamene nebo dvojčetem duše na duchovních úrovních. Tento zážitek neobsahoval sexuální energii minulého zážitku. Bylo to mnohem něžnější a milující v duchovním smyslu. Elizabeth byla však neoblomná ve svém závazku stavět spojení s vlastní duší a duchem i výše než své dvojče duše a prošla zkouškou.

Páté zasvěcení Elizabeth byl velmi dlouhý zážitek budoucího života během první nebo druhé světové války. Její děti a manžel byli její nejbližší přátelé a duchovní druzi z jejího života v Egyptě i když o tom nevěděli, ale ona ano. Velmi svou rodinu milovala, a abych to zkrátil, musela čelit smrti svého syna, manžela, rodiny a sebe samé. To byla duchovní zkouška konfrontace se smrtí, která měla ukázat, jestli bude naprosto věřit a důvěřovat Bohu. Také to byla lekce připoutanosti.

Elizabeth prošla touto zkouškou tak, že celou svou rodinu viděla jako věčné já a ne jen jako fyzická těla a osobnosti, které milovala. Také afirmovala svou víru a důvěru v Boha během těchto dlouhých zkoušek a zážitků toho, co se zdálo jako Evropa roztříštěná dlouhou válkou. Uspěla, protože všechno vložila do rukou Boha a stavěla Boha dokonce výš než samotnou smrt. Tyto obrazy potom zmizely i když byly absolutně skutečné v době zasvěcení, jako by se to doopravdy dělo.

To přivedlo Elizabeth k šestému zasvěcení. Ocitla se pod křišťálově modrým nebem a byla konfrontována se sedmi schody, na které musela vylézt. První schod představoval mistrovství nad fyzickým tělem. Druhý schod souvisel s mistrovstvím nad životními energiemi fyzického těla. Třetí schod byl mistrovství nad emocionálním tělem. Čtvrtý schod mistrovství nad mentálním tělem a pochybnostmi o sobě.

Pátý schod. Zjistila, že na každém dalším schodu byla fyzicky vyšší. Na pátý schod se musela škrábat, jakoby lezla na horu. Tento schod byl tak vysoko, že to bylo velmi těžké, ale když se tam konečně dostala, zjistila, že už nemá fyzické tělo, ale je v duchovním těle.

Na šestý schod se mohla dostat jen tak, že prokázala univerzální lásku. Po této zkoušce uviděla člověka, který se snažil vylézt na tento schod stejně jako ona. Začal jí prosit, aby mu pomohla vylézt na sedmý schod. Elizabeth zapomněla na svou vlastní cestu a pomohla mu dostat se na sedmý schod. Nato se sama ocitla na sedmém schodu, protože uskutečnila Boha tím, že zapomněla sama na sebe ve službě ostatním. Musela překonat svou sebestřednou touhu po vlastních zasvěceních.

Závěr

Tyto zážitky Elizabeth jsou detailně vylíčeny v její knize "Zasvěcení od Elizabeth Haich." Pokud chcete prožít a přečíst si její detailnější verzi, velmi bych vám doporučoval si tuto knihu pořídit. Těmito zkouškami musí projít každý z nás i dnes, pokud máme dosáhnout vzestoupení a úplné seberealizace.

Zasvěcení Ježíše Krista ve Velké Pyramidě v Gíze

Jak Edgar Cayce, tak Levi ve své knize "Vodnářské evanglium Ježíše Krista" vypráví o zasvěceních Ježíše Krista ve Velké Pyramidě v Gíze. Edgar Cayce říká, že tam byl zasvěcen i Jan Křtitel, stejně jako Platón. Vodnářské evangelium Ježíše Krista dává velmi krátký nástin zasvěcení a duchovních zkoušek, kterými Ježíš prošel ve Velké Pyramidě. První zasvěcení, které Ježíš zvládl, byla zkouška upřímnosti. Druhá zkouška bratrstva byla zkouška spravedlnosti. Třetí bratrská zkouška souvisela s vírou. Čtvrté zasvěcení a zkouška bratrstva byla o dobročinnosti. Pátá zkouška bratrstva byla hrdinství. Šestá zkouška a zasvěcení bratrstva byla božská láska.

Po projití sedmým zasvěcením bratrstva obdržel nejvyšší stupeň, tedy stupeň "Krista." Tyto zkoušky jsou zdokumentovány ve "Vodnářském evangeliu Ježíše Krista" od Leviho, pokud byste chtěli více informací.

Zasvěcení Earlyne Chaney ve Velké Pyramidě v Gíze

V některých ohledech se zasvěcení Earlyne Chaney ve Velké Pyramidě dost lišila od zasvěceních, Elizabeth Haich. Už od narození byla připravována stát se velekněžkou v řádu Melchizadeka. Její vlastní trénink začal ve věku tří let.

Až ve dvanácti letech jí bylo dovoleno jít na první zasvěcení. Teprve při posledním tedy sedmém zasvěcení ležela v sarkofágu jako Elizabeth Haich. Bez toho, abych obě události posuzoval, zážitek Earlyne se zdál silnější z hlediska velkého množství času, tréninku a příprav, které musely proběhnout, než jí bylo zasvěcení vůbec dovoleno.

Její první zasvěcení začalo třídenním půstem na zeleninových a ovocných šťávách a speciálních bylinných lektvarech. Všechna zasvěcení Earlyne byla velmi dlouhá a komplexní, takže vám dám pouze stručný výtah. Pro úplné vysvětlení si prosím přečtěte její knížku "Zasvěcení ve Velké Pyramidě" (Initiation in the Great Pyramid; pozn. př.).

Při prvním zasvěcení jí byly zavázány oči a ruce spoutány okovy. Několikrát s ní zatočili a potom jí řekli, aby šla ke světlu. Byla v úplné temnotě a najednou jí pohltila ohromná bouře s krupobitím, blesky a hromy. Voda jí stoupla po pás. Bez rukou ve vodě neustále ztrácela rovnováhu a přepadávala. Earlyne otevřela svou korunní čakru a její duchovní průvodce jí začal navigovat správným směrem.

Po tomto prvním testu jí byla sundána páska přes oči a pouta. Náhle k ní přistoupil obrovský muž a přiložil ji dýku ke krku. Zařekla se, že nevyzradí tajemství lóže a muž dýku odložil. Potom si uvědomila, že jí pozorovalo 49 přítomných soudců a velekněží. Byly jí dány instrukce a poté byla třikrát pokřtěna, což symbolizovalo očištění různých aspektů její povahy.

Zážitky, kterými prošla, byly symbolické. Páska přes oči, to byla slepota lidské rasy. Měla jí připomínat, že nemůže najít vnitřní světlo fyzickým zrakem, ale pouze okem duše. Dýka u krku představovala meč karmy, který by se po zasvěceních objevil, kdyby neposlouchala Boží zákony. Boj proti elementům měl vyzkoušet její odvahu a houževnatost.

Earlyne potom zavedli na místo mezi dvěma sloupy, kde stál žebřík se sedmi příčkami. Na vrchu žebříku bylo 13 bran do různých dimenzí. V další části zasvěcení měla vylézt na sedm příček a vybrat si, kterou branou projít k dalším zasvěcením. Její vnitřní vedení jí říkalo, že jen jedna brána jí zavede k budoucím zasvěcením. Pokud by se spletla, nebyla by jí žádná další zasvěcení dovolena.

S pomocí vnitřního vedení si vybrala správné dveře. Potom obdržela novou smetanově zbarvenou róbu a čistě bílou zástěru z beránčí kůže. Na každém zasvěcení adept dostával róbu s novou barvou a novou zástěru. Její bílá zástěra měla znamenat potřebu čistit a kontrolovat vášně fyzické formy. Každá zástěra představovala kontrolu nad dalším ze sedmi těl. Také obdržela svůj první ze sedmi ankhů, symbol nilského kříže zasvěcence první úrovně. Naučila se tajný symbol prvního stupně a obdržela tajné slovo prvního stupně, které znamenalo bystrý úsudek. Jeho význam byl také odvrátit se od lákadel vnějšího světa.

Také obdržela prsten s krystalem. Bylo jí řečeno, že krystal bude odrážet její postup, jak se bude její světlo odhalovat. Dále obdržela náramek ze slitiny cínu se znakem prvního stupně. Její prsten ji také chránil pře negativním zářením. Byl to kouzelný talisman. Promluvili k ní a nazvali jí dítětem, které musí zredukovat vnější ego do stavu pokory. Earlyne prošla zasvěcením číslo jedna.

    

Zasvěcení číslo dvě

Po dalších sedmi letech intenzivního výcviku bylo Earlyne dovoleno jít na druhé zasvěcení. Znovu to začalo třemi dny půstu, modliteb a meditací. Musela si zapamatovat znaky, podání rukou a hesla k přístupu do lóže.

Zasvěcení začalo tak, že jeden z kněží se proti ní rozběhl a přímo na Earlyne hodil živého hada. Earlyne ho shodila na zem a zhypnotizovala ho svýma očima, jak se dříve naučila. Také k hadu promluvila jako k inkarnaci Boha, kterou je. Shromáždění jí poblahopřálo ke složení první části zasvěcení.

V další části byla zavedena ke zvláštnímu tvoru zvanému gryf (pták Noh; pozn. př.). Gryf točil kolem se čtyřmi paprsky. Její zkouška byla vyložit význam celého symbolu. Gryf měl tělo lva a orlí křídla a drápy. Její vnitřní vedení jí řeklo, že gryf symbolizoval fyzického člověka s duchovními vlastnostmi, které mu dovolovaly létat do nebeských sfér. To mu také umožnilo ovládat kolo čtyř ročních období a elementy přírody. Prošla zkouškou.

Obdržela nové tajné slovo, které souviselo s negativní podstatou hmoty, jejíž záhady se měla naučit. Dali jí novou zástěru a nový Ankh. Dostala dalších pět let na přípravu k dalšímu zasvěcení a řekli jí, co měla studovat a zvládnout, což bylo mistrovství nad sebou samým a nad mentálními a psychickými schopnostmi.

Symbolika živého hada souvisela s vytržením z iluzí astrální roviny a s demonstrací mistrovství nad touto rovinou a nad královstvím zvířat milujícím způsobem. Její otec jí také vysvětlil, že gryf na kole také symbolizoval lidstvo chycené v kole znovuzrození a potřebu lidstva překonat nižší povahu a nižší já. Ovládnutí hada také souviselo s pozvednutím hadí sílz neboli kundalini. Směrnice zasvěcence druhého stupně byla "vědět, prosazovat svou vůli, troufat si a být zticha."

Zasvěcení číslo tři

Zasvěcení začalo projitím branou, která na sobě měla napsána slova "Brána Smrti." Když Earlyne prošla skrz, narazila na sarkofág, kde leželo tělo jednoho z velkých Ptahů, neboli velekněží, na kterého byl právě spáchán atentát. Směrem k Earlyne se přivalily davy úředníků a chtěli vědět, jestli je za to odpovědná. Byla drsně odvedena do sálu velekněze.

Hierofant se omluvil za to, jak s ní bylo zacházeno, a jako náhradu jí nabídnul zlatou korunu, která jí měla pomoct při dalších zasvěceních. Právě když si ji chtěla vzít, vnitřní vedení ji varovalo, že je to zkouška. S pohrdáním hodila zlatou korunu na zem a hierofant ji zasáhl mocným úderem.

Byla zabalena v obvazech jako mumie, jen její obličej byl nezavázán, a byla odnesena branou do svatyně duchů. Na lodi ji vzali dolů k soudci mrtvých. Obvazy jí byly odebrány. Byly jí dány instrukce a řekli jí, že musí zůstat v podzemní svatyni, dokud soudci nerozhodnou, jestli ovládla umění duše, magie a alchymie. Bylo jí řečeno, že v těchto kobkách stráví velkou část zbytku svého života, dokud neprojde zkouškami.

Symbolika zasvěcení, kterými do teď prošla souvisela s otázkou, jestli měla prsty v atentátu na své vlastní vyšší já, neboli duši. Zlatá koruna, kterou jí nabídli, symbolizovala zkoušku vábení pozemské síly a bohatství versus Bůh. Její zabandážování symbolizovalo svázání duše ignorancí, pověrami a strachem. Odebrání bandáží zase symbolizovalo shození fyzického těla při smrti.

Zkouškové období v sanktuáriu mrtvých dole v jeskyni symbolizovalo dobu dočasného uvěznění na nižších astrálních rovinách po smrti, aby získala pocit inkarnované osobnosti, kterou musí žít tím způsobem, který po smrti nezpůsobí její uvěznění na těchto rovinách.

Earlyne byla poté zkoušena tribunálem z psychických, intuitivních a magických schopností a prošla zkouškou. Dostala novou róbu a zástěru a nový ankh.

Čtvrté zasvěcení Earlyne

Toto zasvěcení začalo, když byla Earlyne společně se svým knězem, průvodcem přepadena lidmi s ohyzdnými maskami, kteří se oháněli zbraněmi. Kněz jí přiskočil bránit a žádal ji, aby utekla a zachránila se. Earlyne odmítla a bojovala, ale byla brzy přemožena.

Byly jim zavázány oči a okolo krku jim navlékli provaz. Byli pohmoždění, ale ne vážně zraněni. Když jim odebrali pásky přes oči, nacházeli se před shromážděním kněží a Earlyne byla pochválena za to, že neutekla, aby zachránila svůj vlastní život, ale bojovala a pomohla knězi. Útočníci reprezentovali zvířecí povahu a negativní emoce a pokušení, která musí každý zasvěcenec překonat.

Earlyne potom dostala k vypití hořký nápoj. Její fyzická únava i bolest v těle zmizely a obdržela meč spravedlnosti. Řekli jí, aby usekla hlavu nepříteli, kterého najde v údolí pod nimi.

Odešla do údolí, aby se setkala se svým sokem, ale k jejímu překvapení k ní přišlo její "Dvojče Duše," které znala. Rozběhla se mu naproti, když jí vnitřní vedení varovalo, že je to zkouška. Její psychické smysly jí říkaly, že tato bytost, která vypadala naprosto skutečně byla spíš druh hologramu a vůbec ne živá bytost. Neváhala a usekla mu hlavu. To byla zřejmě zkouška, která měla prověřit, jestli podlehne romantické lásce spíš než spojení s Bohem. (Podobně jako zkoušky Elizabeth Haich prakticky ve všech zasvěceních, co se týče symbolického významu.)

Bylo jí řečeno, že se jednou se svým dvojčetem setká, ale pouze až bude správný čas. Symbolika useknuté hlavy je ve vítězství nad lidskou sexuálností a pokušením a ve smrti základních tužeb negativního ega a nižšího já. Jen skrze zabití nižší povahy může zasvěcenec doufat ve spojení s vyšším já, duší a duchem.

Projití čtvrtým zasvěcením jí dovolilo účastnit se všech posvátných setkání. Dostala novou róbu, zástěru a nový ankh. Součástí jejího výcviku na další zasvěcení bylo naučit se duševně cestovat a získat mistrovství nad elementy přírody.

Páté zasvěcení Earlyne

V tomto zasvěcení Earlyne řekli, že se má dívat na divadelní drama, ve kterém budou hrát členové řádu Melchizadeka. Měla se dívat a neúčastnit se.

Drama líčilo bitvu mezi božským Hórem a odporným monstrem Setem. Set měl sto dračích hlav a byl jako drak z pradávné mytologie. Božský Hórus přemohl draka svou svrchovanou duchovní a fyzickou silou. To celé symbolizovalo bitvu, kterou vede každý zasvěcenec na fyzické rovině. My všichni musíme být jako duchovní válečníci a zůstat odděleni od pokušení a tužeb nižšího já a negativního ega. To, že se měla Earlyne jen dívat a nezapojit se, znamenalo potřebu se oddělit a zůstat objektivní. Zničení Seta symbolizovalo vítězství dobra nad zlem a odebrání veškerých negativních emocí, nižšího já, všech tužeb, veškerého strachu a oddělení z vědomí zasvěcence.

Drak Set představoval hadí sílu kundalini obrácenou dolů místo nahoru, což vyústilo ve vášně, chamtivost, žárlivost a hněv. Božský Hórus reprezentoval kundalini obrácenou nahoru, vedoucí ke spojení s duší a k osvobození z kola znovuzrození.

Earlyne obdržela novou róbu, nový ankh, novou zástěru a tajné slovo. Tajné slovo se týkalo "chemie." Chemie, nebo alchymie, která mění olovo ve zlato. Na rovině člověka to znamenalo změnu základní lidské povahy na božskou duchovní povahu.

Šesté zasvěcení Earlyne

Zasvěcení začalo tím, že Earlyne byla odvezena v malé loďce na ohromně velké jezero a byly jí zavázány oči. Byla zavlečena doprostřed jezera, kde žádným směrem nebyla na dohled země. Její páska přes oči byla odstraněna a její společníci odveslovali v jiné loďce do mlhy. Blížila se gigantická bouře. Earlyne musela využít svých znalostí astronomie. Bouře udeřila s obrovskou rychlostí a mnohokrát hrozilo, že se loďka převrhne. Nebyly vidět hvězdy, Měsíc, žádné světlo jakéhokoliv druhu, jenom černočerná tma v bouři.

Earlyne se silně bála, ale vnitřní vedení jí řeklo, aby použila svoje duchovní schopnosti a promluvila s duchy přírody v bouři a požádala je, aby přestali a pomohli jí. Nahlas zvolala k undínám (duchové vody) a k sylfům (duchové větru) a ti jí okamžitě přišli na pomoc a zastavili bouři. Potom už mohla použít své astronomické znalosti k navedení loďky správným směrem. Earlyne prošla šestým zasvěcením.

Poslední, Sedmé zasvěcení Earlyne

Sedmé zasvěcení mohlo být podstoupeno pouze se souhlasem Faraona a Vrchního Ptaha. V tomto zasvěcení se mělo božské já navždy spojit s duší a duchem. Zasvěcenec se po něm stal Melchizadekovým knězem, neboli Veleknězem / Velekněžkou. Každý zasvěcenec byl také nazýván prorokem a otevřeným okem. Toto zasvěcení probíhalo ve velkém sarkofágu. Duše opustila tělo, podobně jako při smrti a kundalini byla pozvednuta. Zasvěcenec měl možnost spojit se s čistým Božím Světlem, stejně jako při procházení bardem. To vedlo ke spojení s Bohem a k úplnému osvobození od pout hmoty. Božská bytost poté dosáhla mistrovství nad osmi oktávami vibrace. Malé, já se spojilo s božským já.

Earlyne strávila tři dny o samotě v chrámu Sfingy v přípravě na poslední zasvěcení. Stejně jak to popisovala Elizabeth Haich ve svých zážitcích, musela i Earlyne Chaney čelit svému "vědomí na prahu." Musela čelit myšlenkovým formám nižší povahy, které ještě nebyly zničeny v nejhlubších zákoutích její podvědomé mysli.

Zkouška, kterou musela Earlyne v nadcházejícím zasvěcení projít, byla čelit jim a ovládnout je. Musely být přivedeny k její vědomé pozornosti, jinak by se musely fyzicky manifestovat v této nebo budoucí inkarnaci. Teprve po tom, co bylo vědomí na prahu (okouzlení, maya, iluze, negativní ego) úplně konfrontováno a podřízeno mohl zasvěcenec vidět Boha. Tyto základní kovy musejí být přeměněny ve zlato. Pokud se to nestane, dojde pouze k částečnému probuzení.

Někteří zasvěcenci, kteří podstoupili toto zasvěcení, nevyšli živí, protože jejich těla nedokázala zvládnout vysoké napětí a čisté frekvence světla. Tak odešli do světa duchů, aniž by zasvěcením prošli.

Zasvěcení začalo, když Earlyne vypila to, čemu říkali "Amrita," ambroziální nektar bohů. Jak pila, její duchovní schopnosti se začaly probouzet a rozšiřovat. Odešli do podzemní komnaty, která nesla jméno Kobka Zkoušky Ohněm. Vědomí na prahu se začalo objevovat!!! Podlý hmyz, plazící se hadi, krokodýli, roje netopýrů, bodající vosy a mrtví duchové ji začali obklopovat. Vypadali úplně reálně, ale její vnitřní vedení jí připomnělo, že pouze představovali myšlenkové formy, které si vytvářela v průběhu svých pozemských inkarnací.

Earlyne si myslela, že její mysl už byla očištěna, ale na úrovni nejhlubšího podvědomí tomu bylo jinak. Tyto zážitky nepocházely pouze z jejího současného života, ale i z těch předchozích. Čisté Boží Světlo nemohlo vstoupit do vědomí, kde byla pýcha, posuzování, strach a vlastnosti nižšího já. Byla vedena, aby použila sílu ankhu, který měla okolo krku, jako druh Archy Smlouvy a tím těmto stvořením vzala energii. Potom začala odříkávat slova síly (viz kapitoly Slova Síly, Opakování Božího Jména, Mantry). Stvoření se pomalu vypařovala.

Potom na ni začalo dorážet stvoření, které bylo napůl člověk, napůl drak. Říkala si, co asi musela v minulém životě udělat, že vytvořila takové monstrum. Modlila se. K jejímu úžasu se objevilo její plamenné dvojče a spolu se vrhli na nestvůru silou "myšlenek a paprsků." Použitím těchto paprsků společně s krystalem dokázali nestvůru zabít. Earlyne objala svého rytíře a plamenné dvojče a ponořili se do lásky.

Její vnitřní vedení jí řeklo : "Pozor na bránu lůna." Channelovat tuto energii sexuálně mohlo způsobit potřebu se okamžitě inkarnovat v dalším životě. Afirmovala, že toto není správný čas splynout v lásce se svým rytířem a plamenným dvojčetem i když jí pomohl zachránit život. Prošla první částí svého zasvěcení.

Božský Ptah, kterého nazývala Thoth ji vzal do hluboké jeskyně ve Velké Pyramidě nazývané Studna Života. Tady ji zabalili do zvířecí kůže a položili a byla vedena v těle duše nahoru šachtou Studny Života do Komnaty Znovuzrození, také známé jako Komnata Královen. V této komnatě byla její duše "znovu zrozena."

Spojila se, se svými božskými smysly jasnozřivosti, jasnosluchu, psychometrického dotýkání, čichu a chuti. Toto znovuzrození se dělo v jejím těle duše, nikoliv ve fyzickém těle. Potom cítila, jak se její mužské a ženské aspekty spojují v jedno.

Dali jí na výběr zůstat na duchovních rovinách, nebo se vrátit do svého pozemského fyzického těla. Earlyne si vybrala vrátit se do fyzického těla a začala klesat. Cítila, jak na sebe bere různé obálky, pochvy a těla v průběhu klesání zpět do fyzického těla. Uvědomila si, že je to velmi podobné tomu, když se prodloužení duše vtěluje.

Musela projít Síní Soudu. Prošla před každým, z 49 soudců a potom stanula před vahami, které zvážily její atom zrna (zařízení, které zaznamenává minulou karmu, sídlí v srdci) oproti všem dobrým činům a dobré karmě Earlyne. Obě strany byly váženy přímo před ní. Atom zrna se vší špatnou karmou byl položen na váhy jako první a převážil je doleva.

Thoth potom na váhu dal bílé peříčko, které symbolizovalo její dobrou karmu. S peříčkem se na vahách objevil zářící bílý kámen. Váhy se obrátily na druhou stranu a atom zrna se spojil s bílým kamenem. Earlyne zvítězila!!! Čtyři Vládci Karmy potom odpověděli : "Jdi! Mažeme tvé chyby! Rušíme tvé hříchy! Zvážili jsme tvé srdce a nebylo shledáno nevyhovujícím."

Projití touto fází zasvěcení jí dovolilo jít a lehnout si do "velkého sarkofágu" na poslední část jejího sedmého zasvěcení. Lehla si do sarkofágu a kněží začali zpívat mantru Om. Thoth ji požehnal na hlavě a přednesl : "Jsi korunována v Síni Smrti. Odteď můžeš nosit Korunu Života, která nemizí."

Potom Earlyne obdržela zlatý ankh a zářící krystal okolo krku. Thoth namířil svou hůl přímo do jejího třetího oka a jak do ní vniklo napětí, začala opouštět své tělo. Thoth odříkával modlitbu : "Všemocný a Trvalý Architekte Vesmíru, svěřujeme jejího ducha do tvého držení." Earlyne nebyla dána možnost spojit se s čistým Božím Světlem. Jak stoupala, viděla éterickou pyramidu navrstvenou na té fyzické. Z dálky se k ní přibližovalo zářivé světlo, jakoby to bylo světlo tisíce sluncí. Spojila se s srdcem tohoto světla!!!

Když se spojila se světlem, byl tam její duchovní průvodce skrze všechny její inkarnace, který se najednou proměnil v její plamenné dvojče. Byli jedna a tatáž bytost. Pak se najedenou objevila "Isis." Paní Světla rozbalila svitek, ze kterého měla Earlyne absorbovat modlitbu a heslo "pro jídlo a pití pána domu," což byl spis, který uděluje dokonalost.

Bylo jí řečeno, že je teď oděna v síle a korunována světlem, že musí přetnout své dřívější slabosti. Isis ji vzala za ruku a duševně odcestovali na hvězdu Sírius. Tam uviděla nádherný chrám vytesán z diamantového krystalu. Před chrámem se jich zeptali, jakým právem chtějí být vpuštěny. Isis řekla : "Ve jménu Anaki, Mocných, Synů Melchizadeka Spravedlivého, Velkých Tesařů vesmíru mužů a žen, kterými je vytvořeno vše." Vylezli na sedm schodů a stanuly uprostřed bílého světla.

Zde se zasvěcenec oficiálně stal Melchizadekem, Vzestoupeným Mistrem. Zde byla Earlyne ukřižována. Hůl Síly u konce její páteře se vzňala a nabila kundalini silou vzkříšení. Každá buňka jejího těla byla naplněna světlem a konečně byla vzkříšena. Úplné spojení prodloužení duše s duší a duchem bylo dokončeno. Osobní ego se spojilo s Božským egem.

Earlyne byla kompletně osvobozena, byla volným duchem. V konečné fázi tohoto zasvěcení stanula před Osirisem a přijala jeho požehnání. Celé zasvěcení trvalo tři dny, potom se Earlyne vrátila do svého fyzického těla.

Shrnutí

Nejprve mi dovolte říct, že jsem zážitky Earlyne rozhodně nevylíčil v plné šíři. Veškeré materiály v této sekci jsou z knihy "Zasvěcení ve Velké Pyramidě" od Earlyne. Statečně jsem se snažil dát vám základní výtah z jejich zážitků a zprostředkovat vám tak zkušenost ze zasvěcení ve starém Egyptě.

Některým z vás to možná připomnělo vaše vlastní zážitky z minulých životů. Ostatním to doufám poslouží jako inspirace, protože všichni budeme v budoucnu procházet podobnými zasvěceními. Silně doporučuji pořídit si knihu od Earlyne Chaney a přečíst si celý příběh. Doufám, že mé drobné úsilí podnítilo v tomto směru váš zájem se o tom dozvědět víc.

Mám k tomuto příběhu jeden zajímavý dodatek. V průběhu posledních fází zasvěcení Earlyne jí řekla Isis : "Až znamení na nebi ukážou úsvit Věku Vodnáře a znovuzrození záhad, zase přijdeš, má poslední zrozená Isis. Znovu přijdeš, abys držela pochodeň vysoko. Upamatuješ se na dny svého posvěcení a na kříž ankh s křišťálovým okem."

"A znovu poneseš nový symbol záhad a symbol Melchizadeka. Symbol nového daru, sedmicípé hvězdy s rozkvetlým leknínem ve svém srdci. Dav osvobozených malých přijde učit vnitřní cestu a ty budeš v tom davu."

To bylo samozřejmě proroctví budoucí mise Earlyne a jejího zrození v tomto (20.; pozn. př.) století jako Earlyne Chaney. Earlyne se svým manželem vytvořila školu záhad nazvanou Astara, která už funguje po 40 let. Je zajímavé, že dva největší prorokové naší doby, Earlyne Chaney a Edgar Cayce (Ra-Ta) byli oba zasvěcenci sedmého stupně z Velké Pyramidy. Díky tomu jsou schopni přinést úžasné informace. I velký Mistr Ježíš tímto prošel.

Můj osobní pocit je ten, že intenzivní čtení a studium těchto materiálů s uctivým a odhodlaným přístupem člověku dává možnost těmito zasvěceními také projít v jistém druhu meditace. Pozorné studium této kapitoly a přilehlých materiálů, které jsem doporučoval, podle mého osobního názoru vyváží zlato. Tohle je "duchovní zlato!!!"


(c)2008 Dr.  Joshua David Stone

(c)2008 Translation: Zbyněk Frauenterka

Převzato z http://www.iamuniversity.ch

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/