Kosmická mise Mayů (5) - Hvězdní cestovatelé

02.01.07   Samir Osmanagič

Naše současná civilizace je postavena na hromadění hmotných statků, hromadění strachu a agrese. To je ovšem velmi špatné. I ty nejnovější poznatky jasně hovoří o tom, že Mayové postavili své životy na principech vesmírné harmonie. Jaký byl cíl a účel takové civilizace? Přenášet rezonanci méně rozvinutého systému směrem k větším a vyspělejším kosmickým zdrojům a centrům a tak se vědomě podílet na duchovním vývoji takové planetárního mechanismu. V tomto ohledu je nutné poznamenat, že naše civilizace s největší pravděpodobnosti nemá přirozeně vyvinuté přímé energetické spojení s energetickým centrem galaktického jádra, tak jako to bylo u mayské civilizace. Naše planeta bohužel není schopná dvoucestného toku informací opět v souvislosti s galaktickým jádrem. Co to znamená? Jedině to, že na naší planetě musí nutně existovat mechanismy, které jsou schopné suplovat výše uvedené aktivity. Je třeba tyto nástroje hledat u umět se na ně vědomě napojit. Tak nějak cítím, že by právě tato aktivita měla být v následujících letetch velmi stěžejním a vysoce preferovaným zaměřením každého z nás.


Copan, Honduras

Po namáhavém dni se vracím do malého provincionálního města. Jedu po silnicích, které jsou kombinací asfaltu, dlaždic a prašných polních cest. Ve čtvrti kde se nacházím jdu do malého obchodu se suveníry. Uvnitř hraje šachy jeho majitel s mítním policistou. Zdraví mne a pokračují ve své hře. Jdu k nim a dívám se na pozici na šachovnici. Soustředěni praktikují další tahy a já vidím, že dělají chyby. S úsměvem jim navrhuji jiné tahy, smějí se a žertují. Když dohrají policista mi navrhuje abych si zahrál proti majiteli obchodu. Souhlasím a tak hrajeme dvě partie. Protihráč prohrál obě dvě partie, ale nezlobí se. Naopak je rád za novou společnost. Místní lidé jsou zde velmi přátelští.

Všímám si, že se vzadu v obchodě nachází malý seminář s několika nástroji. Po podrobnější prohlídce zjišťuji, že se zde v podstatě vytváří umělecké kopie starobylých mayských artefaktů. Přichází a zase odchází několik zákazníků. Nakonec jsem se rozhodl koupit jsi eden velmi zajímavý motiv, který zobrazuje rituální předávání moci jedné mayské generace generaci nastupující. Ještě před tím než opouštím obchod zastavuji se u výstřižku z novin. Na fotografii vidím majitele obchodu jak stojí vedle nezmenšené repliky jednoho z mayských chrámu, který tvoří dominantní budovu muzea v Copánu. Pyšně mi říká, že stavbu realizoval celé tři roky.

Nakonec jsem se rozhodl, že se půjdu na tuto stavbu podívat osobně. Procházím úzkým točitým schodištěm a na jeho konci celý zadýchaný čtu nápis: "Červený chrám Rosalila v nezmenšené replikaci". Musím prozradit, že chrám byl objeven teprve v roce 1989 uvnitř jedné z pyramid.

A další text říká: "Střední část muzea tvoří nezmenšená replika chrámu, který archeologové pojmenovali Rosalila. Současní umělci vytvořili jeho věrnou kopii. Chrám byl nalezen pod základy jedné z pyramid. Zjištěné skutečnosti naznačují, že chrám byl vybudován v roce 571 n.l. Ve své podstatě byl symbolem tvoření a zdrojem života. Velmi důležitou součást mayské mytologie tvoří náboženské pojetí Boha Slunce. A bylo to právě Slunce, které bylo dekorováno nad hlavními vstupní dveřmi do chrámu. Tyto typy chrámu byly po čase obvykle zničeny aby se na jejich místě mohly postavit chrámy nové. Rosalila bylo ovšem velmi posvátné místo, které se destrukce vyhnula. Ovšem pod ním objevili archeologové pozůstatky podstatně starších stavebních struktur......".

Stál jsem na místě a přemýšlel o všech těch filozofiích a náboženských ideologiích týkající se metafyzického pohledu na Slunce. Je úchvatné vědět, že prakticky všechny historické i prehistorické civilizace uctívaly Slunce jako úžasný a komplexní zdroj nesmírně vzácené energie, která napají naší planetu a vše živé na ní. Starobylá symbolika je prostě fascinující oblast bádání a zkoumání.

Tento chrám zůstal naštěstí skrytý a neporušený až do roku 1989. Vnitřní ikonografické ornamenty jsou zcela ojedinělé povahy a je vidět, že ony různorodé zednářské vládnoucí "kliky" nestačily včas zareagovat a odstranit to co by lidské oko nemělo spatřit. Z bušícím srdcem jsem hleděl na ornamenty, které evidentně představovaly kosmická plavidla, jež zřejmě cestovala mezi  naší sluneční soustavou a jinými částmi galaxie. Naznačují to jisté fragmenty, které jsou na obrazech umístěné mezi našim Sluncem a středem galaxie.

Jsem přesvědčen o tom, že by známý autor populární literatury na tato témata - Erich von Daniken měl jistě radost. V minulém roce prováděl výzkum linií na planině Nazca. Konečně s výsledky jeho práce v této lokalitě se můžete seznámit v jeho poslední knize. Je logické očekávat, že v nejbližší době budeme číst o jeho cestě do Hondurasu.

I v současné době nemáme stále důkaz o tom jakým způsobem se Mayové dostali do Střední Ameriky a na tuto otázku je třeba stále hledat odpověď. Možná, že se skrývá právě v těchto symbolech a ikonografické struktuře uvnitř chrámů mezi které patří i Rosalila.

Způsob dopravy z jednoho místa na druhé. V současné době naše civilizace používá různorodé konvenční prostředky. Ovšem bylo tomu tak vždycky? Je možné, že by prehistorické civilizace disponovaly ještě jiným způsobem dopravy než na jaké jsme zvyklí? Hovoříme-li o dopravě pak vždy přesunujeme sz místa na místo své vlastní tělo. Ale co je naše tělo ve skutečnosti?

Je to ve své podstatě uzel energie o různých frekvencích (fyzické tělo a tzv. jemná či duchovní těla). Ovšem frekvence je také informace a tak různorodé frekvence jsou i různé druhy informací. Takže co je lidská bytost? Jsme informace, stejně tak jako celá naše Sluneční soustava je informace. A tak co je tedy v tomto kontextu cestování skrze Vesmír?

Schopnost přenášet informace (naší energetickou identitu) za použití vhodných frekvencí z jedné části Vesmíru do druhé části Vesmíru. Mezihvězdní cestovatelé jsou informace, které rezonují skrze Vesmír a Mayové si toho byli velmi dobnře vědomí. V tomto ohledu bych se chtěl zeptat..... Je kacířské tvrzení, které naznačuje, že Mayové byli inteligentnější civilizací než je ta naše, a že jejich filozofie byla postavena na podstatně pokročilejším základu než ta naše? Zkuste si na tuto otázku odpovědět sami.

Naše současná civilizace je postavena na hromadění hmotných statků, hromadění strachu a agrese. To je ovšem velmi špatné. I ty nejnovější poznatky jasně hovoří o tom, že Mayové postavili své životy na principech vesmírné harmonie. Jaký byl cíl a účel takové civilizace? Přenášet rezonanci méně rozvinutého systému směrem k větším a vyspělejším kosmickým zdrojům a centrům a tak se vědomě podílet na duchovním vývoji takové planetárního mechanismu. V tomto ohledu je nutné poznamenat, že naše civilizace s největší pravděpodobnosti nemá přirozeně vyvinuté přímé energetické spojení s energetickým centrem galaktického jádra, tak jako to bylo u mayské civilizace. Naše planeta bohužel není schopná dvoucestného toku informací opět v souvislosti s galaktickým jádrem. Co to znamená?

Jedině to, že na naší planetě musí nutně existovat mechanismy, které jsou schopné suplovat výše uvedené aktivity. Je třeba tyto nástroje hledat u umět se na ně vědomě napojit. Tak nějak cítím, že by právě tato aktivita měla být v následujících  letetch velmi stěžejním a vysoce preferovaným zaměřením každého z nás.

Podle archeologů tunel, který vede skrze výše uvedenou pyramidu a směřuje dolů k chrámu, představuje zároveň jakousi symbolickou cestu do podzemního světa. Tady v Hondurasu, v Egyptě a v Peru stále mluvíme o podzemí, o životě po smrti, o třech světech pod úrovní našeho fyzického světa a nebo o deviti úrovních duchovního vývoje. Je bohužel velmi smutné, že současná archeologie trpí nedostatkem velmi důležitých a podstatných informací právě na tato témata.

Indiáni kmene Hopi také hovoří a mýtickém tunelu ve jejich legendě Sipapu. Tento tunel prý vede k různým světům. Ve své podstatě je Sipapu ona nit Bytí (informace), která spojuje galaktické jádro, sluneční soustavy a různé planety, stejně tak jako různé vibrační úrovně. Mayové hovoří o Kuxan Suum, což je v podstatě jakásí mezihvězdná "vysilačka" prostřednictvím které jsou informace přenášené skrze Vesmír. Mezi těmito informacemi jsou pak existující frekvence o velmi vysokém kmitočtu. Možná, že jedním z mnoha jejich ztělesnění je právě Mayská kultura.

Mayové pracovali z mnoha pictoglyphy. Jeden z nich se nazývá "Ek Chuan". V překladu by znamenal cosi jako "Hvězdný cestovatel". Ve své grafické podobě má tvar disku s třemi "nožičkami". Je to jenom náhoda? Měli také glyph pro zemi v podobě dvou polovičních elips a dvou půlkruhů a také symbol pro střed galaxie, který se jmneoval "Hunab Ku". A tak skrze Kuxan Suum (což v překladu známená "cesta k obloze") byli Mayové jakoby pupeční šňůrou spojení s Vesmírem. Když byli na Zemi jejich oči byly upřené na hvězdy.

Kladu si dnes poslední otázku. Byli Mayové hvězdní cestovatelé? A pokud ano, kde se nachází jejich hvězdný domov?

 

 

Zdroj: MATRIX 2001