Kosmická Mise Mayů (12) - Oblast Monte Albano

27.02.07   Samir Osmanagič

Ujíždím po silnice mezi Puebla a Oaxacou v poměrně pohodlném autobusu. Cesta trvá čtyřia půl hodiny. Pohybuji se jihovýchodním směrem k drahokamům Mexika - Monte Albanou a Mitlou. Kladu si otázku. Kolik různých civilizací považovalo území dnešního Mexika za svou vlast? A kolik z nich se navždy ztratilo v propadlišti času bez toho aby byly náležitě pochopeny? Od Oaxaca je k Monte Alban pouhých osm mil. Místním autobusem se k nim dostanu velmi rychle. Bude mne to stát tři dolary, kdežto autokarem dolarů třicet, což je desetkrát tolik. Nakonec se v pořádku dostávám při na místo. Vítá mne Monte Alban. Oficiálně druhé největší ceremoniální centrum v Mexiku hned po Teotihuacanu. Jsem velmi zvědav jaké nové zážitky právě zde zažiji.


Velkolepý Monte Alban

Oaxaca, Mexiko

Zdejší architektonický komplex je umístěn na vrcholu hory. Vrcholek byl naprosto dokonalým způsobem zarovnán a upraven, podobně jako plošina v oblasti Gizy kde se nachází asi nejznámější trio pyramid na světě. Když se tak rozhlížím po této uměle vtvořené dokonalé plošině opakovaně si uvědomuji, že toto všechno bylo vytvořené bez použití kola, tažných zvířat a nebo nějakých konkrétních kovových nástrojů. Tato umělá plošina se nachází na ploše 55 akrů půdy, což je osmkrát větší prostor než ten, který zabírá Vatikán v Římě.

I zde je můj pohled konfrontován s tajemstvím obřích kamenných bloků a desek vážících mnoho desítek tun. Naprosto bezúspěšně si kladu otázku jakým způsobem byly před několika tisíci lety transportovány. I zde se nachází velké množství hieroglyfů, které dodnes nejsou rozluštěné. Poslední výzkum naznačuje, že pochází ze stejného zdroje, který je lokalizován o 300 mil východně.

Nachází se zde množství velmi specifických kamenných bloků jejichž stáří je stejné jako je stáří celého tohoto města. Tyto útvary mají na všech čtyřech stranách zřetelně vytesané obličeje vykazující jasné negroidní antropologické znaky. Dosavadní pokusy objasnit význam těchto kreseb zcela zkrachovaly. Někteří vědci se domnívají, že jde o tanečníky, jiní si zase myslí, že jde o otroky a nebo vězně. Všichni se ale správně shodují v tom, že dokud se nepodaří rozluštit doprovodné texty budou  veškeré snahy o objasnění záhadných kreseb odsouzené k nezdaru.

Umístění pyramid Monte Alban sleduje zcela dokonale severo jižní osu. Je známá jedna jediná výjimka v této lokalitě. Tvoří jí zvláštní, mnoho tisíc let stará kamenná budova, která pokud něco připomíná, pak jednoznačně astronomickou observatoř. Tak se jí také oficiálně říká.  Je o 45 stupňů vychýlená z výše uvedené osy.  A nyní možná pro mnohé badatele velmi podstatná a důležitá informace. Podařilo se zjistit kam resp. do kterých kosmických končin byla naposledy namířena. Možná vás následující informace překvapí a nebo nepřekvapí, ale?.., byla to hvězda Alnilam - centrální hvězda "pásu Orionu".

Tradiční archeologie neumí vysvětlit vznik Monte Albana.  Z jakého důvodu bylo zvoleno právě toto místo? Všechny přístupy jsou k němu strmé. Dokonce jsou, jak se postupně ukázalo, nebezpečné i pro horolezce. Neexistuje zde žádný vodní zdroj. Místo není vhodné pro bydlení a není vhodné ani pro nějaké vojenské použití. Stavební hmota, která byla včetně obří kamenných bloků použita k výstavbě nepochází odtud a ani z blízkého okolí. Tak odkud?

Španělský název "Monte Alban" znamená v překladu "Bílá Hora". Víme, že se tento název počal používat někdy v průběhu 17. století, kdy Španělé upevnili svou kontrolu nad tímto územím. Starověký název tohoto místa je: "Sahandevui", v překladu znamená "?.u paty nebe". To je skutečně případný název. Monte Alban svou výškou kontroluje všechna tři údolí, e zde táhnou na všechny strany. Jde zcela určitě o nejvyšší místo v této lokalitě. Když jsem zmínil původní název tohoto místa asi bych měl dodat, že pozdější Mixtekové ho nazývali "Yucucui" - "Zelený vrchol" a Zapotékové před nimi hovořili o "Hoře posvátných staveb".

Těsně před vstupem do komplexu je přítomno několik průvodců, kteří se příchozím turistům snaží poskytovat své služby. Jsem profesionál v oboru a tak by bylo dost nelogické využívat jejich služeb a naučených informací. Přesto jsem si neodpustil směrem k nim jednu jedinou, ale velmi zásadní a klíčovou otázku. Zeptal jsem se:

"Kdo zde vybudoval ony originální stavby tu?"

Dozvídám se množství různých informací, které ovšem bohužel slouží jen k tomu, aby se zastřela přirozená neschopnost na tuto otázku odpovědět. Svým způsobem jsem tento scénář očekával. Ale sebekriticky řečeno, odpověď neznám také??

Hned na začátku komplexu si všímám dvou lidí, kteří pozorně studují jednu kamennou řadu. Jsou mi povědomí a předpokládám, že patří do archeologického týmu Richarda Blantona z Univerzity v Purdue v Mexiku. Tento tým vědců se v posledních letech soustředil právě na tuto lokalitu. Jsou velmi aktivní a nutno přiznat i šikovní. Za posledních osm let se jim podařilo prozkoumat desítky tisíc různých kamenných nástrojů, keramických misek a sošek. Byla tak postupně vytvořena databáze o životě různých kultur v této oblasti v časovém rozpětí mezi 1500 let př.n.l. až 1521 let n.l. - tedy do příchodu Španělů. Poslední unikátní nálezy, ale dokladují, že lidé tu žili již před 15.000 lety.

První seriózní archeologický výzkum tu prováděl Dr. Alfonso Caso v letech 1931 - 1953. Jeho závěry jsou stále ještě dnes dominujícími informacemi v mnoha vědeckých spisech.  Oficiálně se má za to, že Zapotekové vybudovali "Monte Albana" v období 500 let př. n.l. Později docházelo k postupnému rozvoji, ale místo bylo náhle a z nezjištěných důvodů opuštěné někdy na začátku 10 stol. n.l. Teprve pak o celých 200 let později se zde usadili Mixtékové.

V další části se budeme záhadné "Monte Albana" i nadále věnovat. Odhalíme další velmi zajímavé skutečnosti.

 

 

Zdroj: MATRIX 2001