RA SHEEBA

ra-sheba2

Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého Centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců. Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. Strážci. Jediný, kdo měl sílu zasvěcení do této techniky předat lidem byl faraon. Po smrti faraona bylo vše ztraceno a tak, jak Strážci postupně umírali, mizela i Ra-Sheeba.

V současné době se vibrace naší planety, kolektivní vibrace lidstva i Univerza natolik zvýšily, že se tito „hlavní představitelé“ opět vrátili na „jeviště“, jsou opět připraveni tuto energii získat. Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou vzestupu. Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, co se spojila energie „Ra“ s „Sheebou“.

„Sheeba“ – je sexuální, kreativní, radostný výraz Lásky, ženská část pilíře léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.

„Ra“ – je zdroj z centra Velkého Centrálního Slunce (slunce všech galaxií)

„Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jen pomocí „Sheeby“ dosáhneme na „Ra“ a najdeme naší pravou stezku domů…

Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.


Jak poznáme, že jsme připraveni k zasvěcení do Ra-Sheeby?

Budete rezonovat s myšlenkou a vibracemi zasvěcení do Ra-Sheeby . Budete tuto energii znát, jen musíte být do ní znovu zasvěceni. V současné době jsou to ti, kteří se „vrátili“ a chtějí být znovu „Strážci“ a držitelé energie Ra.


Kdo může být zasvěcen do Ra-Sheeby?

Každý, kdo cítí, že jeho duše prahne po Ra-Sheebe, stejně, jako se to stalo i mě. Netušila jsem, co to slovní spojení znamená, ale bylo to v mém mozku, v mém srdci, bylo to vypáleno v mé duši a ta na mě křičela, že sice ještě nevím, co to je, ale že to moc chce. Seděla jsem tedy na internetu a hledala a hledala, co že si to ta moje dušička přeje. Většinou se říká, že je Ra-Sheeba jen pro ty, kteří absolvovali 2.stupeň Reiki nebo mají „mistra“ již v jiné energii. Ale o to si myslím, že vůbec nejde. Jde o vás, vaše vibrace a o to, že vaše duše pozná, kam ji to táhne. A zda se vaše vibrace nacházejí ve vyšších vibračních spektrech a bylo by tudíž možné zasvěcení, to si již otestujeme.

Navíc Ra-Sheeba stejně přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a jsou naladěni přijmout tyto mocné frekvence. Je to zvláště u nás, kteří máme silné spojení s minulými životy ve starověkém Egyptě.


Zasvěcení do Ra-Sheeby

Během zasvěcení do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání s vašim vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě, také můžete pocítit přítomnost dračích průvodců, kteří s námi byli už od doby bájné Atlantis. Po zasvěcení se mění všechny barvy aury na zlatou a světle zelenou. Zvyšují se léčitelské schopnosti, mění se DNA a zvyšují se spirituální schopnosti zasvěcence.

 

 

1. stupeň RA SHEEBA

ra-sheeba

V tomto stupni obdržíte následující symboly a výklad techniky léčení:

Klíč, dech života

Spojovací cesta

Velký napravovatel

Cesta léčení

Gejzír

Tón, jádro

Symbol k odstranění účinků negativní energie

Ochrana sama sebe před znečištěnými zdroji

Symbol k zajištění linie čistého světla a vibrací

Symbol pravdy

Symbol rovnováhy o duchovní a hmotné záležitosti

Symbol pečeť hrobu faraona

Symbol pečeť Isidina


Zasvěcení se provádí buď při osobním setkání, které preferuji, jelikož je zde možnost si osobně popovídat jak o Ra Sheebě, tak o Egyptu a jejich duchovním odkazu. Naučíme se spolu taky, jak s touto energií pracovat. Zasvěcení je možno poslat i na dálku a obdržíte k němu elektronický manuál.


Cena: 1500,- Kč

 

2. stupeň RA SHEEBA

rasheeba4

Budou vám předány mistrovské symboly k technikám určeným pouze pro mistry energie Ra-Sheeba, různé techniky zaměřené na osobní mistrovský vzestup, bude vám předán rituál očisty a techniky zasvěcování. Součástí druhého stupně jsou i symboly pro spojení s vašimi dračími průvodci, bytostmi Ra-Sheeby, symbol pro tzv. astrální cestování, dále obdržíte symbol k aktivaci tzv. indigových a jasnozřivých dětí, který jim pomůže vzpomenout si na úkoly svého pozemského bytí.

Mistr Ra-Sheeby je schopen využít zvláštní soubor symbolů, které usnadní léčení biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou sexualitu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.

Zasvěcení se provádí buď při osobním setkání, které preferuji, jelikož je zde možnost si osobně popovídat jak o Ra Sheebě, tak o Egyptu a jejich duchovním odkazu. Naučíme se spolu taky, jak s touto energií pracovat. Zasvěcení je možno poslat i na dálku a obdržíte k němu elektronický manuál.


Cena: 2000,- Kč

 

Velmistr RA SHEEBY

rasheeba3

Toto zasvěcení se předává jen žákům, kteří již absolvovali stupeň Mistr/Učitel Ra-Sheeba. A co je úplně nejdůležitější - člověk již musí mít dostatečně zpracované ego, aby mohl dostat toto zasvěcení.

Je to aktivace Božího Světla, skutečné změny DNA, dalšího zvýšení vibrací a světla ve všech tělech. Při zasvěcení Vám bude předáno dalších 17 symbolů, potřebných pro aktivaci Božského Světla. Nadstavba Ra-Sheeby má tedy ještě větší rozsah, než klasická Ra-Sheeba, ve které se předává jenom 12 symbolů.

 

Symboly velmistra Ra-Sheeba:

1. symbol: je určený pro spojení s duchovními průvodci, s mistry, s astrálními učiteli, s dračími průvodci, je vhodný také k cestování mimo tělo, atd.

2. symbol: jde o nalaďovací symbol o určitém tónu, vhodný k podpoře při vysílání i přijímání myšlenek, ale i mluvených slov, pocitů a emocí; symbol moci, který mimo jiné rozvine i větší radost a pochopení (bude-li používán)

3. symbol: k aktivaci všech jasnozřivých dětí a indigových dětí, aby si tím vzpomněli na úkoly svého pozemského pobytu

4. symbol: pro upevnění spojovacích kanálů s matkou Zemí a pro "dobití" životní silou

5. symbol: Boží spojení (klíč k otevření průchodu)

6. symbol: průchod k Božímu světlu

7. symbol: symbol k vytvoření nových čaker

8. symbol: rozpouští dlouho udržované strachy a přesvědčení, uklidňuje nečisté energie, které kolují v našem sexuálním systému;

9. symbol: aktivace zapomenutých energií, které jsou v nás uloženy

10. symbol: aktivuje v nás zodpovědnost, soucit a pochopení, dokončuje spojení se sexualitou a vykoupání božským světlem

11. symbol: aktivuje další díl DNA, pomáhá najít cestu k pravé lásce a ke Světlu

12. symbol: aktivace nové čakry

13. symbol: aktivace změn v DNA

14. symbol: symbol učitele, spojení se strážci tohoto učení, řád Farizejů

15. symbol: část aktivace Božího světla; aktivuje šišinku mozkovou, je to začátek vytvoření božství v sobě;

16. symbol: další aktivace Božího světla (symbol pro učitele), ochrana pro naše "Já", očistné světlo Ra - dračí energie; centrování a uzemnění všeho;

17. symbol: symbol pro ty, kterým je předurčeno být učiteli; pozvedá vibrace učitelů, aby si vzpomněli na své vědomosti a moudrost, které v nich dřímají;

Cena: 2500,- Kč

 

Když poskytujeme "Ra-Sheebu", existuje mnoho bytostí, které "přijdou", aby pomohly při těch změnách, které klient zakusí. Přinesou s sebou i různé formy energie, které vyjadřují různé aspekty našeho bytí. Jednou z těchto bytostí je také drak. Kdysi se totiž zdržovali dračí průvodci v naší dimenzi a pohybovali se interdimenzionálně. Když mělo dojít k zániku Atlantidy, byli to právě draci, kteří byli schopni své společníky zachránit a přivést je do jiných zemí, kde mohli Atlanťané žít s ostatními národy.

Existovaly však národy (a existují dodnes), které se lišily od Atlanťanů, byly brutální a nechápaly způsob života Atlanťanů. To byl důvod, proč se během této doby draci stáhli zpět do své dimenze a už nebyli pro lidi dostupní. Tam měli zůstat do doby, kdy budou mít lidé ještě jednou tu vibraci, která jim umožní si vzpomenout na své dračí společníky - a tyto potom zavolají a požádají o návrat a podporu na cestě své duše.

Nyní nastal ten čas! Mnoho lidí se začíná opět probouzet a vzpomínat si na draky. Závoj, který halí dračí dimenzi, se ztenčuje. Některým lidem to stačí k tomu, aby viděli a slyšeli své vlastní dračí společníky. Hnědí draci patří k léčebnému řádu. Bílí a zlatí jsou draky královskými. Draci jsou plni moudrosti a vědění. Naslouchejte jim a budou vás učit a pomáhat vám na vaší cestě. Milujte je, protože jsou vašimi společníky z pradávných časů...a tak nádherné a moudré bytosti...

V Zasvěcení Boha Slunce tedy dostanete návod i na to, jak vytvořit Dračí hlas - za účelem přivolání této dračí energie, aby vás podpořila na cestě vaší duše.

Zasvěcení Boha Slunce obsahuje jen jedno dálkové zasvěcení. Obdržíte k němu elektronický manuál.

Jinak je možno se objednat i na osobní zasvěcení, kde si popovídáme více o Ra Sheebe, o Egyptu celkově a budeme se učit pracovat s bytostmi Ra Sheeby a jejími symboly.