Regresní terapie

regrese-strom

Regresní terapie je řízené vzpomínání pod vedením terapeuta / průvodce. Při něm si pacient vybavuje potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnat s negativními zkušenostmi, kterými prošel. Regresní terapie má za cíl pochopit a odstranit nahromaděné potíže, které se mohou projevit třeba i za velmi dlouho dobu po vzniku jejich příčiny. Terapie umožňuje také nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Duše v sobě obsahuje všechny záznamy. V regresi se člověk dokáže vrátit zpět na místo a čas, kde vznikl problém, i když si v běžném vědomí na tyto vzpomínky již dávno nepamatuje. Lidé, kteří prožili v minulosti  celou řadu traumatických událostí, žijí často v přesvědčení, že se s těmito událostmi již dávno vyrovnali. Domnívají se, že čas zahladil všechny rány. Je to tím, že mechanismy psychiky mají přirozenou tendenci (v zájmu přežití) nevybavovat do vědomí události obsahující bolest. Toto rádoby přizpůsobení se situaci je pouze zdánlivé. Jestliže takovou traumatizující situací byla např. smrt někoho blízkého, vždy když začneme takovou událost zpracovávat, objeví se velké množství potlačených emocí a bolesti a vždy zpracování takové události způsobí citlivé reakce klienta – i když byl upřímně přesvědčen, že ho ztráta již přebolela. Totéž platí i pro události obsahující fyzickou bolest.

Podstoupením regrese se můžeme vyrovnat nejen s problémy z tohoto života, ale i s problémy z životů minulých. Můžeme se dodatečně rozloučit s našimi blízkými, které jsme ztratili. Můžeme si znovu prožít naši násilnou smrt, z níž cítíme bolest až do dnešních dní. Opět si tím projdeme, vypláčeme bolest a odpustíme, abychom mohli pokračovat v cestě s čistým štítem.  Uchovávaná nenávist a staré křivdy ještě nikdy nikomu v ničem nepomohly. Můžeme být také svědky svých bolestivých činů, kterých jsme se dopustili vůči druhým a za něž neseme karmu, která nás v tomto životě nutí, naučit se nezbytné. (Např.: v jednom z našich životů jsme někomu ublížili, tak nyní bude ublíženo nám, abychom pochopili, jak moc to bolí a abychom to již nikdy znovu neopakovali).

Na každou fyzickou nemoc můžete hledat odpověď na psychické úrovni.

- traumata, zážitky, se kterými se nepodařilo vyrovnat (ztráta blízké osoby, potrat, fyzické a sexuální zneužívání …)

- pocity a emoce, se kterými si nevíme rady (vztek, plačtivost, lítost, nedostatek sebevědomí, problém s přijetím sebe sama, svého těla...) neschopnost koncentrace, smutek, apatie, nejistota, deprese, posttraumatické stavy

- vztahové problémy (problém navázat trvalý vztah, problém vyrovnat se s rozchodem s partnerem …)

- bolesti a problémy bez zjevné fyzické příčiny (migrény-bolesti hlavy, poruchy spánku, astma, epilepsie, štítná žláza, ekzémy, koktavost, bolesti břicha, končetin, různé alergie...)

- problémy s nadváhou, stravovacími návyky (přejídání, odmítání jídla, nechutenství, poruchy příjmu potravy)…

- ztráta energie, neurózy, únava, úzkost...

- různé pocity strachu (strach z výšek, lidí, pavouků, uzavřených prostor…)

Cena 1 hod terapie: 500,- Kč