Ladislav Moučka

ladislav moucka - 72 talismanu72 talismanů merkurské sféry

5. díl z pentalogie - Pět knih o kabbale a posvátné geometrii. Tato kniha geometrickou cestou popisuje vznik merkurské sféry - "planiny" v níž vládne dvaasedmdesát geniů kabbaly. Obsahuje také dvaasedmdesát volacích znaků geniů a srozumitelný způsob jakým je sestavit do třiceti šesti párů v nichž vystupují v procesu stvoření. Dále jsou zde v hebrejštině, latině a češtině verše žalmů nutných k jejich evokaci. Práce též obsahuje vysvětlení pravděpodobného rytmu jména Božího JHVH a předpokládaný rozsah působnosti jednotlivých geniů. V závěru je na několika případech rozpracován geometrický postup konstrukce talismanů a způsob jejich praktického využití.

Zdroj: http://pudorys.firstnet.cz