Dodekaedr – element éteru

12sten pruhledny

Pozitivní kvality: velmi senzitivní, rozlehlý, bez hranic, otevřený, spojený, dobromyslný, mírný, moudrý, blahodárný, chápající srdcem, energie, světlo, barva, zvuk, vibrace, jemnohmotné vnímání, léčení na dálku, práce se světlem, schopnost vcítit se, vnitřní vidění, vize, síla tvořit a stvořit, vynalézavost, dar vnímavosti, přístupnost.

Negativní kvality: žijící v jiných dimenzích, nepochopený, nebýt tu, odlišný, vysoce morální, hodnotící a odsuzující, odtržený od reality, překračující hranice, nepřístupný, uzavřený, neviditelný, stažený do sebe, nemůže se ve světě najít, neumí rozlišovat, přetížený, iluze, klam, svět fantazie, únik ze světa, manipulace a zneužití moci.

Cesta éteru: nechat skrze sebe působit to Nejvyšší. Práce se světlem, práce s energií, léčení, léčení na dálku, léčení Země, učení mistrů, melodie, hudba, zpěv, sbory, tanec, skupinové tance a tance po spirále, společenské obřady, modlitby, mantry, andělské léčení, léčení symboly, řeč světla, spirituální otevření se, spojení, zasvěcení.

Pátý element,
element ze světla a lásky,
sídlí v našem srdci.
Je to božský atom, jádro, podstata.
Vyhlíží jako dodekaedr
- dokonalý, s mnoha dutinami a prostory,
svítící a zářící do všech směrů,
naplněný silou světla a lásky.
Otevírá se jako dva květy,
spojuje vnitřní s vnějším,
otevírá nekonečně mnoho možností.
Vše je jedno,
volíme zkušenost ve stvoření,
jež je dokonalé.
JSEM TO – CO JSEM,
září z tohoto prostoru.
Být věčný
- otevři se božkosti v sobě

a v každém a ve všem, co tě potká.

 

Dodekaedr je považován za nejdokonalejší platónské těleso. Jeho název pochází z řečtiny a znamená „dvanáctistěn“.

Dodekaedr se skládá ze:

- 12 pětiúhlých stěn

- 20 úhlů

- 30 hran

Jeho boční strany jsou pětiúhelníky, v nichž se hned na několika místech ukazuje nejdokonalejší ze všech poměrů – poměr zlatého řezu (poměr délek uhlopříčky a strany pětiúhelníku je roven zlatému řezu). V Pythagorově škole nebylo povoleno o takových posvátných tělesech hovořit. Dodekaedr je přiřazen elementu éteru.

Tvar dodekaedru najdeme v přírodě u různých nerostů, také chemických struktur a v běžném životě v moderní technice. Rovněž Kristova mřížka kolem Země má tvar dodekaedru.

Dodekaedr má dvanáct stěn. Číslo 12 má v mnoha kulturách tisíciletý význam: odkazuje k němu rozdělení kruhu na 360 stupňů. Sluneční rok zahrnuje 12 měsíčních cyklů, což vedlo k jeho rozdělení na 12 měsíců. Den je rozdělen na 2x12 hodin. Existuje 12 znamení zvěrokruhu, stejně jako 12 apoštolů.

Dvanáctka reprezentuje to, co získalo dokonalost, a také osvobození, štěstí, základ všech věcí. Už v Babylonu a v Číně byla dvanáctka považována za kosmické číslo. Představuje dokončení a začátek další oktávy. Naše srdeční čakra se skládá z dvanácti okvětních lístků a hinduisté ji říkají „Anaháta“. Když otevřeme srdce, je to, jako by v něm rozkvetl květ a proudila z něj nádherná vůně.

Stěna dodekaedru v sobě zahrnuje pentagram, od řeckého „pentagrammon“, což znamená „pět přímek“. Pentagram zastupuje pěticípou hvězdu, sestávající se ze světla (Slunce) a lásky (Venuše), a představuje zde na Zemi ochranu vyšší moci.

Číslo pět, pětiúhelník a pentagram patří k tvarujícím principům živé organické přírody. Lidská ruka a noha mají po pěti prstech. Mnoho květů vyrůstá ve tvaru pěticípé hvězdy, například třešeň nebo pryskyřník. Tématem čísla pět, jež je základem vývoje a zastupuje dech a plíce, je důvěra v život. Pětka je přiřazena vědě a náboženství. Existuje pět elementů (země, voda, oheň, vzduch a éter) a pět hlavních směrů (východ, jih, západ, sever, střed).

Starým alchymistickým zasvěcencům a také vědě a medicíně je už dlouho známá pátá srdeční komora, zvaná také „hot spot“ (horký bod). V roce 1920 oznámil americký lékař Otoman Zar Adusht Hanish, že objevil božský atom, jehož sídlo je pátá srdeční komora. Jde o vzduchoprázdnou buňku tvořící dokonalé vákuum.....

Hanish ji vyfotografoval mikroskopickou kamerou a obrázek milionkrát zvětšil, aby byla vidět pouhým okem. Vypadala jako bezpohlavní, dospělá lidská postava, jež přesto působí mladistvě.

Je u každého stejná. Dospělá a přitom mladá, jak u starého člověka, tak u právě narozeného lidského mláděte. Je a stále zůstává osvobozená od všech lidských vlastností. Stojí vzpřímeně, aniž by se v kterémkoliv místě dotýkala stěn buňky.

Dokonalý obraz, věrná podoba stvořitele, se nachází v Kristově plameni v srdci každého člověka. Je božským vzorem, jakým byl i Ježíš. Tento „člověk srdce“ je prvotním obrazem vycházejícím od Boha a tedy zformovanou a formující tvořivou silou lidské postavy. Jak už bylo řečeno, toto místo se nazývá „hot spot“ a může vykazovat teplotu až 100 stupňů Celsia. Je sídlem božství, které odsud přes korunní čakru vychází a je trvale spojeno s prvotním zdrojem. Někdy lidé toto místo vnímají, když cítí hlubokou a skutečnou lásku k jinému člověku nebo jiné bytosti. Tehdy se komora rozšiřuje a v těle se rozlije pocit tepla, jenž rozšiřuje centrum srdce.

My všichni v sobě neseme sílu stvořitele, tvořivou sílu, složenou ze světla a energie lásky a ze spojení mužského a ženského, tedy sloučení pólů. To je tajemství pentagramu.

Éter je božským světlem, pránou, čchi, tao. Je to jemná světelná substance, která proudí z nekonečného prostoru a protéká vším. V éterickém světe jsou doma světlo, zvuk, barva, vůně a tvar. Původní řeč světla, jež vše spojuje, proudí z těchto říší.

Zasvěcením do světa éteru je vzkříšení, vzestup, seberealizace a osvícení. Lidský duch se sjednocuje s univerzálním duchem. Zasvěcený rozpoznává podstatu lásky ve všech věcech, na vše okolo sebe se dívá pohledem jednoty a ve všem rozpoznává věčné vědomí. Pro nezasvěceného existuje světlo a stín. Pendluje mezi světy.

Působení dodekaedru: otevírání spirituálnímu vědomí, spojení a sounáležitost, zvýšení energie, otevření srdce, napojení na své Já, ticho, otevření jemnohmotných drah, napojení, kvality srdce, extáze, hluboká sounáležitost se vším, být schopen vstoupit do kontaktu se vším a komunikovat léčivým způsobem, prostor a čas nehrají žádnou roli, velikost a současnost, zářit a osvítit, léčivá energie, životní energie, omlazení a zjemnění, budování a nabití světelného těla, humor a smích, vnitřní prostor, moudrost nitra, vedení a napojení zevnitř, rozvinutí plánu duše, telepatická komunikace se všemi formami života.

Dodekaedr slouží otevření vědomí jednoty jiných dimenzí a rovin. Otevírá spirituální tělo, pomáhá vybudovat světelné tělo a aktivovat ho. Představuje vědomí Krista a Kristovu mřížku, která vše spojuje v míru a všeobjímající lásce. Spojuje nás s vyšší povahou bytí a s láskou k životu.

Připravuje nás a otevírá službě lidstvu, spolupůsobení na realizaci plánu stvoření, jak znovu získat původní dokonalost – protože ta je neustále ve všem přítomná. Pomáhá nám přijmout závazek, nechat naše světlo zářit v tomto světě a žít lásku, jíž jsme. Dodekaedr vytváří božské spojení mezi lidmi, světelnými bytostmi a mistry, přírodními bytostmi a pomáhá vykonávat práci sloužící nejvyššímu blahu celku. Božské sídlí v tobě a ve mně. Poznáváme to a v sounáležitosti pracujeme na realizaci velkého plánu.

Dodekaedr dokáže díky svým vibracím Venuše a Slunce zvýšit energii na konkrétních místech, rovnoměrně ji tam rozptýlit a místa tak znovu nabít. Má léčivé účinky a otevírá prostor ve více dimenzích, takže znovuobnovuje přirozený řád. Chrání před škodlivým kosmickým i pozemským zářením.

Uvádí nás do středu, v němž jsme chráněni a současně otevření a prostupní. Při práci může být použit k odvrácení záření všeho druhu, vybudování ochrany na nejvyšší úrovni. Postará se o otevření srdce a jeho uzdravení, spojení se životem a o vnitřní komunikaci, kdy všechno začne vibrovat v „božské oktávě“ a vyladí se.

Věčný plamen ve mně plane, jiskří a září.
Myslím, přece však nejsem svou myšlenkou.
Kdo myslí skrze mě?
Cítím, přesto však nejsem svým pocitem.
Kdo cítí skrze mě?
Vnímám, přece však nejsem svým vnímáním.
Kdo nebo co skrze mě vnímá?
Naslouchám hlasu svého srdce.

Jsem věčné JÁ JSEM.

 

Přes dodekaedr se spojujeme s mistrem v nás, s božskou silou, která dlí v každém. Můžeme použít tvar dodekaedru k vytvoření sounáležitosti a dokonalosti všeho. Pomůže nám chránit místa a energetická pole, spojovat je a přece udržovat volná a otevřená.

Mřížka dodekaedru dokáže rotovat různými směry a otevřít se jako dokonalý květ. Spojme se s vnitřním vedením a dozvíme se, co můžeme učinit pro sebe, pro člověka, pro kolektiv a místo. Dodekaedr uzdravuje srdce, spojuje a léčí skrze vyšší úrovně. Výrazně zvyšuje vibrační pole.

Udělejte si čas a uchylte se někam do ticha. Vezměte si do ruky dodekaedr nebo si jej vizualizujte vnitřním zrakem. Přemístěte se do tohoto léčivého tvaru.

Svítí v určité barevné vibraci, např:

- zelená: léčivý, rozpouštějící bolest, regenerující, uklidňující

- růžová: otevírající, důvěřující

- zlatožlutá: moudrost, odpověď, požehnání

- modrá: ochraňující, vedoucí, uklidňující

Cítíte duši, svou nesmrtelnou část. Vidíte a vnímáte věčný plamen v sobě a své světlo. Z této úrovně se můžete uzdravit. Spojte se přes dodekaedr s Kristem v sobě. Podívejte se, co vám radí, říká nebo ukazuje. Často se stane, že se na váš dodekaedr napojí jiné dodekaedry a vy tak můžete na této úrovni projasnit mnohé v míru a lásce.

V jiném dodekaedru je možná vaše vyšší vedení nebo člověk, s nímž si potřebujete něco vysvětlit, případně bytost nějakého mista, jež vám v úloze prostředníka přináší zprávu. Před dodekaedr, jenž působí i na místech, vyžadujících léčení, jste se vším spojeni.