Platónská tělesa a jejich duálnost

Duální mnohostěn je takový mnohostěn, který vznikne, vytvoříme-li ze stěn nějakého původního mnohostěnu vrcholy a spojíme je (vytvoříme hrany) podle toho, zdali stěny v původním mnohostěnu sousedily.

Vezmeme-li kupříkladu 12stěn a vytvoříme k němu duální mnohostěn, vznikne 20stěn.

12sten a jeho dual

4stěn je duální: sám se sebou

6stěn je duální s: 8stěnem

8stěn je duální s: 6stěnem

20stěn je duální s: 12stěnem

12stěn je duální s: 20stěnem

Platonic Dual Pairing2