Drunvalo Melchizedek - Proroctví (2/2)

Drunvalo

03.07.2009

DM: Všech těch 13 krystalů, které mi byly ukázány, již je mají – ty křišťálové lebky jsou živé; mají v sobě živé bytosti, a když je ten obřad proveden, přijdou starší a budou si pamatovat vše – vše do nich bude přeneseno. Takže vezmou všechny ty starodávné znalosti a proloží je svými intelektuálními znalostmi toho, co dělají, aby přišli s tím, kdo jsou a jaký je jejich účel v této době. Vědí, že se to má stát. Požádali nás, abychom to udělali, a když pak budou hotovi, sepíší to vše do knihy. Nevím, jak bude pojmenována, ale je to stále kolem období 2012 – 21. prosince 2012. Napíšou své znalosti a svoji zprávu světu o tomto časovém období do knihy. A pak to všech 440 starších podepíše, takže svět bude vědět, že je to skutečná věc, a ne, že si to někdo někde vymyslel. Tuším, že jen toto zabere několik stran.

Chtěl, abychom hned přijeli, takže když jsme odjeli a odebrali se tam dolů s těmito lidmi, byl listopad. A zjistili jsme, že Mayové se o to pokoušeli již dvakrát předtím, se dvěma dalšími skupinami, a přesně uprostřed toho museli přestat a říct ne, nejste těmi lidmi, které jsme mysleli. Ale zašlo to za to, co si mysleli o naší skupině. Tito lidé, ačkoliv pochází ze všech možných ras – Japonci, černoši a běloši a zelení a vše ostatní, odevšad – byli přesně těmi, za které je považovali, takže jsme začali s obřadem, který nebyl vykonán, opravdu, po 13,000 let, v jezeře Atitlan v Guatemale, a pak jsme šli do Tacao.

A pak jsme šli do země na tajné místo; je to někde, o čem nikdo neví, a nemohu vám poskytnout název, ale je to místo, ze kterého se zrodili. Nemohu vám nyní říct vše, protože předtím, než se dostanu mnohem dále, musím dostat svolení.

RM: Chápu.

DM: Ale provedli jsme tam obřad, a nyní chápeme, že čekali, než uvidí jistá znamení, která se měla odehrát v té jeskyni. Ke všem došlo, očividně, protože nás pak vzal hlouběji do jeskyně, kterou Hopi nazývají Sipupu – místo objevení se. Nemyslím, že by to běloch, či průmyslový člověk, řekl lépe, protože nikdy nezažil, co se tam v té době odehrálo. Bylo to úžasné!

Takže nyní jsme se s nimi dohodli, že je budeme podporovat, jak se to vše sepisuje. Mayové nemají žádné peníze, dokonce ani budovy. Když se konají setkání jejich starších, musí se setkávat v hotelích a tak, a to je drahé.

RM: Jo.

DM: Pokoušíme se pořídit jim kulturní středisko, kde by mohli vše kombinovat a dělat to. To je jedna z věcí, na které nyní pracuji; myslím, že bych to mohl mít; nevím, zatím.

RM: V jaké zemi by bylo?

DM: V Guatemale.

RM: Dobrá.

DM: Jen na ukázku, jak se věci tolik mluví – protože jsme měli ten obřad a přišel tam nový prezident Guatemaly – novým prezidentem Guatemaly byl student Dona Alejandro. Je částečně May a poprvé v Guatemale má Don Alejandro post ve vládě, takže může mluvit. V podstatě šel do celostátní televize a vůbec poprvé začal mluvit k lidem Guatemaly. To nikdy dříve umožněno nebylo.

RM: Úžasné! Všechen ten odpor opadl, jak jste o tom mluvil předtím.

DM: Ano, všude.

RM: Hlavní náznak.

DM: Jo, je to opravdu dobré. Takže to stále probíhá, jsou uprostřed toho všeho. Čekáme na to (až bude projekt přepsání dokončen). Nyní (Don Alejandro) řekl, že toto datum – 21. prosince 2012 – téměř jisté není časem, kdy se odehrají změny, ačkoliv to všichni předpovídají na tento den… Šéf Mayů řekl ne, nemyslíme si to. Je to časové okno.

V červnu řekl, že okno se má otevřít velmi brzy, a nejsme si zcela jisti, závisí to na jistých faktorech. A v jistý čas se zavře. Ale je to asi sedm let dlouhé okno. Jeden z lidí, které jsme pozvali prostřednictvím ICA, aby se tu k nám připojil, byl jedním ze starších kmene Hopi. Je to děd Eric. Je posledním žijícím členem klanu Modráčků, a tento klan byli historikové kmene Hopi. Byli to ti, kteří sepsali a zaznamenali vše, co se tam odehrává. Dali to do písní a koberců a všech různých věcí, ve kterých zaznamenávají své informace.

Takže s ním sedím v autobusu a říká mi stejně věci, které mi říkají Mayové. Řekl, že téměř vše, co jste slyšeli, není od nás, je to od jiných lidí. Říkají, že jsme přišli přes Beringovu úžinu a přišli jsme sem dolů – to říká historie a archeologové. Ale říká, že víme, že to není pravda. Přišli jsme z Guatemaly. Byli jsme Mayové, a Mayové to věděli. Před dlouho dobou byly časy, kdy bylo rozhodnuto, že skupina Mayů zamíří na sever a pak najde nové místo. To jsou Hopi. A teď, děd Martin, který je ten, kdo uchovává proroctví Hopi, a děd Don Alejandro si svá proroctví vyměnili a tvrdí, že jsou identická. Není v nich naprosto žádný rozdíl, jde o stejné proroctví.

Co se v tom všem stalo, což je dost zajímavé, je, pokud si vzpomínáte – myslím, že to bylo 26. listopadu, kdy proletěla ta kometa, nebyla to Holmes?

RM: Nevzpomínám si.

DM: Holmes, myslím, že ano. Toho dne – myslím, že to bylo 26. listopadu 2007 – vybuchla a vytvořila tu velkou modrou kouli světla na noční obloze, která se brzy stala největší věcí ve sluneční soustavě; byla v podstatě větší, než Slunce. Děd Eric se mne v autobusu zeptal, jestli si myslím, že jde o proroctví Hopi. Chápete, protože před 200 lety Hopi vydali o této době proroctví, že se objeví modrá hvězda na obloze, a stane se počátkem tohoto okna, o kterém mluví Mayové.

Když se vrátil, sešel se koncil, a setkali se všichni a souhlasili, že jde o proroctví Hopi o modré hvězdě. Mayové se nyní podívali zpět, aby řekli dobrá, 26. listopadu – mohlo to být 4., 5. nebo 6., ale myslím, že je to 26. – od toho dne je začátek okna, které mayové nazývají konec časů. Bude trvat asi sedm let, asi do r. 2015.

Mayové říkají to, že uvnitř tohoto okna, ve kterém nyní jsme, přijdou tyto změny, které se chystají prorokovat. Vím, o jakou jde část. Chystají se prorokovat, že dojde k posunu pólů – těch fyzických – nejen k posunu magnetických pólů, ale posun fyzických pólů. A to je pořádně zajímavá věc. Celá sekvence, která se kolem odehrává po celém tomto světě právě nyní, je zajímavá.

Kdykoliv dojde k posunu pólů, vždy dojde k posunu magnetických pólů, ke kterému dojde těsně předtím. To bylo zaznamenáno před velmi dlouhou dobou. V podstatě to dokázali, pokud si jsem vědom, za poslední dvě období. Ale jde o obecnou víru. A vědci světa sledovali, jak magnetické pole Země klesalo po 2,000 let. Pak, před 500 lety, začalo klesat více.

RM: Správně.

DM: Pak asi před 40 lety se anomálie staly velkými, tak velkými, že se všude věci hýbaly. Asi před 15 lety museli změnit mapy letišť, protože byly tak nepřesné. A nyní, než přistanou s letadlem, musí bezprostředně předtím ověřit, aby se přesvědčili, že sever je skutečně severem, jinak přistanou v poli.

RM: Správně.

DM: Asi před rokem a půl světoví vědci asi 11 dní říkali, že anomálie jsou tak velké, že očekávají, že si póly prohodí místo. To se neděje příliš často.

Je to něco, k čemu dochází – opravdu tu statistiku neznám, ale řekněme každých 50 milionů let, nebo tak – to je velmi ojedinělé. Sever na ji/jih na sever. Řekli to, co nejlépe mohli, někdy mezi nyní a příštími 25 lety. Pak byli odstřiženi vládami světa, nemohli mluvit. Pak, asi před 6 měsíci, vědci vystupovali po pět dní, než je vlády mohly odstřihnout, a řekli, že je to mnohem horší, než jsme si mysleli, stane se to každým okamžikem. To je zhruba vše, co se jim podařilo dostat ven, než je vlády odstřelily a nedovolily jim už nikdy promluvit.

RM: Pobavme se pak o spojitosti. Co se děje po magnetickém posunu?

DM: Když se posunou magnetické póly, vědecky to znamená, že téměř jistě dojde k posunu fyzických pólů přímo poté, velmi brzy. To je to, co Mayové a Hopi předpovídají. Nemohu zatím říct Hopi, protože to fyzicky zatím neoznámili. Ale Mayové to fyzicky oznámili. Přišli sem a oznámili to tu tomuto městu, že to se stane.

RM: Dobrá.

DM: Můžeme se vrátit před 13,000 let, na druhý konec precese, a mluví tam o tom. Došlo k posunu pólů, k posunu magnetických pólů. Magnetické póly se dostaly až na Hawaii, pak se pohybovaly a nakonec se vrátily tam, kde jsou nyní. Fyzický pól, věří, byl v zálivu Hudson a přesunul se tam odtud tam, kde je nyní.

RM: Ano.

DM: To je to nejlepší, co mohou nyní určit. Když se pak vrátíte o 26,000 let zpět, což je přesně tam, kde jsme nyní, či kde budeme přesně 21. prosince 2012 – je tam druhý konec toho cyklu – došlo tehdy k dalšímu posunu pólů, a k dalšímu posunu magnetických pólů. Takže víme, že zde byly dva po sobě, nyní, ze studie, kde jsme se podívali na údaje o posunech pólů, jsme zašli až 250 milionů zpět. Když tím projdete a podíváte se na to, uvidíte, že se póly posunují, a činí tak obvykle asi 15 po sobě, a pak se nehýbají možná miliony let. Pak k tomu dojde opět. Na základě toho by věda předpověděla, že k jednomu dojde právě teď. Pokud došlo k jednomu, dvěma nebo třem, pravděpodobně to bude nějakou dobu pokračovat. To je přesně to, co světoví vědci právě předpověděli na kanálu History. Řekli to asi před měsícem.

Myslíme si, že Země pravděpodobně projde fyzickým posunem pólů, velmi, velmi brzy.

RM: Protože domorodí starší mluvili o tomto procesu, promluvme si o tom co ten proces je. Co to znamená?

DM: No, víme také vědecky, díky studiím, že to, co svět ohledně toho ví, je, že to bude jako prásknutí bičem; méně než jeden den. Jednoho rána se probudíte a vše bude normální, ale druhého rána se geografie celého světa změní. Bude to trvat asi 20 hodin. Je to velmi rychlá věc. Při posledních dvou neexistovaly žádné civilizace s budovami a strukturami po celém světě. Ale opravdu si myslím, že by většina vědců se mnou souhlasila, že pokud by došlo k posunu pólů, pak by na planetě zůstala stát stěží nějaká budova. Pochybuji o tom; nedokážu si představit, jak by mohla. Velká pyramida by mohla, a podobné věci, ale…

RM: Ne Sears Tower.

DM: Ne tyto typy budov (rozhlíží se kolem sebe). Tyto velké věže prostě spadnou. Zapomeňte na vaši Richterově stupnici pro zemětřesení 1 až 10. Bude to něco jako 20, nebo tak. Tehdy se nahoru a dolů budou pohybovat celé hory, a kontinenty se budou lámat na kusy, a vše ostatní. Opravdu to změní vše. A bylo to dokonce předpovězeno Edgarem Caycem, pokud si vzpomínáte, již ve 30. letech předpovídal, že k tomu dojde.

RM: Ano, a právě nyní vidíme všechnu tu anomální zemětřasnou aktivitu.

DM: Již asi sedm nebo osm let je zemětřasná aktivita více než 500% nad normálem. Nejen zemětřesení, ale vše, všechny možné přírodní fenomény vylétly. Údaje pochází z Ruska; tam to zaznamenávají a měří velmi pečlivě.

RM: Zajímalo by mne, co by řekli nyní?

DM: Šlo to nahoru; nejde to dolů.

RM: Jde to nahoru, ano.

DM: Jde to stále výše, výše a výše. To je to, co mi řekli Mayové, co se vám chystali říct. Ano, procházíme tím. Ale byli v Atlantidě před 13,000 lety, když k tomu došlo, a pamatovali si, co se stalo. Byli tam také před 26,000 lety, kdy jsme tím prošli, takže prošli těmito dvěma. Vědí, čím budeme procházet. Nyní se pokouší o skutečné slitování nad světem, protože vědí, čím budeme procházet. A není to jen o tom, že chtějí předpovědět, že se to stane; chtějí nám dát moudrost, co, až k tomu dojde, dělat. Protože řekli, že posledně zemřely miliony a miliony lidí po celém světě jen proto, že neznali několik prostých věcí.

RM: Můžete se podělit o tyto prosté věci?

DM: Ne, nemohu. Vím o tom něco, ale ne dost. Dají to do své knihy. Ale co to je – existují jisté věci, které potřebujeme uvnitř sebe změnit, a když to uděláme, nejen, že nezemřeme, ale půjdeme nahoru v povědomí a vědomí. Takže to dělají pro sebe; není pochyb, že to dělají pro své vlastní lidi, aby byli připraveni, ale dělají to také pro svět, takže svět bude - aspoň ti, kteří chtějí poslouchat; nemůžete nikoho nutit poslouchat, ale pro ty, kteří chtějí poslouchat – existují jisté změny, které můžete provést uvnitř sebe, které zcela změní výsledek toho, co se děje v průběhu těchto časů.

RM: Měli bychom začít s přístupem k některým takovým informacím intuitivně.

DM: Děláme to; jako planeta to děláme. Myslím, že to chtějí prostě definovat jasně. Několik lidí je ve světě. Při 6 miliardách, o kterých mluvíte, se méně než 100 milionů skutečně zajímá dostatečně o to, aby tyto druhy změn provedlo.

RM: Chápu. V podstatě jednou z věcí, kterou shledávám trochu znepokojivou, a žádné překvapení, je, že během tohoto období existuje nepřeberné množství produkce, která se odehrává právě teď, kdy spousta z toho se pokouší zmáčknout emocionální těla prostřednictvím desinformací a šokových filmů o 2012, a tak dále a tak podobně.

DM: Jo, bylo napsáno také asi 30 knih.

RM: Jak to vnímáte, protože se mi zdá, že je to buď tak, že někdo tuto problematiku využívá, nebo spíše tak, že jde o snahu začít vytvářet scénář strachu, který mění způsob, jakým jsme schopni reagovat.

DM: Mayové zcela jistě nemají zájem na vytváření strachu; chtějí, abychom náš strach překonali a stali se během těchto časů, kdy k tomu bude docházet, klidnými a vyrovnanými. Ale je pravda, že je to prostě lidská povaha – udáte datum v budoucnosti, jako 2012, a máte jisté předpovědi, které ani nebyly vytvořeny skutečnými Mayi, ale jinými lidmi, a budou existovat lidé, kteří na tom budou stavět. Většina těchto lidé pravděpodobně nebude mít ani potuchy, o čem opravdu mluví. Ale budou někteří, kteří dělají a já…

RM: Ale téměř vše se to zaměřuje na hrůzy, vyjma několika vědomých produkcí.

DM: Spousta z nich. Ale budou některé – jedna z nich, která myslím bude dost zajímavá, je Collin Andrews a to, s čím přichází, kvůli mayským kruhům v obilí, které se objevily, a kalendářům a všemu, co se kolem toho děje.

RM: Ach, správně! Mohl byste o tom něco říct?

DM: No, kruhy v obilí jsem se hluboce zabýval mnoho, mnoho let, a nyní jsem jich spoustu nesledoval. V podstatě mu věřím, protože je to zcela upřímný člověk a je skvělý reportér.

RM: Jo, mám ho rád.

DM: Je zkrátka reportér; prostě říká, jak to je. Vím, že on a jeho žena jsou uprostřed psaní knihy o 2012. Tuto knihu bych si přečetl. Ale spousta z nich, vím to, bude jen využívání – psaní o strachu. Není nic, co bychom mohli udělat. Musíte prostě rozlišovat. Všichni mluví o mayském datu; očividně, pokud by Mayové svoji knihu vydali, převáží to.

RM: Dejte přednost tomu (smích), jestli převáží zdravý rozum.

DM: Jo, četli jste něco od lidí, kteří o tom mluvili. Ale myslím, že je to prostě lidská povaha; tam zkrátka jsme.

RM: Řekl jste mi něco mimo kameru, a nevím, jestli byste se o tom chtěl zmínit. Pokud ne, můžeme to vystřihnout. Ale zmínil jste mi po telefonu, asi před týdnem, když jsme chatovali před tímto rozhovorem, že vám bylo prostě řečeno, že pokud bychom pochopili, co nás čeká po transformaci, že by lidé skákali radostí.

DM: Mmmhmm. Je to skutečně doba velkých oslav, protože jsme prošli temnou částí cyklu, a nyní směřujeme do světlé části cyklu. I když půjde o smrt staré části cyklu, bude to také zároveň zrození něčeho, co je prostě super nádherné. Je to také to, o čem chtějí Mayové mluvit, myslím. Při nejmenším o tom mluví se mnou, takže si myslím, že o tom chtějí mluvit. Ale tato nová éra, o které mluví, je doba, kdy bude naše karanténa zrušena. Byli jsme uzamčeni na této malé planetě a nemůžeme se pohnout. Věříme, že je tam venku život, vypadá to, že život je všude kolem nás, se všemi těmi UFO a vším, ale existovala jen velmi malá přímá spojitost. Nějaká tu byla, ale byla velmi, velmi malá.

Co říkají je, že když projdeme touto další úrovní, staneme se lidštějšími – mnohem více, než jsme nyní – naše vědomí vzroste na další úroveň existence. Tehdy zde již nebudeme v karanténě; budeme schopni se pohybovat po celém vesmíru a začít chápat větší rodinu, ve které žijeme. V každém případě si představuji, že o tom budou mluvit a budou to probírat.

Ba co víc, i když to mohu jen naťuknout – to je vše, co mohu udělat, protože mám jisté sliby, které mi byly dány, že o tom skutečně nemohu mluvit – Mayové a mnohé, mnohé kmeny v jižní a střední Americe a některé v severní Americe se rozhodly uspořádat obřad zde v Arizoně, v dubnu 2009, který se nazývá Návrat předků. Je to obřad, který bude proveden více než 100 kmeny. Jakmile bude obřad proveden, pak je možné, že se naši předkové skutečně vrátí. Očekávají, že se to stane. Mluví o stejných lidech, kteří jsou zmiňováni v sumerských záznamech o Nefilim z Marduku, a o Sírianech, z hvězdy Sírius. To jsou naše matky a otcové, a podle domorodých lidí jsou zde, spousta z nich. Jsou nyní v horách.

Ve stejném roce předpovídají, že si s nimi potřeseme rukama a podíváme se jim do očí, a transformace začne. Nemohu říct nic víc. Až k tomu dojde, dojde k tomu. Nevím. Oni naprosto věří, že se to stane. Ale nevím, jak se to stane. Nevím, jestli je to něco, co je tajnou událostí, nebo jestli je to veřejná událost. Nevím to, a v tuto chvíli to nemohu říct.

RM: Jakékoliv konečné myšlenky ohledně vašich vědomostí o všem, co jste se naučil za léta zkušeností zde, mimo to, co k tomu mají Mayové.

DM: No, nevím, jestli mám nějaké vědomosti o tomto období v tom smyslu, že jsem zde nebyl, a oni mají v tom všem zkušenosti. Nemám žádné vzpomínky, že jsem předtím prodělal posun pólů.

RM: Správně.

DM: V mém výcviku s Kogi a Arwakos a lidmi Sierra Nevada a Aboriginy v Austrálii, obzvláště Ytaha a na Novém Zélandu a jiných místech, tak tam o tom mluvili jako o návratu. Jak si to vykládám? Za Atlantidy před 13,000 lety, a dokonce i v bibli o tom mluví jako o „pádu“; že naše vědomí pokleslo. Vše, co bylo – ačkoliv existují o tom napsané knihy na všech možných úrovních a ve všech možných způsobech, a vše další – od domorodých lidí, jsme prostě přesunuli ze svých srdcí do své hlavy. Tak prosté to je. A nyní jsme zcela ve svých hlavách a zapomněli jsme svá srdce. Takže v tomto posunu se stane to, že se vrátíme zpět z našich hlav do našich srdcí. Jediní lidé, kteří to přežijí, podle těchto lidí, jsou lidé, kteří jsou ve svém srdci. Více než to, všichni z nich přežijí – každý, kdo je ve svém srdci, přežije. Říkají, že matka Země zná vibrace a že – ačkoliv si myslíme, že když tu bude chaos, půjde jen o hromadu nahodilých událostí – z jejich hlediska neexistují žádné náhodné události, či něco podobného. Je to doslova řízeno vědomím Země. Takže říkají, že když jste ve svém srdci, je to vše, co je potřeba. Nepotřebujete potravu a vodu a zbraně v díře, nebo jakoukoliv ochranu či cokoliv. Můžete prostě stát nazí na poli, a bude vám naprosto skvěle, nebudou žádné problémy. Věří tomu po celém světě, a já s nimi souhlasím.

RM: Můžete si koupit výtisk Hadů světla v jakémkoliv knihkupectví, nebo také na naší internetové stránce. Také Drunvalova internetová stránka obsahuje velké množství informací o stávajících časech a nadcházejících událostech starších. To vše můžete najít na www.spiritofmaat.com. Do příště, děkuji za sledování CMN.