Crowleyho tarot  - Malá arkána - Hole

 

 Crowley - kralovna holi  
Královna holí
 
MISTROVSTVÍ SEBEPOZNÁNÍ
 
Královna holí je znalcem sebe sama. Tento symbol zosobňuje mistrovství poznání sebe sama a proces sebezdokonalování. Na prsou má symbol Ryb (spona na plášti) na znamení přizpůsobivosti a vědomí cíle, kterých je zapotřebí k tomu, aby mohl být učiněn průlom k sebepoznání. Je to atribut často přiřazovaný právě zrozencům ve znamení Ryb. Proces její proměny a sebezdokonalování nejlépe ilustruje příběh ženy, která před tím, než poznala, kdo je, měla černé vlasy a doprovázel ji černý panter.
 
Jakmile začala odhalovat svou podstatu, její vlasy zezlátly a panter se změnil v levharta. Jakmile svou podstatu plně obsáhla a začala ji svobodně vyzařovat (hůl zakončená borovicovou šiškou), barva jejích vlasů se změnila v ohnivou červeň. V tomto stadiu sebepoznání zastavila přeměnu levharta v krásného lva, který by se k její nynější úrovni poznání více hodil. Chtěla totiž, aby jí svou kůží s černými flíčky připomínal kdysi tmavá nepoznaná místa v jejím nitru, ze kterých vzešla. Tento mýtus zobrazuje proces sebeobjevování a krásu probuzeného vnímání naší nejhlubší podstaty (koruna s paprsky).

 

 

Výklad Královny holí
 
Pokud vás přitahuje symbol Královny holí, znamená to, že procházíte procesem sebeobjevování a nebo prožíváte něco, co vám umožňuje do sebe více nahlédnout. Tento symbol je spojen s měsíci ohnivých znamení: Berana (21. března - 21. dubna), Lva (21. čer- vence -21. srpna) a Střelce (21. listopadu -21. prosince). Případně předznamenává osoby zrozené v těchto znameních ve vašem věku nebo starší, které jsou zrcadlem vašeho hledání vlastní podstaty. Během období pod vládou ohně je pro vás jednodušší spojit se se svým nejhlubším jádrem, a tak pochopit, jak velký kus cesty jste urazili, abyste se mohli octnout tam, kde se právě nacházíte.

Královna holí také předznamenává osoby narozené ve znamení Ryb, které mohou být stejně staré jako vy nebo starší, případně symbolizuje měsíc ve znamení Ryb. Astrologické znamení Ryb je tady zastoupeno jako spona na královnině plášti. Je důležité, abyste vyzařovali svou sebedůvěru a v žádném případě nezapřeli sami sebe, ať už při kontaktu se zrozenci v Rybách nebo s osobami jiného znamení během měsíce Ryb.

Pro muže je tento symbol zosobněním ženského aspektu jejich duše, zvaného anima, který je připraven přijmout s důvěrou vnitřní prožitky i vnější zkušenosti, které vedou k pravému sebepoznání.