Crowleyho tarot  - Malá arkána - Hole

 

 Crowley - princ holi

Princ holí

MISTROVSTVÍ INSPIROVANÉ TVOŘIVOSTI
 
Princ holí zachycuje mistrovství neomezeného tvůrčího vyjádření, jehož inspirace přichází z hloubky naší nejvnitřnější podstaty. Princ si ledabyle přehodil otěže přes svou ruku jako symbol inspirované tvořivosti, které nestojí nic v cestě, aby se vší silou projevila. Princ zosobňuje sebedůvěru, protože nemá potřebu tvořivý proces nijak omezovat nebo ovládat, ale nechává ho volně plynout (lev volně a ochotně táhne vůz). Jeho pozornost a plné soustředění na to, aby byla tvořivost vyjádřena, je zobrazeno zkroceným ohněm uvnitř vozu.
Princ holí představuje hlubokou vášeň pro tvořivost, která je znázorněna jako rozvitý květ na prsou prince. Princova hůl s hlavou ptáka fénixe na vrcholu i jeho kápě jsou symbolem jeho odevzdanosti vlastnímu růstu, rozvoji a proměně sebe samého cestou tvořivého procesu.
 
Když se mluví o tom, že k nám „přišlo něco shůry“, nebo když někdo řekne, že „zapomněl při práci na svět kolem sebe“, znamená to, že přijal proud inspirované tvořivosti. A to je Princ holí.
 
  
 
Výklad prince holí
 
Princ holí je spojován s ohnivým znamením Lva (21. července - 21. srpna) nebo se zrozenci tohoto znamení. Pokud vás tato karta přitahuje, znamená to, že byste rádi vykročili novým směrem s osobami narozenými ve Lvu, případně že se v období Lva vydáte holí novým směrem při práci na tvůrčích projektech.

Princ holí může také představovat mladšího muže ve vašem životě, někoho ve vašem věku, někoho o rok nebo dva mladšího, než jste vy, nebo značně mladšího, který vás bude inspirovat k tomu, abyste se vydali se svou tvořivostí do nepoznaných oblastí. Stejně tak může tato karta naznačovat opak, tedy že vy budete k témuž inspirovat někoho mladšího. Někdy může tento symbol předznamenávat setkání s někým důležitým během vašich cest v letním období od 21. července do 21. srpna. Může také naznačovat, že se v období od chvíle, kdy si tuto kartu vytáhnete, do měsíce ve znamení Lva potkáte s někým, kdo bude inspirovat vaši tvořivost a poskytne vám příležitost, díky níž se vydáte novým směrem.

Pro ženy tento symbol zosobňuje mužský aspekt jejich duše, zvaný animus, který se vydává se sebedůvěrou novými směry, aby uvolnil a ničím neomezoval proud inspirované tvořivosti, jež touží být vyjádřena.