Crowleyho tarot  - Malá arkána - Hole

 

 Crowley - princezna holi  
Princezna holí
 
MISTROVSTVÍ PŘIROZENOSTI A SEBEOSVOBOZENÍ
 
Princezna holí je zosobněným mistrovstvím, jak překonávat vnitřní bloky, překážky a zábrany. Drží za ocas tygra. V orientální mytologii je tygr často spojován se strachem a vnitřními bloky. Princezna holí je symbolem svobodného a osvobozeného ducha, který je skryt v každém z nás. Vydává se na cestu do neznáma beze strachu. Ví, že cesta do nepoznaných oblastí dodává sílu, stejně jako její hůl se znakem slunce na vrcholu.
Na hlavě má korunu se symbolem Berana, aby symbolizovala svého průkopnického a dobrodružného ducha, který dřímá v každém z nás. Jaro je obdobím obnovy a nových začátků, což naznačuje oltář zdobený hlavami beranů. Princezna holí položila své staré úzkosti a překonané zábrany na oltář a nabízí je Jaru jako oběť. Může se úplně odhalit a být naprosto bezbranná, protože se nemá čeho bát.

 

 

Výklad Princezny holí
 
Princezna holí je spojována s osobami zrozenými ve znamení Berana a nebo s údobím v tomto znamení (21. března - 21. dubna), které je považováno za nej vhodnější pro vyjádření smyslu pro svobodu, dobrodružství a pro začátek něčeho nového. Od chvíle, kdy jste si vytáhli tuto kartu, až do měsíce ve znamení Berana máte možnost překonat své staré úzkosti a vnitřní bloky, které zažíváte při kontaktu s osobami narozenými v Beranu  a nebo s mladšími ženami, které jsou pro vás důležité. Pro muže tento symbol zosobňuje svobodného ducha, který je ukryt v našem nejvnitřnějším ,já“. Je ženským aspektem vaší duše, zvaným anima, který nechce být omezován strachem. Tuto vnitřní kvalitu pro vás může zrcadlit spontánní, duchem obdařená mladší žena milující dobrodružství.
 
Když vás tato karta přitahuje, znamená to, že se vám uvnitř podařilo překonat nějaký velký strach, že zažíváte příliv nové energie a radost ze života a že váš duch je posílen.