Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - eso mecu  
Eso mečů
 
Eso mečů představuje průzračnost myšlení, ale i nápaditost a originalitu na mentální úrovni. Je to stav mysli, která nezná pochyb. Mraky ve spodní části karty symbolizují překonání pochyb i vnitřních zmatků. Eso mečů tak ztělesňuje tvůrčí a inspirované myšlení plné originálních nápadů. Je obrazem rozšířeného vědomí, které pochopilo všechny souvislosti. Tvořivost mysli tu ilustruje zelený meč. Tato mysl všechno přijala a se vším se vyrovnala, a přesto zůstává hluboce vnímavá, jak to naznačují dva půlměsíce na rukojeti meče. Je otevřená své dynamické energii (slunce na rukojeti) a neustále v ní probíhá proces obrody, při kterém je staré nahrazováno novým (had na rukojeti meče).
Meč protíná korunu na znamení rozšířeného vědomí. Koruna totiž představuje zkušenost, která je nám důvěrně známá, případně symbolizuje mysl, která obsáhla další, dosud neznámý rozměr svého vědomí. Vznesla se nad oblaka pochyb a vnitřního zmatku a vstoupila tak do nového světa plného světla a průzračnosti. Metafora by tento stav mysli popsala jako zářivě modrou oblohu bez mráčku. Z pohledu tibetského buddhismu jde o stav mysli, který se nazývá „vědomím zářícího démantu“.

Eso mečů je spojováno se vzdušnými měsíci Vah (21. září - 21. října), Vodnáře (21. ledna - 21. února) a Blíženců (21. května - 21. června). Všechna Esa reprezentují období jednoho roku. Jestliže si tuto kartu vytáhnete, měli byste tedy svého potenciálu tvořivosti a inspirace, který je zdrojem vašich nových idejí, během tohoto roku plně využívat. Eso mečů je pro vás celkově předzvěstí dobrého roku, ve kterém budete moci realizovat své originální nápady nebo uskutečnit svůj velký sen. I váš cíl bude v tomto roce na dosah, jistě proto, že cit pro správnou volbu bude u vás na nej vyšší úrovni. Tato pozitivní energie se ještě zesílí během měsíců ve znamení Vah, Vodnáře a Blíženců. V této době také snadněji pochopíte strukturu uvažování osob, které se v těchto znameních narodily a které jsou pro vás něčím důležité. Tento symbol podporuje činnosti spojené se psaním, vydáváním a výzkumem na kterémkoli poli. Naznačuje, že vám nic nebrání v tom, abyste volně čerpali ze svého vnitřního zdroje tvořivého myšlení, vynikajících nápadů a intuitivního myšlení. Z mýtického hlediska je Eso mečů spojeno s králem Artušem a kulatým stolem. Eso mečů je obrazem hledání svátého Grálu a přijetí moudrosti, která se uvolní vytažením meče uvězněného v kameni.