Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - dvojka mecu
Dva meče - Mír
 

Dva meče zosobňují vnitřní mír. Mysl se zde nachází v meditativním rozpoložení, neboť byla pravděpodobně konečně učiněna volba ze dvou možností. Mohlo se jednat dokonce i o rozhodnutí, kterým byla zvolena jedna ze dvou osob, mezi nimiž mysl nějakou dobu váhala, což naznačují dva meče zkřížené v modrém lotosovém květu. Mysl zvolila správně, neboť okamžitě, jakmile rozhodnutí padlo, zavládl v nitru pocit vyrovnanosti a smíření. Pocit uspokojení zde povstává z vědomí, že nebyl učiněn krok stranou na cestě za naplněním osudu. Čtyři větrníky v pozadí karty naznačují, že vnitřní mír prostupuje nejen mentální, ale i citovou a duchovní úroveň vědomí, a promítá se i na úroveň fyzického těla.

Smír, jenž panuje v celém nitru, zde zosobňují rukojeti mečů zdobené anděly, které navíc svým tvarem připomínají tělo štíra, na znamení, že tento stav proniká až k nejhlubší podstatě Já a že ho bylo dosaženo cestou vnitřní proměny. Je tomu tak proto, že astrologické znamení Štíra je s hlubinami lidské duše a transformací přímo spojeno.

Z astrologického hlediska představuje tato karta aspekt Měsíce ve Vahách, což ilustruje jeden malý meč s půlměsícem na hrotu v horní části karty a druhý se znamením Vah v dolní části karty. Půlměsíc symbolizuje, že na hluboké úrovni vědomí vládne rovnováha a mír (Váhy). Zlatistá barva v horní části karty naznačuje, že tento mír zasahuje až do hloubky našich duchovních struktur a má moc obrazovat a regenerovat (zelená barva v dolní části karty).
 
Kdykoli si tento symbol vytáhnete, znamená to, že jste dospěli k nějakému rozhodnutí. Meče vždy zastupují mentální úroveň vědomí. Dvojka mečů pak znamená, že rozhodnutí, které jste učinili, přinese rozřešení a uklidnění během příštích dvou týdnů nebo měsíců (symbol čísla 2 přiřazený této kartě). Mysl, která je schopná na mentální úrovni navodit klid, průzračnost myšlení a vyrovnanost, je také schopná obsáhnout a spojit dvě nebo i více perspektiv tak, aby navodily stav rozřešení (dva meče zkřížené v modrém lotosovém květu moudrosti).