Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - osmicka mecu
Osm mečů - Vměšování
 
Osmička mečů symbolizuje mysl plnou pochyb a nedůvěry, která má sklony všechno příliš rozebírat. Rozhoduje se mezi dvěma možnostmi nebo dvěma lidmi, a pak svoji volbu znovu a znovu přehodnocuje a zvažuje, jestli by ta druhá možnost nebyla přece jen lepší.
 

Když si tuto kartu vytáhnete, má vám připomenout, že kdykoli jste ve stavu pochyb nebo zmatku nebo prožíváte vnitřní střet zájmů, nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat. Rozhodně není namístě začít s podrobným rozebíráním věci, aby se vám přece jen podařilo nad situací získat kontrolu, neboť přílišné analyzování vyvolává jen další pochyby, vnitřní zmatek a zbytečné zasahování do přirozeného chodu dění.

Tento symbol je znamením, že za osm týdnů nebo měsíců by se měly některé věci vyjasnit. Dokud se tak ale nestane, měli byste vyčkávat a nesnažit se jednat. Osmička mečů může naznačovat i to, že se budete zabývat tím, jak spojit dvě řešení, dvě situace nebo dva lidi dohromady, aby vytvořily významnější celek. Nebyli byste pak nuceni se rozhodnout jen pro jednu z těchto dvou variant. Tato karta může upozorňovat na důležitá rozhodnutí týkající se osob narozených ve znamení Blíženců (21. května - 21. června). Ale také na to, že pokud si nejste něčím ve vztahu ke zrozencům v Blížencích jisti, je potřeba vyčkat a nečinit žádná rozhodnutí a závěry. Abyste podpořili proces, ve kterém zvažujete pro a proti každé volby, můžete si vyhledat kartu Vyrovnání / Spravedlnost (VIII), patřící mezi Velké arkány. Během příštích osmi týdnů nebo měsíců nastane vhodná doba k tomu, abyste se zbavili svých zakořeněných sklonů všechno příliš rozebírat a ničemu nedůvěřovat. Tyto sklony jste si osvojili před osmi lety a nebo je vyvolala nějaká událost, která se stala, když vám bylo osm let. Mohlo by pro vás být zajímavé, kdybyste zjistili, kdo z vašich rodičů měl sklony k přehnané analýze, která v něm vyvolávala pochyby, a rovněž ke snaze o ovládnutí situace cestou ukvapených zásahů. V příštích osmi týdnech nebo měsících se budete chtít zbavit tohoto dědictví, kterým je sklon rozebírat věci do nesmyslných detailů. Také nejste už ochotni tolerovat vzorec myšlení přesyceného pochybami.

Astrologickým aspektem této karty je Jupiter v Blížencích. Jupiter je planetou, která nás podporuje v růstu a rozmadhu a staví nás před volbu mezi několika možnostmi (Blíženci). V tomto období je potřeba všechny možnosti zvážit. A pokud jste plni pochyb a vnitřní nejistoty, vyčkejte s rozhodnutím na pozdější dobu.