Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - sedmicka mecu
Sedm mečů - Marnost
 
Sedm mečů představuje stav mysli, který vyvolává pocit marnosti, bezvýslednosti a prázdnoty, který vystihují slova „má to nějaký smysl?“. Tato mysl si je jistá svým cílem, což naznačuje meč uprostřed. Ale přichází se všemi důvody, proč svého cíle nemůže dosáhnout, což ilustruje šest mečů mířících na meč prostřední. Jde o záporné myšlení, které maří naše úsilí a znemožňuje nám dosáhnout toho, co chceme. Naše mysl přehrává vzorec myšlení typu „...ano, ale...“ a vymýšlí různé důvody, proč nemůže nic dopadnout dobře. Aspektem Sedmičky mečů je Slunce a Měsíc ve Vodnáři.
Znak Vodnáře najdete jako dvě vlnovky v dolní části karty. Kruh na rukojeti meče s tečkou uprostřed je znakem Slunce a půlměsíc v horní části karty symbolizuje Měsíc. Existuje šest způsobů, kterými své úsilí maříme, jež symbolizují astrologické znaky sedmi planet na rukojetích mečů. Negativní aspekt Saturna, který představuje vzorec myšlení „...ano, ale... “ , připomíná, že k dosažení cíle je třeba překonat příliš mnoho jednotlivostí. Další rukojeť nese symbol planety Merkur, planety komunikace. Negativní aspekt Merkura tu představuje jeho vnitřní samomluva plná záporu, která přichází s výmluvami a důvody, proč „to“ právě teď nemůže vyjít: „...to nemůžu..jedině kdyby... ", „...jednoho dne se možná pokusím...", „...kéž bych tehdy... “. Na další rukojeti najdeme symbol Jupitera. Jupiter je planeta přizpůsobivosti a rozmachu. Záporná samomluva Jupitera vypadá takto: „...nemám dost štěstí... ", „...všude jsou jen samé překážky...“, „...všechno mě jenom omezuje...". Další rukojeť meče nese znak planety Mars, jejímž pozitivním aspektem je energie, vitalita a prosazování. V tomto případě vede Mars svůj záporný vnitřní dialog v tomto duchu: „...nemám na to dost energie...“, „...jsem vyčerpaný a přetížený...", „...všechno je jednotvárné a nudné...“. Na další rukojeti je znak Venuše, která je spojovaná s láskou. Její negativní samomluva má tuto podobu: „...mě to vlastně vůbec nezajímá...", „...pro mě to nic neznamená...". Takto tedy maří naše úsilí záporný aspekt Venuše. Dvojitá smyčka na rukojeti posledního meče představuje Slunce a Měsíc. Negativní aspekty Slunce a Měsíce představují destruktivní program na vědomé i podvědomé úrovni.

Mysl, která nám brání v tom, abychom se věnovali, čemu chceme, v nás vyvolává pocit beznaděje a prázdnoty. Stejná bezmoc se nás však zmocňuje i ve chvíli, jakmile se začne v mysli přehrávat vzorec myšlení typu “...ano, ale...“. Když si to shrneme, tak Sedmička mečů představuje stav mysli, která ví, co chce (prostřední meč), ale ostatních šest mečů jí v tom brání. Ty symbolizují magnetofonovou pásku „...ano, ale...“, kterou mysl neustále přehrává a která přichází se všemi možnými důvody, proč by „to“ nemohlo dopadnout dobře.

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích sedmi týdnů nebo měsíců budete odhodlání přerušit tendenci své mysli, která vám znemožňuje, abyste dělali to, co si tolik přejete dělat. Sedmička je spojená s kartou Vůz VII, který vyvolává a motivuje změnu. Číslo sedm je číslem pohybu, takže během příštích sedmi týdnů nebo měsíců budete chtít překonat záporné myšlení, které vám brání podniknout, co byste chtěli. Během stejného období se vám dostane příležitosti upustit od vzorců myšlení, které vám byly překážkou na cestě k cíli a které vyšly na povrch před sedmi měsíci nebo sedmi roky, případně jsou to vzorce, které ve vás zakořenily, když vám bylo sedm let. Mohlo by pro vás být zajímavé zjistit, který z vašich rodičů měl sklon bránit si záporným myšlením v tom, aby získal nebo dělal, co si přeje. Protože vy jste se rozhodli, že už nadále nejste ochotni nést břemeno dědictví spojené s rodinným vzorcem pocitu marnosti, pokusíte se ho v období příštích sedmi týdnů nebo měsíců zbavit. Stejně tak už nebudete nadále ochotni bránit si záporným myšlením v dosažení toho, co chcete skutečně dělat.