Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - desitka mecu
Deset mečů - Zkáza
 
Desítka mečů symbolizuje mysl naplněnou strachem ze ztroskotání a zkázy. Je to stav mentálního zoufalství nebo strach, který natolik ovládl naši mysl, že jsme pod jeho tíhou dospěli k závěru, že ve dvou životních oblastech to nemůže dopadnout dobře. První oblast představuje citový vztah, který symbolizuje probodnuté srdce, a druhou oblastí jsou finance, které znázorňují váhy v horní části karty. Astrologickým aspektem této karty je Slunce v Blížencích. Osoby, které mají ve svém horoskopu aspekt Slunce v Blížencích, jsou nadáni uměním slučovat protiklady a kombinovat paradoxy. 

Tato schopnost jim dává možnost nahlédnout každou situaci ze všech možných úhlů pohledu, a tak vnímají nejen kladné, ale i záporné možnosti. Proto někdy vidí věci, které v nich mohou vzbudit strach, hlavně tehdy, když se týkají citové oblasti a nebo financí, případně uskutečnění tvůrčích nápadů.

Když si tuto kartu vytáhnete, může vám naznačovat, že během příštích deseti týdnů nebo měsíců budete chtít rozpustit negativní myšlení, které vyvolává strach z toho, že se rozpadnou vaše vztahy s osobami narozenými v Blížencích (21. května-21. června). Nebo se během stejně dlouhého období budete chtít zbavit strachu z krachu v oblasti financí, případně strachu z ukončení citových vztahů, které jsou pro vás důležité. Možná se vám podaří zpracovat staré úzkosti nebo vzpomínky na bolestivé citové vztahy a problémy s penězi, které se do vaší paměti uložily před deseti měsíci nebo lety, případně ve věku deseti let. Možná by pro vás mohlo být zajímavé, kdybyste zjistili, který z vašich rodičů trpěl neustále obavami o rodinnou finanční situaci nebo strachem, že vztahy, na kterých mu záleží, nedopadnou dobře. To proto, že jste připraveni se těchto svazujících rodinných vzorců, jejichž součástí je strach ze ztroskotání v oblasti finanční či citové, během příštích deseti týdnů nebo měsíců zbavit. Desítka je spojována s Kolem štěstí, takže jde o strach, který je možno zahnat na ústup, potřebujete jen vědomě přeprogramovat svou mysl tak, aby začala být pozitivní. V žádném případě byste neměli připustit, aby ve vaší mysli nebo z vašich úst zazněla slova jako „to stejně nevyjde“ nebo „já vím, ze to nedokážu", kterými vědomě programujete výsledek svého snažení. Během příštích deseti týdnů nebo měsíců se vám tak podaří uvolnit strach plynoucí z negativního myšlení, který předem navozuje nezdar. Karta Kolo štěstí (X) vám cestou vizualizace a afirmace pomůže přivodit proměnu vašeho života k lepšímu.