Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - rytir mecu
Rytíř mečů
 
MISTROVSTVÍ ZAPÁLENÉHO MYŠLENÍ A ODHODLÁNÍ
 
Rytíř mečů je zobrazen jako vzduchem letící jezdec v rytířské zbroji, který překonává vodní plochu. V alchymii je element vzduchu spojován s myslí a voda je spojována s city. U symbolu zapáleného myšlení spojuje metafora prvek vody s prvkem vzduchu. Je to stav soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli.
 
Tři vlaštovky znázorňují soulad, ve kterém jsou mysl, srdce a činy.
Připomínají tak, že aby bylo možné dosáhnout vytčeného cíle, musí se projevit odhodlání, vůle a nasazení na všech třech úrovních. Rytíř třímá v ruce meč a v druhé drží dýku - symboly vnímavého a dynamického myšlení, kterého je zapotřebí, aby mohl být úkol splněn. Z pohledu orientální symboliky představuje dýka energii jin (ženský princip) a meč odpovídá energii jang (mužský princip). V orientální filosofii představuje symbol jin /jang energie, které spolu vytvářejí jednotu a rovnováhu.

Na čtyřech křídlech, která jsou připevněna k rytířově helmici, jsou vepsána slova sever, jih, východ a západ. Každý směr je symbolem pro jednu ze čtyř úrovní vědomí: mentální, citovou, duchovní a fyzickou, jež jsou spojeny v jednotě vědomí. Uprostřed čtyř křídel leží šesticípá hvězda, univerzální symbol spojený s osvícením, jasností a duchovním vedením.

Rytíř mečů je spojován s obdobími vzdušných znamení: Vodnáře, Vah nebo Blíženců a nebo s osobami narozenými v těchto vzdušných znameních. Protože jde o kartu Rytíře, mohla by naznačovat, že se ve vašem životě objeví starší muž. Případně upozorňuje na již dříve zvládnuté mistrovství zaníceného myšlení a mentálního odhodlání.

Rytířova zlatá zbroj naznačuje sílu jeho myšlení plynoucího bez zábran. Zlato je v alchymii spojováno s tvárností, tekutou plynulostí a duchovním vyzařováním. Kůň, který je zobrazen na všech rytířských kartách, je symbolem moci a intuitivního chápání. Koně jsou také spojovány se silnými touhami a instinkty (Cirlot. 1962).
 

 

Výklad Rytíře mečů
 
Rytíř mečů je symbolem soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli. Během období, kdy vládnou vzdušná znamení Vodnáře (21. ledna - 21. února), Blíženců (21. května - 21. června) a Vah (21. září - 21.října), je vhodné vydat se novou cestou s jasným záměrem a pevnou vůlí. Tento stav mysli nezná pochyby.

Rytíř mečů pro vás může předznamenávat osobu narozenou v některém vzdušném znamení či staršího muže narozeného ve znamení Vodnáře, Blíženců nebo Vah. Tento člověk bude zrcadlit vaše vlastní nasazení, vůli a odhodlání vydat se novými směry s nezlomnou jistotou. Nebo vám v období vzdušných znamení Vodnáře, Blíženců a Vah starší muž nabídne novou příležitost, která vám právě v tomto čase umožní, abyste se vydali novou cestou v osobním nebo profesionálním životě.

Měsíce pod vlivem vzdušných znamení se také výborně hodí k tomu, abychom uvedli věci do pohybu, zvláště pokud jsou si všechny úrovně vědomy jasného smyslu takového konání. Srdce neboli citová úroveň (voda) podporuje nové myšlenky, jasnost a zaměření mysli na cíl (vzduch).

Pro ženy může Rytíř mečů také představovat mužský aspekt jejich duše, zvaný animus, který se projevuje neústupným odhodláním, velkým nasazením a vůlí.