Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - princ mecu  
Princ mečů
MISTROVSTVÍ TVOŘIVÉHO A INTUITIVNÍHO MYŠLENÍ
 
Karta Prince mečů zachycuje stav mysli, která nově ovládla tvořivé a intuitivní myšlení. Princ mečů představuje inspirovanou mysl, která nesnese žádná omezení, žádné zábrany ani zákazy. Touha po tom, nebýt omezován v procesu tvořivého a intuitivního myšlení, je symbolizována Princem, který je odhodlán svými dvěma meči (srpem a velkým mečem) zpřetrhat jakékoli myšlenky, názory a představy, které by se snažily ovládat jeho pohyb (vůz) a opanovat jeho intuitivní myšlení.
Princův srp ve tvaru oblouku, stejně tak jako prodloužený meč, jsou symboly dynamického myšlení. Pro ženy představuje Princ mečů vnitřní aspekt jejich mužského principu zvaného animus, který čeká na to, aby se mohl bez omezení projevit proudem tvořivého a intuitivního myšlení.

 

 
Výklad Prince mečů
Princ mečů představuje nově ovládnuté mistrovství tvořivého intuitivního myšlení, které se dále rozvíjí a roste. Tento symbol je spojen s obdobím vzdušného znamení Vodnáře, spojovaného s tvořivým, originálním a novátorským myšlením.

Vodnář je na kartě symbolicky vyjádřen třemi lidskými postavami (inspirované myšlenky), které chtějí být osvobozeny a chtějí se projevit. Během období Vodnáře (21. ledna - 21. února) budete mít pocit, že mizí veškerá omezení a zábrany a vaše intuitivní myšlení se může volně projevovat. V tomto vodnářském období také zaznamenáte potřebu udělat něco s určitými oblastmi svého života, které se staly příliš nudnými, rutinními a předvídatelnými. Nékdy tato karta naznačuje doslova touhu po změně místa, po cestování a pohybu. Jde jednoduše o tvůrčí energii, která chce být aktivně vyjádřena.

Princ mečů může představoval osobu narozenou ve znamení Vodnáře nebo mladšího muže jiného znamení, u kterých budete cítit potřebu přehodnotit a přebudovat k nim svůj vztah tak, aby se začal vyvíjet novým směrem, bez omezení a zábran. Nebo vám tak může být ohlašována nějaká mladší osoba či zrozenec ve Vodnáři, se kterou byste se rádi pustili do tvůrčích projektů. Tato karta může případně naznačovat, že budete někoho inspirovat k tomu, aby se vydal novými cestami, na kterých bude moci vyjádřit volněji své tvůrčí a intuitivní myšlení.