Crowleyho tarot  - Malá arkána - Meče

 

 Crowley - kralovna mecu
Královna mečů
MISTROVSTVÍ OBJEKTIVNÍHO A PRONIKAVÉHO MYŠLENI
Královna mečů odráží racionální, objektivní mysl, která je v roli spravedlivého svědka. Sedí v oblacích na velikém mraku, v jedné ruce třímá meč a v druhé masku. Jejím posláním je strhávat masky. Na znamení toho, že se svých masek, rolí a obranných postojů zbavila, drží ve své ruce masku. Učinila tak proto, aby si mohla uchoval své objektivní vnímání a pronikavě čisté myšlení (křišťálová koruna) a svou dětskou nevinnost a zvídavost (dětská hlava spočívající na vrcholku křišťálové koruny). Královna mečů je v souboru královských karet v pozici rádce.
Má dar vším proniknout až k jádru věci a na základě toho poskytnout radu. Je moudrá, a proto jí není zatěžko, aby sama vyhledala radu, pokud ji potřebuje. V řecké mytologii by takto popsaný symbol odpovídal bohyni Athéně.

Královna mečů představuje mistrovství objektivní, racionální mysli, která je usebraná a jejíž vědomí se neustále prohlubuje. Je to mysl osvobozená od svých rolí, která jenom nezúčastněně pozoruje. Pomáhá nám tak, abychom se znovu spojili se svou nejvnitřnější podstatou. Jedná se o stav mysli, který bez zaujatosti hodnotí možnosti a vyžaduje od nás, abychom byli vnitřně opravdoví a odložili přetvářku.
 
Pro muže tento symbol odhaluje ženský aspekt jejich duše, zvaný anima, který hledá jasnost a opravdovost daleko za hranicemi rolí, obraných masek a štítů. Když žádáme vyjasnění a nebo máme potřebu dostat se až k samotnému jádru věci, tento prvek se projevuje jako odtažité nazírání včci a z toho plynoucí pochopení.

 

 
Výklad královny mečů
Královna mečů je spojována se vzdušnými měsíci Vodnáře (21. ledna - 21. února), Blíženců (21. května -21. června) a Vah (21. září - 21. října). Případně upozorňuje na osoby narozené v těchto vzdušných znameních, které jsou pro nás něčím důležité.
 
Je možné, že se během měsíců ve znamení vzduchu začnete zbavovat rolí, které hrajete, svých ochranných masek a obranných postojů, abyste se mohli vrátit ke své dětské nevinnosti a zvídavosti. Možná, že budete potřebovat s něčím poradit a něco s někým prohovořit. Nebo naopak budete vy sami o radu požádáni.
 
Tato karta pro vás může také předznamenávat starší ženu nebo osobu pro váš život něčím důležitou, se kterou se budete chtít o něčem poradit. Může také znamenat, že vás vyhledá zrozenec vzdušného znamení, aby se s vámi o něčem poradil. Tento symbol znázorňuje vaši touhu zbavit se všech rolí, masek nebo obranných postojů, které jsou ve vás zakořeněny ve vztahu ke starším ženám, k osobám vašeho věku. k osobám o jeden až pět let starším než vy anebo k osobám výrazně starším. Královna mečů také odhaluje vaše přání být sami sebou ve vztahu s osobami, které se narodily ve vzdušných znameních a jsou pro vás něčím důležité, případně přání být opravdoví a sami sebou, ať se během měsíců ve Vodnáři, Blížencích a Vahách setkáte s kýmkoli a děláte cokoli. Je to symbol, který odkrývá vaše současné mistrovství objektivního, racionálního a pronikavého myšlení.