Crowleyho tarot  - Malá arkána - Disky

 

 Crowley - ctyrka disku
Čtyři disky - Moc
 
Čtyřka disků představuje moc, vitalitu a energičnost. Na této kartě je zobrazen hrad, který je obehnán hradním příkopem na znamení vědomí vlastních mezí a hranic. Případně může poukazovat na dobře vyvinutou schopnost hlídat si své území, protože právě tak se projevuje moc. Moc je schopnost dávat sílu sobě i ostatním, pozvedat sebe i druhé.

Astrologickým aspektem této karty je Slunce v Kozorohu. Slunce je v astrologii symbolem hnací síly a osobní moci. Kozoroh je astrologickým znamením spojovaným se schopností vložit celý svůj potenciál do vnějšího světa tak, aby přinesl praktické a hmatatelné výsledky.
Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích čtyř týdnů nebo měsíců bude vaším úkolem rozpoznat své vlastní meze a hranice a naučit seje kdykoli s lehkostí vymezit. Tato karta může také naznačovat, že během těchto čtyř týdnů nebo měsíců bude možné vyřešit sporné otázky, které vyvstaly v měsíci Kozoroha. Nebo je bude možné rozřešit prostřednictvím osob narozených v tomto znamení, budete-li připraveni respektovat své území v podobě mezí, jež jste si sami vytyčili, a chránit tak svůj vnitřní i vnější „hrad“, který jste pro sebe vystavěli.

Čtyřka disků nás upozorňuje na vnitřní i vnější moc, která se projevuje prostřednictvím čtyř věží, jež představují čtyři úrovně vědomí nebo čtyři elementy. Element vzduchuje spojován s mentální energií, element vody je spojen s citovou přizpůsobivostí a citem, element ohně je spojován s duchovnem, životní silou a vitalitou a element země zastupuje fyzické zdraví a pohodu. Každá z těchto čtyř věží nese na svém vrcholu jeden alchymistický znak odpovídající jednotlivým elementům.