Crowleyho tarot  - Malá arkána - Disky

 

 Crowley - petka disku
Pět disků - Soužení
 
Pětka disků přináší obraz soužení, které povstává z neustálého přemítání jednoho problému a znamená rovněž starosti na fyzické úrovni. Obavy se týkají záležitostí vnějšího světa, jako je zdraví, finance, práce, tvořivost nebo vztahy. Astrologickým aspektem této karty je Merkur v Býku, což by mohlo také naznačovat potíže na poli komunikace (Merkur) a obavy, jak je obsah vašeho sdělení přijímán a chápán (znamení Býka). Mohou tu být také naznačeny starosti, které si děláte kvůli vlastní výkonnosti, případně schopnosti efektivně komunikovat.
Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích pěti týdnů nebo měsíců budete mít příležitost zbavit se svých starostí, které se týkají buď zdraví, financí, nebo práce či tvořivosti, vztahů, případně komunikace. Nebo se pokusíte opustit staré vzorce chování a myšlení, mezi něž patřil i sklon ke stálým obavám. Jejich kořeny se vztahují k době před pěti měsíci, pěti lety a nebo mohou být dokonce z doby, kdy vám bylo teprve pět let. Prožívání obav je velice zajímavý stav mysli, protože nás umísťuje do budoucnosti a navrací do minulosti, ale nedovolí nám, abychom se soustředili na přítomnost. Té se tento stav obav naprosto vyhýbá, protože v přítomnosti nemůže existovat. Proto jedním ze způsobů, jak překonat obavy, je zůstat v přítomnosti a přijímat věci tak, jak přicházejí, a nenechat se zatáhnout do spekulací o budoucnosti typu „ale, co když... “ nebo o minulosti „kéžbych byl... “. Tato karta může také upozorňovat na to, že prožíváte trápení týkající se osob narozených ve znamení Býka (21. dubna - 21. května), které může trvat během příštích pěti týdnů nebo měsíců, kdy byste měli být schopni pochopit důvod tohoto trápení, a tím je překonat. Je také možné, že se vám podaří zbavit se vnitřního neklidu, kterým trpíte při komunikaci se zrozenci v Býku.
 
Je důležité, abyste se zaměřili na své rodiče a zjistili, kdo z nich podléhal neustálým obavám a dělal si starosti týkající se zdraví, financí, práce, tvořivosti nebo vztahů, neboť jste právě dospěli k odhodlání se tohoto rodinného dědictví zbavit, a to během příštích pěti týdnů nebo měsíců. Hlavním archetypem, který své starosti a obavy překonal, je Velekněz (V), a proto si ho můžete vyhledat, aby vám pomohl tyto sklony, které ve vás zakořenily v minulosti, odstranit. Případně se vám podaří zbavit se obav, které se týkají problémů, jež poprvé vyvstaly před pěti měsíci, pěti lety nebo dokonce v době, kdy vám bylo pět let. Vnitřně jste dozráli k tomu, abyste se oprostili od svých obav, které se týkají záležitostí vnější reality nebo osob narozených v Býku. Obavy jsou stavem, kdy jsme zaujatí budoucími a minulými událostmi, což nám nedovolí zaměřit se na přítomnost. Během příštích pěti týdnů nebo měsíců se vám může podařit překonat své obavy tím, že zůstanete svým duchem v přítomnosti a nenecháte se svou myslí zatáhnout ani do spekulací, které souvisí s budoucností, ani do přemílání svých starých zkušeností.