Crowleyho tarot  - Malá arkána - Disky

 

 Crowley - sestka disku
Šest disků - Úspěch
 
Šestka disků je symbolem úspěchu coby dosaženého cíle a naplněné seberealizace na fyzické úrovni. Astrologickým aspektem je Měsíc v Býku. Znamení Býka je přisuzováno uskutečňování myšlenek a výkonnost, Měsíc zase představuje hluboké vnitřní uspokojení. Na úrovni podvědomí tu vládne velká touha (Měsíc) po hmatatelných výsledcích (Býk). Tato karta obsahuje vzorec úspěchu sestávající ze šesti planet, které jsou označeny jednotlivými astrologickými symboly. Saturn zastupuje úspěch, jehož bylo dosaženo prostřednictvím disciplíny a pozvolného postupu. Jupiter nás učí, že úspěchu můžeme dosáhnout tehdy, když budeme otevření a přizpůsobiví vůči příležitostem, které jsme původně neočekávali.  

Venuše připomíná, že úspěch se dostaví jen tehdy, jestliže jdeme za hlasem svého srdce a děláme v životě jen to, co pro nás má hluboký význam. Měsíc odráží úspěch, který přijde tehdy, pokud zůstaneme sami sebou bez předstírání. Merkur jako planeta komunikace zastupuje úspěch, který se dostavuje, jestliže své komunikační dovednosti podřídíme vhodnému načasování tak, aby kontext sdělení dokonale využil chvíle, kdy je vyřčen. Mars zase naznačuje, že dosáhneme úspěchu tehdy, pokud budeme do všeho investovat stálý proud vyvážené energie, aniž bychom se hned na počátku z energie nerozumně vydali. To platí jak o osobním, tak o  profesionálním životě. 

Šestka disků představuje úspěch, který přichází z hlouby nitra a projevuje se ve vnějším světě. Znázorňují ho dva duchovní symboly, které tvoří jeden celek: lotosový květ, symbol Východu, položený na kříž, symbol Západu. Oba symboly poukazují na to, že veškerý vnější úspěch je jen odrazem toho, kolik jsme schopni ho vnitřně unést, a tedy přetvořit do hmatatelných forem. Jinými slovy, dostane se nám tolik úspěchu, kolik si dovolíme. Tyto symboly také naznačují, že úspěch se dostavuje i prostřednictvím naší schopnosti využít všech doposud získaných zkušeností (symbol kříže), ale i ochoty otevřít se a být připraven úspěch přijmout, jak to symbolizuje rozvitý lotosový květ.

Když si vytáhnete tuto kartu, znamená to, že během příštích šesti týdnů nebo měsíců dosáhnete úspěchu, neboť budete postupovat podle této formule, jež sestává z lekcí, které nás učí jednotlivé planety. Během příštích šesti týdnů nebo měsíců budete úspěšní při realizaci něčeho, co pro vás má hluboký vnitřní význam a inspiruje vás.