Crowleyho tarot  - Malá arkána - Poháry

 

 Crowley - eso poharu
Eso pohárů
 
Eso pohárů je symbolem otevřeného srdce, naplněného čistotou a důvěrou. Modrý pohár, jenž karta zobrazuje, naznačuje, že se jedná o duchovní srdce, které jako svátý Grál dlí v našem království citu. Vládne tu stav citové celistvosti, kterou představuje duha, jejíž odraz ilustruje schopnost vyjadřovat city a pocity navenek v souladu s tím, jak je skutečně prožíváme uvnitř. Eso pohárů symbolizuje citovou rovnováhu, která je zapotřebí k tomu, abychom mohli účinně utěšovat, podporovat a uzdravovat nejen sami sebe, ale i ostatní. Schopnost citově pečovat o sebe stejně jako o ostatní je symbolizována paprskem světla, který proudí středem poháru. 

Je to obraz ničím nepodmiňované lásky, jež čerpá sílu sama ze sebe, jak to naznačují ucha poháru omotaná hady. Srdce plné důvěry znázorňuje lotosový květ, který svůj růst i dobu, kdy se má rozvinout jeho květ, nechává zcela na přirozeném cyklu přírody. Důvěřující srdce nemá snahu nic urychlit, ani se nepokouší do přirozeného chodu věcí zasahovat, nevzdoruje, nemá potřebu se před ničím bránit, ani se ve svých projevech držet zpět. Láska, z jejíž podstaty vyvěrá pramen moudrosti, se projevuje jako schopnost důvěřovat, tedy odevzdat se, bez potřeby příliš se podbízet nebo se chránit, což je symbolizováno přirozeným procesem rozkvétání lotosového květu.

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštího roku se vám podaří dosáhnout citové celistvosti a rovnováhy a své vztahy naplnit důvěrou. Jediné, čeho je k tomu zapotřebí, je projevovat své city tak, jak je uvnitř prožíváte, zvláště pak k osobám narozeným ve vodních znameních Ryb (21. února - 21. března), Raka (21. června - 21. července) a Štíra (21. října - 21. listopadu). Tato karta vám může také naznačovat, že v měsících Ryb, Raka nebo Štíra byste se měli zaměřit na to, abyste se naučili projevovat lásku, která není ničím podmiňovaná, ale i prožívat vnitřní citovou celistvost, stejně jako mít otevřené srdce naplněné důvěrou.
 
Eso pohárů je kvalitou, která je součástí talentů Mága (I), hlavně pak jeho schopnosti sdělovat přesně, co cítí. Má je archetyp spojovaný s komunikací a má číslo 1. Eso pohárů představuje připravenost projevovat city v jejich celistvosti a naprosté důvěře bez potřeby získat nad situací kontrolu.