Crowleyho tarot  - Malá arkána - Poháry

 

 Crowley - dvojka poharu
Dva poháry - Láska
 
Dva poháry jsou symbolem lásky. Je to láska, která oživuje a je plná tvořivé energie, inspirace a čistoty. Všechny naplňuje stejnou měrou. Jedním z hlavních rysů takové lásky je mocná komunikace, kterou naznačují červení delfíni naprosto zaujatí sami sebou. „Je prožívána nejen v nitru, ale vyzařována i navenek, jak to symbolizuje dvojitý růžový květ lotosu, který zastupuje princip „jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek“. Dva poháry naplněné až po okraj zosobňují vyrovnanou a mimořádnou lásku, která k sobě nepotřebuje vázat svůj milovaný protějšek. Tato láska proudí z nejhlubšího nitra a naplňuje druhého bez toho, aby se dopouštěla zrady na sobě samém a sebe sama pokořovala.

Dává oběma pocit, že jsou si navzájem rovni a současně jsou si pro sebe něčím vzácným. Všichni jsme zažili vztah, který byl rovnocenný, ale nepociťovali jsme, že je nám nade vše drahý. Takové bývají často kolegiální či profesionální vztahy. Často jsme také zažili pocit, jaké to je být někomu drahý, ale nikoli být mu roven. Dvojka pohárů ve vztahu ztělesňuje jak rovnost, tak mimořádně hluboký cit. Je plná tvůrčí energie, a proto ji symbolizuje zelené moře. Ale je to také láska inspirující a duchovní, jak to naznačuje zlatistý odlesk na vodě. A nechybí jí ani čistota a soustředěnost, což ilustruje modrá obloha. Astrologickým aspektem této karty je Venuše v Raku. Venuše je planetou lásky, krásy a tvořivé síly. Znamení Raka je spojováno s rodinou a domovem, takže rovněž představuje lásku, která má navíc moc utěšovat, podporovat a léčit. Pocítíme ji nejvíce v rodinném semknutí, i když je přítomná i na ostatních úrovních života. 

Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích dvou týdnů nebo měsíců zažijete citovou rovnováhu a naplnění, a budete tak schopni lásku nejen šířit, ale i přijímat. Tato karta vám může rovněž naznačovat, že totéž období je vhodné k tomu, abyste lásku projevovali osobám narozeným v Raku (21. června - 21. července) a současněji od nich přijímali. Nastává i příhodný čas k tomu, abyste lásku vysílali ke členům své blízké či vzdálené rodiny a stejně tak ji od nich přijímali. Podobně může tato karta upozorňovat na hluboký cit, který chováte vůči dvěma lidem nebo dvěma talentům, které jsou vám vlastní, a naznačovat tak, že tento zdvojený cit, ať je směřován k čemukoli nebo komukoli, budete během dvou týdnů nebo měsíců prožívat s pocitem naprosté vnitřní rovnováhy a budete z něj vyváženě čerpat naplnění.