Crowleyho tarot  - Malá arkána - Poháry

 

 Crowley - trojka poharu
Tři poháry - Hojnost
 
Tři poháry ztělesňují citové bohatství. Je to obrázek bohatého srdce, které svůj cit volně projevuje. Astrologickým aspektem Trojky pohárů je Merkur v Raku. Merkur je symbolem komunikace a jeho znak najdete v horní části karty. Rak, astrologické znamení, jehož znak je v dolní části karty, je symbolem pro péči, útěchu, podporu a hojení bolesti. Merkur v Raku dává do vínku talent projevovat bohatství citů, které prožíváme, hlavně pak city kladné a osvěžující. Tyto povznášející city jsou tady ztělesněny zlatými lotosovými květy, jejichž pyl se proměnil ve světlo proudící do pohárů z granátových jablek. Granátová jablka byla v Řecku a Egyptě vzácným ovocem, které bylo předkládáno pouze hostům z královské krve, když na svých cestách do těchto zemí zavítali.

Proto poháry zdobené granátovými jablky naznačují rovněž schopnost přijímat bohaté city, které nám byly vyjádřeny druhými, a vysílat je dál, obohacené o náš cit. Komunikaci tady zastupuje Merkur, to znamená, že komunikace vychází z hloubky našeho nitra, jak symbolizují zlaté lotosové květy. Trojka pohárů také může zastupovat bohaté city, které chováme ke třem lidem, pro nás něčím významným. Hlavně pak tato karta ilustruje umění projevovat intenzitu citů, jež chováme k jedné z těchto tří osob, což znázorňuje postavení prostředního poháru, který stojí výš než zbývající dva poháry.

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích tří týdnů nebo měsíců nastane vhodná doba k tomu, abyste projevili své hluboké city, které chováte ke třem pro vás důležitým osobám. Případně karta naznačuje, že během příštích tří týdnů nebo měsíců nastane čas, ve kterém byste měli využít svých komunikačních schopností, abyste mohli povzbudit a motivovat lidi takovým způsobem, který vám přinese hmatatelné bohatství. Nebo předznamenává, že během příštích tří týdnů nebo měsíců bude vhodné projevit bohatství citů, které chováte k osobám narozeným v Raku, rodinným členům, případně vzdálené rodině (symbol Raka v dolní části karty).