Crowleyho tarot  - Malá arkána - Poháry

 

 Crowley - sedmicka poharu
Sedm pohárů - Zkaženost
 
Sedmička pohárů představuje naše závislosti a oddávání se citovým slabostem. Tato karta je obrazem citové stísněnosti a sklíčenosti. Sedmička pohárů často poukazuje na citové závislosti a slabosti, jejichž oběťmi jsme se stali. Kdykoli prožíváme depresi z nedostatku láskyplného citu, vztáhneme ruku po tom, o čem si myslíme, že nám „to“ pomůže nahradit. Může to být přejídaní, divoké nákupy a utrácení, pití velkého množství alkoholu, kouření, užívání drog a nebo sexuální promiskuita. Tento symbol odráží náš sklon těmto stavům deprese podlehnout. Libujeme si v záporných citových reakcích a hovíme si v bolestných vzpomínkách na minulost.

Skutečnost, že neodoláme nutkání oddávat se takovým závislostem a slabostem, vyplývá z našeho sklonu k sebelítosti, kdy se přesvědčujeme, že jsme pro všechny jenom mučedníky a oběťmi. Sedm pohárů odhaluje destruktivní způsob, jak se vyrovnat s pocitem deprese nebo jak se vyhnout záležitostem, kterým bychom se měli otevřeně postavit. Je to cesta, na které se oddáváme svým slabostem a chybí nám cit pro umírněnost. 

Kdykoli si vytáhnete tuto kartu, znamená to, že během příštích sedmi týdnů nebo měsíců budete připraveni se svých závislostí a návykových slabostí zbavit. Sedmička je také číslem Vozu (VII), který je principem změny a pohybu, takže během příštích sedmi týdnů nebo sedmi měsíců můžete využít jeho podpory, abyste se s podněty, které ve vás vzbuzují pocity sklíčenosti a vedou nakonec ke zmíněným závislostem, vyrovnali jiným způsobem. Astrologickým aspektem tohoto symbolu je Venuše ve Štíru. Venuše je planeta lásky, Štír je astrologickým znamením transformace a cesty do hlubin. Venuše ve Štíru proto předznamenává, že se během příštích sedmi týdnů nebo měsíců budete ochotni vzdát svého navyklého chování ve stavech deprese a otevřete se procesu proměny. Sedmička pohárů může rovněž naznačovat, že v tomto období pro vás bude velice těžké tolerovat sklon oddávat se slabostem i u ostatních nebo že ve vás vzroste odhodlání překonat pocit tísně, který prožíváte při komunikaci s osobami ve znamení Štíra (21. října - 21. listopadu). Je také možné, že se rozhodnete uvolnit skličující vzpomínky spojené s dobou před sedmi měsíci, sedmi lety nebo dokonce s dobou, kdy vám bylo teprve sedm let. Nebo vás tento symbol upozorňuje na to, že se během příštích sedmi týdnů nebo měsíců od tohoto rodinného zatížení, které se projevuje sklonem řešit stavy sklíčenosti tak, že se bez umírněnosti oddáváte svým slabostem, odpoutáte.