Crowleyho tarot  - Malá arkána - Poháry

 

 Crowley - osmicka poharu
Osm pohárů - Netečnost
 
Osmička pohárů představuje lhostejnost či citovou netečnost, která se dostavuje, když se vydáme ze svých vnitřních zásob energie a nejsme schopni se znovu napojit na zdroj ve svém nitru. Tento symbol znázorňuje stav naprostého vyčerpání, vyprahlosti a prázdnoty, kdy je člověk citově na dně, protože se snažil naplňovat potřeby jiných až do krajnosti (světelné víry na mořské hladině, které veškerou energii pohlcují). Osmička pohárů ilustruje sklon přehnaně rozdávat a snahu vyjít vstříc všem bez výjimky. Proto je tu kladen důraz na to, abychom ctili své vlastní meze a hranice, a obzvláště v oblasti citových vazeb. Astrologickým aspektem této karty je Saturn v Rybách.

Planeta Saturn nás učí, že musíme dávat věcem strukturu a zavést ve svém životě disciplínu. Znamení Ryb je astrologickým symbolem citové přizpůsobivosti. Saturn v Rybách tudíž znamená, že je nutné, abychom si uvědomili, kde leží naše meze, jinak nám hrozí, že se úplně citově vyčerpáme a bude nás čekat jen citová prázdnota. 

Kdykoli si Osmičku pohárů vytáhnete, naznačuje vám, že jste jak v osobním, tak profesionálním životě dosáhli na dno svých zásob energie. Jste naprosto citově vyčerpaní a jakoby uvnitř vyhaslí. Během příštích osmi týdnů nebo měsíců byste se měli zaměřit na to, abyste si konečně uvědomili, že i vy máte právo mít své hranice a meze. Měli byste se pokusit zdolat svůj zvyk, díky kterému se vydáváte až za svou mez únosnosti, ať se to týká kterékoli oblasti vašeho života. Období příštích osmi týdnů či měsíců může být rovněž vhodnou dobou k tomu, abyste si konečně vymezili své hranice s osobami narozenými ve znamení Ryb (21. února - 21. března), u kterých cítíte, že je to třeba. Anebo je tato karta upozorněním, že v měsíci Ryb konečně nastane doba, kdy si své meze uvědomíte a přestanete se vyčerpávat bez ohledu na své možnosti, ať už v osobním, či profesionálním životě. Karta Vyrovnání / Spravedlnost (VIII) z Velkých arkán vám může během příštích osmi týdnů nebo měsíců pomoci při překonávání vašeho zvyku překračovat své možnosti, který vede vždy až k netečnosti a citové vyhaslosti. Osmička pohárů také naznačuje, že se během tohoto období možná pokusíte překonat své staré vzorce chování, tj. přehlížení svých možností, které se objevily možná před osmi měsíci nebo osmi roky, ale mohou pocházet dokonce ještě z doby, kdy vám bylo osm let. Mohlo by pro vás být zajímavé, kdybyste si uvědomili, který z vašich rodičů měl sklony vyčerpávat se až na dno svých sil, což vedlo k jeho pocitu citové prázdnoty a vyprahlosti. Rozhodli jste se totiž, že během příštích osmi týdnů nebo měsíců se tohoto rodinného břemene, které tuto citovou lhostejnost a vyčerpání přináší, zbavíte.