Crowleyho tarot  - Malá arkána - Poháry

 

 
Crowley - rytir poharu
Rytíř pohárů
 
MISTROVSTVÍ VĚRNOSTI CITU A ODDANOSTI
 
Rytíř pohárů je obrazem citové věrnosti, štědrosti, oddanosti a ničím nepodmiňované lásky. Je to obraz mýtického Rytíře a svátého Grálu. Tento rytíř jako jediný v celém karetním souboru nemá na hlavě helmici na znamení otevřenosti, důvěry a ochoty být spatřen. Znázorňuje tak všechny kvality potřebné k tomu, aby byl přirozený a mohl beze strachu vyjadřovat to, co cítí, aby se nebál dát najevo bohatost svých citů. Jedině tak se může vzdát všech obranných postojů a stanout tváří tvář citu bez jakékoli ochrany.
Tento rytíř je okřídlený a jako okřídlený kůň Pégasos i on nabízí cit a duchovní povznesení. Bílý kůň je symbolem síly, která přichází z duchovního zdroje (bílá barva). Rytíř pohárů je oděn do zeleného brnění, které symbolizuje tvořivou lásku. Drží v ruce Grál, pohár lásky, ze kterého se vynořuje krab. Krab zastupuje astrologické znamení Raka a je symbolem citové věrnosti a schopnosti poskytnout ostatním útěchu a podporu plnou lásky.

Rytíř pohárů se zvedá z vod plných citů, což naznačuje lásku, která překonala ego a ješitnost (páv). Vzlétá do výšin a páva nechává daleko za sebou. Nabízí ničím nepodmiňovanou lásku, která uzdravuje ducha a pozvedá ho (Rytíř a jeho Grál). Na Západě je páv spojován s odvracením zla, ale zároveň je symbolem domýšlivosti a ega. Východ spojuje páva s vyšším vnímáním a vizí a je považován za znamení, které přináší uzdravení. Ve středověkém hermetismu byl považován za symbol duše.

 

 
Výklad Rytíře pohárů
 
Rytíř pohárů představuje mistrovství věrného citu, citové štědrosti a nepodmíněné lásky. Rytíř pohárů nám také připomíná, že ničím nepodmiňovaná láska, tj. přijímání všech a všeho bez výhrad, má spolu s pozitivním přístupem moc uzdravovat.
 
Během měsíce ve znamení Raka (21. června - 21. července), případně od nynějška do začátku měsíce Raka, nastává vhodná doba k tomu, abyste byli otevření při přijímání projevovaných citů. Nové příležitosti vám v tomto období přinese o hodně starší muž nebo osoby narozené ve znamení Raka.

Pro ženy může tento symbol představovat věrnost a oddanost, které jsou součástí mužského aspektu jejich duše, zvaného animus. Jak pro muže, tak pro ženy znamená Rytíř pohárů přehodnocení priorit, smyslu věrnosti a odevzdání se, aby mohla být ze života vyloučena všechna „měl/a bych“ a aby se dalo konečně vykročit cestou, která nabízí záplavu energie, je v souladu s tím, kam nás táhne naše srdce, a nepostrádá hlubší význam.

Rytíř pohárů zosobňuje cit, který je schopen odpouštět a soucítit.