Crowleyho tarot  - Malá arkána - Poháry

 

 Crowley - kralovna poharu
Královna pohárů
 
MISTROVSTVÍ CITOVÉ JEDNOTY
 
Královna pohárů je symbolem, který odráží mistrovství citové celistvosti. Zobrazuje ženu, jejíž jedna ruka spočívá na čápovi, který znázorňuje její potřebu projevovat s přesností, co se odehrává v jejím nitru, zatímco přivádí na svět nové formy, nachází v sobě nové talenty a odhaluje nové podoby svého „já“. Vytváří tak svůj nový život (čáp). Královna je výrazem citové opravdovosti a je způsobilá k tomu, aby pochopila princip mateřství a smysl ženské autority stejně jako i úlohu, kterou v jejím životě hrála její vlastní matka. 
Královna pohárů se neustále pokouší vědomě uchopil své city a vyjadřovat je beze studu a bez toho, aby je předem posuzovala. Neutíká před svými city, nepotírá je ani nepotlačuje. Je schopná dát je najevo jasně a otevřeně. Nepoužívá svých citů k útoku, ani se za své city neomlouvá.

Aby byl její projev ještě srozumitelnější, v druhé ruce drží mušli, v níž je skrytý rak, aby připomněla, že dala přednost citové poctivosti před iluzí a sebeklamem (rak stojící na ocase ve tvaru znaku Neptuna). Neptun je planetou, která symbolizuje inspiraci a klamnou iluzi. V řecké mytologii byl Neptun králem moří, jehož trojzubec představoval tři vitální impulsy ducha: zachování, znovuzrození a vývoj (Cirlot, 1962). Královna pohárů z Neptunova poselství upřednostňuje inspiraci před klamem a podvodem. Odraz ve vodě zobrazuje její neměnné rozhodnutí vyjadřovat své city otevřeně ,jak nahoře, tak dole“. Ať uvnitř cítí cokoli, je rozhodnuta své city vyjádřit, aby zabránila pocitu rozdvojenosti z toho, že cítí něco jiného, než co dává najevo.

Pro muže je královna mečů představitelkou ženského aspektu jejich duše, zvaného anima, který je připravený vyjádřit své city upřímně a zodpovědně.

 

Výklad Královny pohárů

Královna pohárů naznačuje rozhodnutí vyjadřovat své city otevřeně, a to buď v měsících pod vládou vodních znamení Ryb (21. února - 21. března), Raka (21. června - 21. července) a Štíra (21. října - 21. listopadu), nebo osobám v těchto znameních narozeným.

Tento symbol je jeden ze čtyř mateřských symbolů v tomto karetním souboru (dalšími jsou Císařovna III, Aeon XX a Princezna disků). Proto je tento symbol spojen s otázkami mateřství a vaší potřebou upřímně se k nim vyjádřit, případně i s potřebou uvědomit si, jakou pozici zaujímají ženské autority ve vašem životě, včetně vaší matky.

Královna pohárů také vyžaduje, abyste otevřeně projevovali své vnitřní změny, které vám pomohly objevit nové struktury vašeho ,já“, doposud nepoznané vlohy, případně tendence zavést jiný životní styl. Je potřeba, abyste s otevřeností komunikovali s osobami narozenými ve vodních znameních a v období vodních znamení dávali navenek jasné signály o svých vnitřních změnách.

Královna poháru vám jako vizuální afirmace pomůže vyjadřovat své city beze strachu a se zodpovědností.