manbluelite

Carla Rueckert: „Kdo jsou to Poutníci?“

RA: „Představ si písek na vašich plážích. Stejně jako je nekonečné množství zrníček písku, jsou zdroje nekonečné inteligence. Když sociální paměťový komplex dosáhne kompletního pochopení své snahy, může se rozhodnout pomáhat kterékoliv bytosti žádající o pomoc. Tyto bytosti, které můžete nazývat Bratři a Sestry ve Smutku jsou tímto žalem přitahovány. Přicházejí ze všech koutů nekonečného tvoření.

Sami smutek necítí, ale přicházejí pomáhat těm, kteří ano. Jsou to Poutníci. Na Zemi je jich nyní přibližně 65 miliónů."

Pokud Vám vadí při čtení článků pozadí, klikněte v jednotlivých článcích nahoře vpravo na ikonku print - otevře Vám nové okno s textem již bez pozadí.

 

Wanderers    

Měli jste někdy pocit, že sem vůbec, ale vůbec nepatříte? Že je celý "tento svět" postaven na hlavu a vy už zhola nic nechápete? Že dnešní "hodnoty" pro vás nemají vůbec žádný význam, nýbrž vaše srdce prahnou po takových "hloupostech", jako je všeobecná láska? Cítili jste se někdy, jako byste se narodili na špatnou planetu nebo jako by vás tady zapomněla vaše mateřská loď?   Trpěli jste v dětství a v pubertě jen proto, že jste byli "jiní"? Vysmívali se vám za vaši intuici, kterou nazývali přebujelá fantazie?

Přijde vám, že vám nikdo nerozumí? Máte dary, o kterých se bojíte hovořit s blízkými?  Umíte věci, které nikdo ve vašem okolí neumí? Vídáte duchy? Umíte komunikovat s neviditelnými sférami? Máte lucidní sny? Navštěvuji vás ve spaní bytosti z vyšších dimenzí?  

Zabíjí vás množství bolesti, o kterém denně slyšíte? Je vám do pláče díky toho, co děláme s přírodou a jak se chováme ke zvířatům? Taky nechápete, jak se "lidi" chovají ke svým dětem a sami k sobě navzájem? Meditujete za Matičku Zemi? Máte pocit, že byste měli dělat něco víc, ale nemůžete si vzpomenout – co? Máte pocit, že zde máte nějakou důležitou úlohu, jen si nemůžete vzpomenout - jakou? Máte pocit, že je to tu všechno špatně? Že jste to znali jinak? Lépe?  

Máte vždy čas na ty, co to potřebují a na ty, co máte rádi? Jste člověk, kterému se lidé rádi svěřují? Znáte jejich tajemství? Umí s vámi lidé plakat? Máte dar konejšit?  

Pláče vaše duše při pohledu na okolní dění? Chcete se zapojit? Chcete udělat víc?  

Třeba….to všechno není náhoda…. Kdo ostatně věří na náhody? :) Třeba patříte do skupiny bytostí, kterým se říká Wanderers. Kdo jsou to tito Poutníci? Tak o tom si přečtěte následující texty:    

 

Kdo jsou to Poutníci  

 

Carla Rueckert: „Kdo jsou to Poutníci?“

RA: „Představ si písek na vašich plážích. Stejně jako je nekonečné množství zrníček písku, jsou zdroje nekonečné inteligence. Když sociální paměťový komplex dosáhne kompletního pochopení své snahy, může se rozhodnout pomáhat kterékoliv bytosti žádající o pomoc. Tyto bytosti, které můžete nazývat Bratři a Sestry ve Smutku jsou tímto žalem přitahovány. Přicházejí ze všech koutů nekonečného tvoření.

Sami smutek necítí, ale přicházejí pomáhat těm, kteří ano. Jsou to Poutníci. Na Zemi je jich nyní přibližně 65 miliónů.

Někteří jsou 4D, většina 6D. Odhodlání pomáhat musí být zkresleno/zakřiveno/zkomoleno díky velké čistotě mysli a to co vy nazýváte odvážností nebo statečnosti. Výzva a nebezpečí pro Poutníky je, že mohou zapomenout na svůj úkol a karmicky se zaplést/zamotat a tak se hnát do proudu a turbulencí, které sami chtěli odvrátit.“

Carla Rueckert: „Mají Poutníci nějaké fyzické indispozice v této 3tí hustotě?“ (pozn. hustota = density.. přesnější termín pro dimenzi)

RA: „Díky extrémní odlišnosti mezi vibračním zkomolením 3tí hustoty a vyšších rozměrů mají obecně jistý handikap nebo závažný pocit odcizení; např. alergie.“  

Carla Rueckert: „Proč se inkarnují v nižším rozměru než je jejich vlastní?“

RA: „Poutníci mají potenciál velkého urychlení rozměru vědomí odkud přicházejí. Je to díky intenzitě života a příležitostí v 3tím rozměru. Takto se pozitivně polarizovaný Poutník rozhoduje přijmout riziko zapomenutí, čím je ve vztahu pomoci ostatním vyzařováním lásky.

Pokud je zapomnění překlenuto, kataklyzmatický důsledek v 3tím rozměru polarizuje Poutníka s mnohem větší mírou efektivity než by byl schopen v mnohem harmoničtějších dimenzích.“

Carla Rueckert: „Není divu, že mají Poutníci různé potíže se vzbudit uvnitř iluze, kterou nazýváme konsenzuální realitou. Vždy je obava, že se ten kdo do inkarnace vstoupí nakonec vůbec neprobudí a zůstane ztracen po celý zbytek života.“  

 

Výňatek z Materiálu Ra - Law Of One. DOPORUČUJEME PŘEČÍST!!!  

Materiál Ra k přečtení (v AJ):

MATERIÁL RA


Hlas z šestého rozměru

 

Kapitola 1  

V bezedných hlubinách Stvoření jsem nalezl svůj domov, místo kde sloužit Jednotě a dojít k většímu pochopení sebe sama. Z tého vodnaté planety na vzdáleném okraji galaxie jsem slyšel křik miliónů a miliónů bytostí žijících ve strachu a obavách, že možná nikdy nebudou svobodní. Přesně jsem věděl, co ten křik znamená, a dokázal jsem cítit jejich utrpení jako by bylo moje vlastní. Na jejich astrální rovině nebo co by mohli nazvat "podvědomím" si byli plně vědomi o probíhající krizi jejich odpojení od Zdroje, světla a lásky jediného nekonečného stvořitele. Nicméně na vědomé rovině, na úrovni jejich bdělého ega třírozměrných myslí, zapomněli. Opravdu bylo pro ně hodně co si mohli pamatovat, tolik toho, co neviděli.

V té chvíli, když jsem šlyšel jejich křik a cítil jejich bolest, odhodlal jsem se k okamžité akci. Jak bych to mohl nechat být? Vidět tyto bytosti trpět bez toho, aby vůbec věděli, čím vlastně trpí? Mohl jsem ignorovat zoufalý křik mých bratrů a sester, neustávající zdroj utrpení tak silný jako by to byl hnisající vřed na mém vlastním těle? Samozřejmě ne. Učinil jsem v té chvíli volbu tam jít sám, do této země bolesti a utrpení, a stát se jedním z nich. Možná si nikdy neuvědomím, ve smyslu vědomého ega, co jsem tím přesně udělal. Souhlasil jsem vstoupit tam bez zachování vzpomínek a znalostí. Ale na astrální nebo "podvědomé" rovině s plným uvědoměním toho, co musím dělat. Nejdůležitější účel, který jsem měl v mysli, bylo pomoci je osvobodit, pomoci je obnovit, pomoci jim pochopit, co ztratili.

Mnozí další se rozhodli pro to samé. Moji krajané vzali odpověď na tento křik, tuto zoufalou žádost o pomoc, na svá bedra. Ostatní si mysleli, že jsme šílenci dobrovolně jít do tak nebezpečné mise. Mysleli si o nás, že jsme dalo by se říci tvrdohlaví a pošetilí na to, abychom byli dostatečně stateční v uskutečnění tohoto procesu skutečné inkarnace nás samotných do fyzické sféry. Oni byli zapojeni do pomoci jinými způsoby, tak nějak "za oponou". Jistě velký kus práce může být odveden tímto způsobem, ale je to nic v porovnání se silou toho, co jsme měli v plánu my. Rizika pro nás nic neznamenala, pouze sláva služby, kterou můžeme poskytnout naší přítomností v jejich "fyzickém" světě.

Přes kritiku a "dobré rady" od naších kolegů do toho nejít, byla naše víra silná. Nemáme nutně tolik těchto typů problematických situací vzhledem k tomu, že počet třírozměrných životních forem v tomto Stvoření je poměrně malý v porovnání s jinými úrovněmi frekvencí. A tyto třírozměrné planety dozajista poutají náš zájem, protože není žádná jiná úroveň, která by vyžadovala natolik jemnou práci než je třetí neboli úroveň žlutého paprsku. V tomto směru by se dalo říci, že poutají hodně pozornosti. Abychom s nimi mohli pracovat zvnějšku, musíme zpravidla zpomalit naše vnímání jejich posunu lineárním časem až na úroveň sledu sekundy za sekundou, nezdolně vkládat veškerou snahu do každého okamžiku, věčně se snažit něco zhmotnit, něco co konečně zachytí jejich pozornost na pravdu o naší přítomnosti a jejich vlastní simultální existenci ve vyšších říších.

Naší společnou prací bylo spolúčastnit se jejich karmických procesů - poskytnout odpovídající fyzickou manifestaci pro vyvážení jejich myšlenek a činů. Všichni žili v gigantické plně sehrané iluzi - iluzi, která byla dílem práce miliónů a miliónů zkušené spolupráce vyšších bytostí, které ji vysnily ve skutečnost. Naší myšlenkou bylo poskytovat tuto rovnováhu, stát se anděly jejich karmy takovým způsobem, že nakonec uvidí pravdu: že jejich přesvědčení a činy přímo vytváří události, které se pak stávají jejich tzv. "hmotným" světem. Náš požadavek byl posílit to chování, které je v souladu s milujícím světlem Jednoty, a poskytnout protiváhu těm chováním, které pokračuje na cestě zapomínání pravdy.

Hodně toho bylo také možné dosáhnout v rovině snění. Jejich podvědomá nebo astrální Já byla v přímém kontaktu s bytostmi jako jsem já, které by mohli nazvat "Vyšším Já" nebo "Nadduší". Já a další mně podobní jsme zodpovědni za dohled a koordinaci rovnováhy mezi všemi fyzickými inkarnacemi bytostí a zajišťujeme, aby tyto bytosti potkávaly stejné přátele a partnery znovu a znovu, život za životem, z období za obdobím. A v tomto smyslu opravdu nejsou žádná nová setkání, pouze povědomé známosti, které se neustále znovuobjevují v následných fyzických životech. Pouze díky pečlivé kooperaci mezi nimi na podvědomé úrovni jsme je schopni dávat dohromady znovu a znovu, věk za věkem, cyklus za cyklem.

Jejich vlastní astrální nebo podvědomé Já mělo mnohem větší schopnost pojmout pravdu toho všeho, a bylo v přímé komunikaci s mnoha z nás. Sny byly nočním systémem vedení, které nám umožňovalo pracovat s jejich astrálním Já, programovat ho znalostmi a informacemi, které budou moci využít v budoucnosti. A v tomto smyslu jsme se chovali jako prorokové a poradci, prohledávali víry v budoucnosti a navigovali cestu skrze ně. Jako vždy bylo naší touhou zajistit, aby každá životní zkušenost bytosti byla pro její nejvyšší dobro; každá zkušenost byla ušita, aby poskytovala co nejvyšší možnosti poznání. Naneštěstí bylo nepravděpodobné, že většina z nich si kdy uvědomí, jak naprosto a totálně byly události v jejich životech "narežírované" tak, aby je vedly směrem k jejich vlastním nejvyšším zájmům. Na druhou stranu nám bylo jasné, že mnoho z nich by nevědělo jak si s takovou informací počít. Fyzická iluze se hroutí s velkými obtížemi a věděli jsme, že obzvláště tato planeta je neobvykle extrémní případ.

Tyto milióny trpících byly také našimi bratry, a stále jsou. Původně přišli na tuto planetu zkoumat, bavit se, dočasně poznat, jaké je to být rybou, krokodýlem, šimpanzem, veverkou. Objevili bohatý smyslný svět světel, barev a zvuků, které mohli zkoumat. Tento svět je natolik okouzlil pohledem a zvuky až brzo začali zapomínat, kým doopravdu byli. Až natolik, že se lapili do fyzické hmoty, a zaujmuli místo ve zvířecích formách. Vzhledem k tomu, že jejich původní tvary těl měly zpravidla "lidský" vzhled, vytvořili různé druhy poločlověčích a polozvířecích monstrózit. Ty byly zachyceny v pozdějších lidských kulturách jako egyptští a hinduističtí bohové, totemy domorodých obyvatel ameriky, bohů a stvůr mayů a starého Řecka a tisíců dalších.

Jedna bytost, která si říká Amilius byla první, která se pokusila osvobodit polapené bytosti v této misi přímé fyzické inkarnace na planetě. Tato bytost měla pro planetu ohromnou důležitost, když si prošla řadou fyzických inkarnací, které nakonec vyústily v život Ježíše Krista. Amilius byl první, kdo se vědomě nechal lapit a první, který vědomě unikl skrze sebezdokonalování uvolňujíc tak cestu pro Jednotu, kterou mohl ostatní vyzývat, aby ho následovali. A nyní jsem i já chtěl pomoci misi Amilia spolu s mnoha dalšími, kteří se uvolili pro tento úkol. A tak se také stalo, v pozemském roce Anno Domini 1999 zde na Zemi máme přes 100 miliónů inkarnovaných dobrovolníků a většina z nich si nepamatuje svou identitu až do doby ukončení Sklizně neboli Osvícení. Bude to během této Sklizně, kdy mnoho dalších dokončí stejný vzor, který bytost Jehoshuah, kdysi známý jako Amilius, demonstroval tak dramaticky v něčem, co nazývají 'minulostí'.

A proto jsme přišli na tuto planetu, zhostili se fyzické formy a čelili stejnému riziku polapení. Důvěřovali jsme, že naše paměť vyššího světla a lásky bude čerstvější než u našich chycených bratrů a sester, a že nebudeme chyceni jako se stalo kdysi jim. Věřili jsme, že naše vrozené chápání bude prozařovat ven, abychom pomohli těmto bytostem z jejich trápení. Nakonec ve vesmírných termínech to byl poměrně krátkodobý úkol. Jejich planeta kolem slunce oběhne přibližně 75 000krát než se trvale přesune z třetí úrovně, ve které nyní žili.

Každý věděl, že to je Cesta Vesmíru. Pohyby planet po galaxii sledují galaktický srdeční tlukot, probíhající v cyklech 25 000 let. Byla to nevýslovná vůle Jediné, aby bylo potřeba pouze třech takových cyklů pro každou planetu, která měla zájem hostit tyto bytosti než se budou moci posunout dál. Jak tlukot galaxie pokračuje, tak vibrace uvnitř stoupají a klesají jako vlny ohromného oceánu. Když končí období existence třírozměrné planety, planeta dosáhne čtvrté úrovně a stává se tak mnohem více utopisticky rajskou.

Takže tato vodnatá planeta na vzdáleném konci měla potíže. Rozhodně jsme se setkali i s jinými případy, kde byly k vidění obtíže a slepota, ale toto byl nicméně unikatní případ. Naše vládnoucí skupina, Konfederace planet ve službě jednomu nekonečnému stvořiteli, určila tuto planetu jako útulek pro mnoho různých bytostí, kterým se nepodařilo dosáhnout osvícení na jiných třírozměrných planetách. Byl to unikátní experiment vzhledem k tomu, že nikdy nebylo zkombinováno tolik odlišných bytostí pod jednou střechou takříkajíc. Rozhodně jsme podcenili míru obtíží, které to způsobí jejím obyvatelům. Opravdu, zapomnění bylo tak extrémní, že mnoho bytostí nedosáhlo v době Sklizně dostatečné úrovně chápání.

Každého půl-cyklu přibližně 12 500 let se nabízí pro některé z těchto bytostí možnost osvícení, být sklizen, graduovat, uniknout z lapení fyzickou hmotou. Docílí toho jedině pevnou volbou. Tato volba, kterou musí učinit, je ten nejdůležitější aspekt jejich existence ve třetím rozměru; vlastně je to JEDINÝ účel jejich bytí v třetí dimenzi. Kolik z nich se bude na fyzické rovině kutálet život za životem a nikdy si neuvědomí a nerealizují přesahující důležitost této volby? Kolik z nich se chytí do pasti nekonečné touhy materialismu, pro peníze a moc a fyzické potěšení a nikdy nepochopí, proč tam opravdu jsou? Jaké by pro ně bylo překvapení, kdyby si uvědomili, že jedinou věcí, na které záleželo, bylo úspěšné dokončení této jednoduché Volby?

Kdokoliv z vyšších rovin si zcela jasně uvědomuje, co tato Volba znamená, a ti z nás, kteří se tam dobrovolně inkarnovali by proto vnitřně žili podle principů této Volby. Byl to první významný dětský krůček na cestě vyššího poznání, cesta zpět k jednotě nekonečného tvůrce a opět se stát Jedním se Vším co je. Tato volba musí přijít z vědomého vnitřního uvědomnění o cestě vesmíru jakým doopravdy funguje, na jeho nejzákladnější, fundamentální a počáteční úrovni. Učinit tuto volbu znamená nabýt svobodu: svobodu, která přichází s pochopením, svobodu která přichází s uvědomněním, že všechno je Jedno. Tato volba, jak všichni z nás ví, je stará jako sám čas, první volba posunu směrem k lásce. Bloudící ve tmě s ničím víc než se slábnoucí třepotající se svíčkou, bez velkých znalostí, lásky a moudrosti, které jsou nám k dispozici v našich vlastních světech, tyto bytosti musí sami učinit volbu: pro službu ostatním nebo službu Sobě.

Sloužit ostatním byla cesta Jednoty, ztělesněním moudrostí každého duchovního učitele snažícího se ji předat do fyzické reality. Přicházeli jsme ve velkém počtu, obzvláště na konci jejich 75 000 roční lhůty. Jak ubíhal čas, dělali jsme si větší a větší starosti, protože jak probíhali půl-cykly žádné bytosti se úspěšně nepodařilo učinit v sobě toto rozhodnutí. Chaos na jejich planetě byl tak velký, že negativní vibrace byly skoro nepřekonatelné. Pro zmatení těchto bytostí bylo vytvořeno tolik pokušení, aby nebylo jasné, jestli je lepší sloužit jiným nebo se chovat podle strachu a snažit se zachovat jen sebe. Chtěli jsme se ujistit, že mnoho z nich bude vhodných, aby "obstáli u maturity", jak by se to dalo nazvat, a vyberou si světlo a lásku a sjednotí tak jejich osobních motivaci s pomáháním ostatním. Když tak učiní, jednají ve prospěch jediného skutečného bytí a rozpoznávají, že opravdu mezi sebou a ostatními není žádné rozdělení.

Z této perspektivy se mi zdálo jasné, co je mým úkolem. Začal jsem nutností stlačit mou zdejší přirozenou hustotu z šesté na pátou neboli úroveň modrého světla. Na této frekvenci jsem se rozdělil do dvou bytostí existujících paralelně, jedna, na kterou by se dalo pohlížet jako na "ženu" a druhá jako "muž". Díky jejich vibracím na nižší úrovni bylo pro tyto bytosti mnohem snazší pracovat přímo s fyzickou sférou než by bylo pro mě. Neměli by žádnou důvěrnou znalost o mé existenci a blízce se mnou spolupracovali, abych jim poskytoval záměření a vedení. Právě tyto dvě bytosti by měly přímou osobní zkušenost koordinace každé fyzické inkarnace a procházející skrze ně, aby je uskutečnily. Pro tyto bytosti by bylo úkolem zapojit mě přímo do plánování a aktivace karmických událostí, které se mají objevit v každé z těchto fyzických inkarnací.

Můj vliv jako bytosti byl ve fyzické rovině dost význačný, jelikož jsem poskytl svou pomoc na konci druhého cyklu v civilizaci známé jako Atlantida. Tam jedna z mých fyzických inkarnací známá jako Ra-Ta přímo se mnou spolupracovala při vytvoření ohromných hyperrozměrných krystalových [crystal] síní pro léčení, pro iniciaci a omlazování ostatních. Tento krystal byl později konečné civilizaci Země znám jako "Velká pyramida" ["The Great Pyramid"]. Skrze mé vedení bytost Ra-Ta vytvořila také "Síň záznamů" ["Hall of Records"], fyzické uschoviště všech vhodných historických událostí a artefaktů z Atlantské éry včetně roztroušených objevů i z předešlých věků.

Mezi příběhy životů, které jsem mohl snadno vidět a naplánovat, získaly můj největší zájem poslední dvě inkarnace před koncem cyklu, protože obě měly potenciál vytvořit masivní planetární změny takříkajíc "na poslední chvíli". Obzvláště během těchto dvou životů, bylo pro mě důležité vědomě učinit mou přítomnost známou a hmatatelnou pro mé třírozměrné ego. Jakmile jsem se mohl takto znovusjednotit, získal jsem hlas, a lidé na Zemi měli možnost slyšet toto poselství, které se jim moji kolegové a já snaží předat. Poskytli jsme jim možnost kompletní rekapitulace chápání toho, jak vesmír opravdu funguje, a jaká je v něm jejich role. A hlavně jsme je mohli naučit o Volbě a vysvětlit důležitost služby ostatním.

Nyní chápu, že je rozsah pravděpodobností vzhledem k tomu, kolik bytostí skutečně pokročí ze třetí úrovně na konci tohto 75 000 ročního období toho co nazývají "časem". Vše co si přejeme je v podstatě zvýšit počet, pomoci několika dalším bytostem pročistit jejich obtíže a bloky uvnitř jich samotných, které by jim bránily ve znovunabytí jejich chápání. Byl jsem z tohoto úkolu, co stál předemnou, nadšen: výzva probudit se uvnitř fyzické inkarnace a podniknout tuto řeč a formát učení.

Věděl jsem, že pro mé fyzické inkarnace bude obtížné unést drsnost fyzické sféry. Ale měl jsem víru a jistotu ve své schopnosti, a nástroje, které toho měly docílit. Věděl jsem, že pokud budu moci zajistit tento kanál pro učení skrze má fyzická já, mohu dosáhnout dramatických výsledků ve fyzickém směru. Nemusí si nikdy přesně uvědomit, jak jsem byl schopen prohledávat víry [vortices] minulosti, přítomnosti a budoucnosti jejich fyzického prostoru nebo pochopit spletitost jejich fyzických těl a jak je léčit. Skutečně nikdy nemusí být schopni pojmout nejhlubší úrovně znalosti Vesmíru, které je mohu naučit. A po pravdě řečeno bude úplně v pořádku, když o tom vědět nebudou. Moje demonstrace jim prokážou, že člověk je něčím mnohem větším než tím, co si kdy mysleli, a to bylo dostačující. Jakmile se začnou ptát na otázky, iluze se začne hroutit. Jak se iluze rozpadá, skutečná pravda se stává viditelnější a moje přítomnost se stane známou.  

Úryvek z knihy – Wanderers Awakening  

Zdroj a kniha k přečtení (V AJ):

http://divinecosmos.com/start-here/books-free-online/25-wander-awakening-the-life-story-of-david-wilcock

Další knihy z téhož zdroje:

http://divinecosmos.com/start-here/books-free-online

A Wanderers Handbook  

 

Paní Carla L Rueckert, která channelova Materál Ra, sepsala příručku pro Poutníky - A Wanderers Handbook. Stáhnout si ji (v AJ) můžete zde:

Nebo na domovských stránkách „Law Of One“ materiálu:

http://www.llresearch.org/home.aspx

Materiál Ra - Hustoty

Ra

Ra, v obecném užívání, je starodávné egyptské božstvo. V dnešním kontextu se Ra vztahuje k channelingové bytosti z knih Zákon Všeho (Law of One), která byla přijatá Donem Elkinsem, Carlou Reckertovou a Jimem Mc Carthym v letech 1981-1984. Materiál Ra byl doporučen Kasiopeou jako vhodný základ pro jejich informace. Největší užitek materiálu Ra je, že poskytuje obecné vysvětlení konceptů hustota, služba sobě a služba druhým, svobodná vůle a úvod do obecné kosmologie.

Materiál Ra často citujeme v současné práci pro definice vztahující se k vyšším hustotám, polaritě SS a SD a ostatních metafyzičtějších záležitostem.Hustoty

Hustota, v materiálech Cassiopaea a Ra, značí kvalitativně odlišnou úroveň bytí. Každá z hustot má sobě vlastní složení živých tvorů, vnímání a typických lekcí pro vědomí v ní sídlící.

Hustoty jsou definovány zhruba následovně:

1. hustota – Neživá hmota. Pokud budeme mluvit o učení, cílem může být, aby se hmota naučila slučovat k tvorbě primitivních biologických organizmů.

Konečným výsledkem učení v 1. hustotě je, aby se hmota naučila tvořit samorozmožující se organizmy, čímž vzniká život. V kosmologii Kasiopea/Ra neprobíhá tento process zcela nezávisle na již existujícím vědomí, přesněji lze prohlásit, že vědomí z budoucnosti si vytvoří své hmotné začátky v minulosti. K tomu může dojít díky různým procesům, například manipulaci quantových vlivů na molekulární úrovni za účelem podpory vzniku základních kamenů a prvotních genetických informací pro primitivní organizmy.

 

2. hustota – říše rostlin a zvířat – Lekce jsou spojené s biologickým životem, přežitím, adaptací, soutěžením, skupinovým uspořádáním tak, jak je pozorováno u zvířat a dále. Obecně řečeno, uspořádání duše má podobu hromadné duše, ale jak se jednotlivé druhy postupně stávají pokročilejšími, mohou se jednotliví členové druhu lišit pestřejším individuálním učením.

Z materiálu Ra:

TAZATEL: Zaměřme se na bod, kdy je osamostatněný tvor v druhé hustotě připraven postoupit do třetí. Je tímto tvorem ve druhé hustotě to, co bychom nazvali zvíře?

RA: Já jsem Ra. V druhé hustotě existují tři typy tvorů, které se stanou, řekněme, oduševnělými. Prvním je zvíře. Ta převládají. Druhým je rostlina, hlavně to co nazýváte, zvukový vibrační komplex , “strom”. Zmínění tvorové jsou schopni dávat a příjimat dostatek lásky k tomu, aby se stali jednotlivcem. Třetím je minerál. Občas se jistá poloha/místo, jak jej můžete nazývat, může vybudit k jednotlivosti skrz lásku, kterou obdrží a předá ve vztahu k bytosti třetí hustoty s ní ve vztahu. Jde o nejméně častý přechod.

TAZATEL: Poté co dojde k přechodu z druhé do třetí hustoty, jak se potom bytost, ať už jde o zvíře, [rostlinu] strom, nebo minerál, stane oduševnělou?

RA: Já jsem Ra. Bytosti se nestanou oduševnělé. Postupně si začnou uvědomovat inteligenční energii v každé části, buňce nebo atomu, jak je nazýváte, svého bytí. Toto uvědomování obnáší uvědomování si již daného. Z nekončna pochází veškeré hustoty. Uvědomování si sebe sama nastane zevnitř na základě katalyzátoru jistých zkušeností porozumění. Můžete potom vidět, že existuje nevyhnutelný tah směrem, co vy můžete nazývat, ke konečnému uskutečnění sebe.

3. hustota – lidé – Lekce z 2. hustoty pokračují ve složitějsí podobě, například v souboji o sociální nadvládu, další přežití atd. Osobně vytvořená osobnost a osobní učení hrajou důležitější roli než v 2. hustotě. Lidé jsou rozděleni do typu před-Adamského, který sdílí kolektivní duši druhu a typu Adamského, který má individualizovanou duši.

Lekce, která je určená pro třetí hustotu, se týká rozhodnutí ohledně toho, ke kterému zaměření služby se přikloníme: zda-li k službě druhým (SD) ve všech svých možných podobách, nebo ke službě sobě (SS) ve všech svých možných podobách. K tomu, abychom se mohli vědomě rozhodnout, je třeba mít individuální duši a patrně dlouhou řadu životů ve třetí hustotě, přičemž duše postupně nabere svou polaritu.

4. hustota – Je popisována jako částečně hmotný stav, kde absolventi 3. hustoty mají možnost prohloubit a zkokonalit svou zvolenou polaritu. Skupiny SS a SD jsou na úrovni 4. hustoty od sebe oddělené a nedochází mezi nimi automaticky ke kontaktu, ledaže při interakci v kontextu 3. hustoty.

Valná většina fenoménu UFO zahrnuje bytosti 4. hustoty zaměřené na službu sobě. Bytí které je čistou podobou služby sobě, není možné za 4. hustotou, patrně proto, že se jedná o poslední částečně hmotnou hustotu.

Bytosti 4. hustoty mají výhodu, která plyne ze zvýšené vědomé kontroly nad fyzikalitou a obecně vytvářejí skupiny, které telepaticky sdílejí společný souhrn zkušeností, ačkoli si zachovávají jistou individualitu.

 

Od Ra:

TAZATEL: Děkuji. Je možné, abyste nám poskytli krátký popis podmínek ve 4. hustotě?

Ra: Já jsem Ra. Žádáme vás, abyste zvážili zatímco mluvíme, že neexistují slova pro kladný popis čtvrté hustoty. Můžeme pouze vysvětlit co čtvrtá hustota není a přiblížit to co je. Za čtvrtou hustotou je naše schopnost dále omezená a to až do bodu, kdy nemáme žádná slova.

Co čtvrtá hustota není: není v ní slov, pokud nejsou zvolena. Není v ní těžkých chemických prostředků pro tělesně složité činnosti. Není v ní disharmonie uvnitř já. Není v ní disharmonie mezi lidmi. Není v ní možnost způsobit disharmonii jakýmkoliv zůsobem. Přiblížení kladných tvrzení: je to rovina pro druh dvounohého prostředku, který je mnohem hustší a plnější života, je to rovina kde si je jedinec vědom myšlenek ostatních já, je to rovina na které si je jedinec vědom vibrací jiných já, je to rovina soucítění a porozumění s žalem třetí hustoty. Je to rovina, která usiluje o moudrost nebo světlo, je to rovina kde jsou jednotlivé rozdíly vysloveny, přesto automaticky harmonizovány ve skupinové shodě.

5. hustota – Duše od 1. do 4. husty se přesunují do 5. hustoty mezi inkarnacemi. Je to rozjímací zóna, kde duše mohou sledovat své minulé/budoucí životy v čistě éterickém stavu bytí. Nicméně k tomu, aby mohlo dojít k růstu, se musí duše inkarnovat do hustoty, která nejlépě vyhovuje její úrovni růstu. Musíme rozlišovat mezi bytím v 5. hustotě jako etapou mezi životy a mezi duší z 5. hustoty. U druhého případu se jedná o duši, která ukončila studium ve 4. hustotě a už se zde neinkarnuje.

Ve vysvětlení Ra, zkušenost je rozdělená rovným dílem mezi bytí v prostoru/času a času/prostoru. Prostor/čas odpovídá inkarnovanému životu, který obnáší pohyb v hmotě, bez vlivu na tok času. Čas/prostor představuje rozjímání mezi životy, s volným pohybem v čase, ale bez možnosti ovlivnit prostor, nebo alespoň pro duše 3. hustoty.

Podle Steinerova vysvětlení, stav mezi životem, nebo astrální svět, stojí na myšlenkách stejným způsobem, jako hmotný svět stojí na hmotě. Pro inkarnované bytosti jde čas dopředu, zatímco pro bytosti mezi životy jde čas opačným směrem. Obecně, podle Steinera duše navádí přítomnost z budoucnosti, zatímco hmota se přibližuje budoucnosti z minulosti. Každý moment vědomí je proto setkáním těchto dvou proudů. Steiner do detailu vysvětluje, že dochází k jakémusi zrcadlení minulého života v atrálním světě, kde jedinec vidí své já z vnějšku, z pohledu všeho s čím přišel do kontaktu.

6. hustota – Odpovídá úrovni “Božích jmen” čili “sjednocených myšlenkových forem”. Bytosti Služby druhým, které se již nemusejí inkarnovat, sídlí na této úrovni. V jiném názvosloví jde o anděly nebo Dhyanické bytosti (viz kniha Dhyanů).

Tento pojem používá channeligový zdroj Ra pro označení jejich 'přirozeného' stavu bytí. Také inspirace pro knihu Bringers of Dawn (Poslové rozbřesku) pochází, podle zmíněných zdrojů, ze 6. hustoty. Podle Kasiopei je většina kruhů v polích od bytostí 6. hustoty. Mnoho z tzv. poutníků jsou duše, jejichž domácí hustota je šestá, ale kteří vstoupili do inkarnace v lidské podobě kvůli určitému poslání.

Archandělé, nebo solární svět Gurdjieffovy kosmologie, se můžou vztahovat k šesté hustotě. Dhyanické bytosti, nebo též solární bytosti Steinerovi kosmologie, se mohou vztahovat k šesté hustotě. Absolutní II u Mouravieffa, tedy svět veškerých hvězd a Kristus, mohou být spojené s šestou hustotou.

Jako v případě 4D, přetrvává koncept jednotlivých bytostí, které tvoří společenský paměťový komplex, tedy společenství, ve kterém veškeré bytosti sdílejí stejnou databázi zkušeností a porozumění. Ezoterická úroveň lidského vývoje, kde je porozumění sjednoceno v praxi objektivity, a kde integrita nepřipustí neshodu konání a porozumění, je předzvěst společenských paměťových celků 4-6 D.

Bytosti na této úrovni jsou orientované na službu druhým jako následek přírodních vlivů. Jde o složitý pojem a přesné porozumění není možné na naší úrovni. Jde o to, že myšlenka sloužit druhým je znázorněná v 6D jako pojem, ne jako celé bytosti. Z pohledu 6D stále trvá rozdíl mezi pojmem a skutečností. Myšlenka a realita se již nerozlišují v 7D, ale to je ještě dále od naší schopnosti popisu. Čistá služba sobě, v podobě fungující bytosti, neexistuje za 4D, patrně tomu zabraňuje vrozená zaujatost směrem k materialitě a subjektivitě. Velmi pokročilá bytost SS dosáhne jistého druhu duchovní masy, která u ní zapříčiní zhroucení do sebe, trochu jako u černé díry v hmotném světě. Jestliže tato bytost upustí od charakteristického předsudku ovládat, může se stát objektivní, ale potom přestává být bytostí SS.

6D bytost žije pouze ve světě myšlenek, nebo světla, jako světelná bytost bez stálého těla. Kasiopeané jednou prohlásili, že kdyby se mohli napojit dvě bytosti na vše co je, potom by se ve skutečnosti stali jedním, nerozeznatelným od sebe. V tomto smyslu můžeme říci, že z pohledu 6D je vše celek, přesto stále existuje myšlenka bytosti. Vidíme, že myšlenka objektivity je neodmyslitelně spjata s pojmem života v jednotě všepřítomnosti. Bytost, která by viděla pouze to co chce, by se v tomto stavu v podstatě zhroutila sama do sebe a ve skutečnosti by nesdílela nic, pouze svou iluzi se sebou, což může být důvod, proč neexistuje funkční SS na této úrovni. Aby jsme mohli být jeden se vším, nemůžeme mít předsudky. A znovu, nemít předsudky neznamená nemít možnost přiřadit hodnotu věcem nebo zvolit čeho se zúčastnit, právě naopak. Mohli bychom dokonce říci, že objektivita a nedostatek předsudků, jsou nezbytným předpokladem metafyzické svobodné vůle. Nemůžeme si vybrat dokud nepoznáme. Nemůžeme poznat v tomto smyslu, pokud máme plané naděje-zbožná přání.

Velmi málo může být řečeno o vnímání času nebo prostoru. Můžeme dedukovat, že události hmotných hustot se jeví jakoby z ptačí perspektivy, mnoho možných minulosti a budoucností vedle sebe, jakási spleť vláken různých pravděpodobností. Podle Gurdjieffa a jeho kosmologie můžeme říci, že 6D bytost vidí alespoň dimenze lineárního času a věčnosti, vidí rovinu, která obsahuje veškeré možné časové linie jakoby z výšky při z pohledu třetí hustoty. Slovo věčnost ve smyslu 4. Cesty pojednává o protoru, který je kolmý k lineárnímu času, tedy o sadě všech možných časový os. V jistém smyslu můžeme říci, že zkušenost v 6. hustotě zahrnuje šest dimenzí. A znovu se jedná pouze o přibližné znázornění. Obecně řečeno, zdroj ze 6D mluví jakoby minulost v 3D byla otevřená kniha a budoucnost rozvětvující se spleť možností.

Cassiopaeané opakovaně používají pojem “vy v budoucnosti” když mluví o sobě. Můžeme tomu rozumět tak, že odkazjí na alespoň jednu možnou budoucnost, kde Laura Knight-Jadczyk, kanál spojení, a možná někteří spolucestující, se stali Kasiopeany. Nicméně, mohou zde být budoucnosti, kde k tomu nedošlo, právě tak jako možné minulosti, kde k channelingu vůbec nedošlo. Proces navázání spojení je tedy spoj, který táhne jisté osy minulosti směrem k jistým osám budoucnosti. Zkušenost 6D může být podobná navádění tohoto procesu z ptačí perspektivy. Nicméně, v jistém smyslu Kasiopeané vytvářejí sami sebe tím, že navádějí své “minulé” já. Přesto zůstávají podobné metafory neúplné, protože jejich jazyk předpokládá lineární kauzalitu, což se pravděpodobně nevztahuje na pohled z 6D.

 

Pro dokončení tohoto přehledu budeme citovat Ra:

Ra: 'Ve vztahu k hustotám, sluneční těleso, jak byste řekli, může být viděno jako velké těleso plynných prvků, které procházejí procesem fúze a radiace tepla a světla. Metafyzicky, slunce dosáhne významu pro čtvrtou až šestou hustotu, na základě rostoucích schopností bytostí v těchto hustotách pochopit živé stvoření a zároveň spolubytostní, neboli druhé já, podstatu tělesa slunce. Tudiž slunce může být v šesté hustotě navštěvováno a obýváno těmi, kteří žijí v času/prostoru a může dokonce dojít k častečnému zrodu, od okamžiku k okamžiku, skrz procesy bytostí šesté hustoty a jejich vývoje. […] V této hustotě mohou některé bytosti, jejichž způsob rozmnožování je fúze, si vybrat vykonávat vykonat tento druh zkušenosti, jako součást bytí tělesa slunce. Proto můžete nahlížet na části světla, které přijímáte, jako na potomky plodícího výrazu lásky šesté hustoty. '

7. hustota – Jedná se o úroveň, kde vše je jeden a jeden je vše, tedy v praktickém, skutečném a smysluplném smyslu. Na této úrovni již není rozdílu mezi myšlenkou a realitou. Úroveň je totožná s pojmem vše zahrnujícího boha, nebo univerza, nebo Slunce Absolutního v učení 4. Cesty.

Koncept hustoty je komplikovaný a slova 3. hustoty nemohou vyjádřit většinu aspektů tohoto pojmu. 

 

RA MATERIAL / LAW OF ONE

STUDY GUIDE

Don Elkins, Ph.D., Carla Rueckert, Jim McCarty

http://www.llresearch.org

Study Guide compiled by Bob Childers, Ph.D.

additional compilations by David Wilcock

Based upon the channeling of Carla Rueckert

The Law of One (Ra Material) searchable database

Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6 Section 7 Section 8

 

 

INTRODUCTION: CARLA CHANNELS RA

 

I. CONSCIOUS CHANNELING

During all the years that I had been channeling had always channeled consciously, using my free will to clothe telepathic concepts in my own language.

 

II. THE 1ST TRANCE CHANNELING

When Elaine, a member of the meditation group died, someone suggested that I try to contact her. I could not say no. After some moments of consciously offering myself for the contact with Elaine, I became unaware of the passing of time, and when I awakened, Tom had what sounded like Elaine’s voice on tape speaking through me. That was my first experience with trance. [Note: Carla had already been involved in scientific channeling research with questioner Dr. Don Elkins for over twenty years by this point. But up until now, her work had been from a conscious state only.]

 

III. THE NEXT CONTACT WAS RA

This work was extremely draining on me, and I did not want to continue. However, only a few days later I received a new contact which I had never had before. As I do in all cases I challenged this entity in the name of Christ, demanding that it leave if it did not come as a messenger of Christ Consciousness. It remained, so I opened myself to its channel. I went into trance almost immediately and the entity which called itself Ra began its series of contacts with us. This contact is ongoing, fascinating and to me, a source of some disquiet. (B1, 48-49)

 

IV. PROCEDURE

James gives Carla a half-hour back message before each session because she will have to remain absolutely motionless for between an hour and an hour and forty-five minutes. Then we meditate so that the harmony we try to produce in our daily lives will be intensified, and so our desires are unified into the single desire to see contact with Ra. We perform a ritual of protection and Carla lays down, covered with a white sheet. She mentally recites the Prayer of St. Francis. At some point the leaves her physical body, and Ra begins to use it to make the words which form the responses to Don's questions. James meditates and sends light to Carla for the duration of the session. (B1, 50-51)

 

V.  FATIGUE

RA:  Do you understand how to nurture this instrument (Carla)? At this time she is quite fatigued.

1. The laying on of hands at the neck region for a brief period.

2. A gift of water into which the love of all present has been given. The charging of the water is done by those present placing their hands over the glass and visualizing the power of love entering the water. This will charge that very effective medium with those vibrations. (B1, 69)

 

 

THE MESSAGE OF RA

WHO IS RA?

THE MESSAGE OF RA

The sessions began on Jan 15, 1981

(Books I-IV published in 1982-1984; Book V published in 1998)

 

DEFINITIONS

1.      Social memory complex = a large group of completely integrated souls - or "group soul” for short

2.      Mind/body/spirit complex = person, human, or entity having free will

3.      Catalyst = stimulus for growth, something that presents a chall1enge and an opportunity to learn a lesson.

4.      Density = density of consciousness - or density of vibration (B4, 28). Frequently used by Ra as an analog to what is currently thought of as “dimensions” in the Universe. The densities are organized into an eight-fold “octave” system, analogous to the musical octave and the visual light spectrum. Therefore the higher the density, the higher the level of consciousness.

5.      Wanderer = higher-density soul that has volunteered to incarnate as human, with a contractual agreement to forget its true soul nature throughout its human life unless it consciously desires to seek the information.

6.      Harvest = the process whereby a soul and / or planet “Graduates” from one density to the next. Occurs naturally as a planetary system traverses through different areas of energy density in the galaxy, thus creating dimensional shifts. These shifts occur in precise, measurable cycles of time.

7.      Distortion = anything that may erroneously be seen as a separate or individual unit, (since all is One,) including all philosophical ideas, teachings and concepts related to the Oneness as well as such things as the nature of light in the different densities, since there is only One Light that has “distorted” itself into an Octave. The frequent use of the word “distortion” has been a stumbling block for many readers of Ra, as it can apply to almost anything and is usually not considered to be a negative term. At times Ra refers to their own teachings being distortions, as they themselves have not fully penetrated the Octave and returned to Oneness.

 

THE BEGINNING AND ENDING STATEMENTS

At the beginning of each session, Ra normally begins as follows:

RA: I am Ra. I greet you in the light and love of the One Infinite Creator. We communicate now.

At the end of each session, Ra normally closes as follows:

Ra: I am Ra. I leave you in the light and love Of the One Infinite Creator, Go forth, therefore, rejoicing in the power and peace of the One Infinite Creator. Adonai.

NOTE: With the exception of a few stray instances in one session where Dr. Elkins was asking questions that Ra strongly did not approve of, Ra always prefaces any new statement that they make with the words “I am Ra.” The reader should know that Ra prefaced every quote cited in this book with this, and that the statement was not included in this text in order to enhance readability. Therefore when the reader sees “RA:” in the text it is understood that the statement began with “I am Ra” in the source document.
 

ADDITIONAL NOTE: Again, in order to enhance readability for larger numbers of souls, certain minor changes in the syntax of Ra’s statements have been made. Every effort was made to ensure that these changes did not alter the core message in any way. In order to be sure that you are quoting the source verbatim, please refer to the original texts, available through L/L Research Group at www.llresearch.org. If you quote from this document without referencing the source books, please make note of that to avoid distortions.

 

 

 

1. INTRODUCTION TO RA MATERIAL

 

I.   FIRST STATEMENT

RA: I am Ra. I have not spoken through this instrument before. We had to wait until she was precisely tuned, as we send a narrow-band vibration. We greet you in the light and love of our Infinite Creator. We have been called to your group because you have a need for a more advanced approach to what you call, seeking the truth. We hope to offer you a somewhat different slant upon the information which is always and ever the same. (B1, 65)

 

II.   WHO IS RA?

RA:   We are those who are of the Law of One, of Unity. In our vibration the polarities are harmonized; the paradoxes have a solution. We are one. We have walked your planet and seen the faces of your peoples.

We now feel a great responsibility of helping remove certain distortions that have been given to the law of One. (B1, 65)

We, as social memory complex or group soul, made contact with a race on your planet which you call Egyptians. We spoke to one who heard and understood, and was in a position to decree the law of One. (Based on the Edgar Cayce Readings, we can see that this was the entity Ra-Ta, who helped Ra design the Great Pyramid with Hermes and much later reincarnated as Cayce himself). However the priests and the peoples of that era quickly distorted our message, robbing it of the compassion with which unity is informed. (B1, 66)

 

III. RA STILL SEEKS TO BECOME ALL THERE IS

RA: We still seek to become all that there is, and still we are Ra. Thus our paths go forward. (B1, 78)

 

IV. IS RA ONE OF MANY?

QUESTION: When I am communicating with you as Ra, are you at times individualized as an entity or am I speaking to an entire social memory complex?

RA: You speak with Ra. There is no separation. You would call it a social memory complex thus indicating many-ness.  To our understanding, you are speaking to an individualized portion of consciousness (B1, 162)

 

[NOTE: In other words, Ra represents an entire planet worth of beings who have all fused into one unified consciousness. Each density in the Octave moves closer and closer to the fully unified One Mind of the Creation, the structures and abilities of mind becoming increasingly difficult for the human entity to fathom.]

 

 

 

2. THE HISTORY OF RA

 

I.   IN 3RD DENSITY RA WAS HELPED BY 6TH DENSITY ENTITIES

RA: We were aided by 6th density entities during our own 3rd density experiences. Being extremely less warlike than humans we found this teaching to be of help.  We had not developed the interrelationships of your money system and power. We were a more philosophical 3rd density planet than your own and our choices of polarity were much more centered about understanding sexual energy transfers and the appropriate relationships between self and other-self. (B3, 66)

QUESTION:    What civilization was it that helped Ra in 3rd density, using the pyramid shape?

RA: Your people have a fondness for the naming. These entities have begun their travel back to the Creator and are no longer experiencing time. (B3, 71)

 

II.  RA WAS TOO COMPASSIONATE IN 4TH DENSITY

RA: As a group soul in 4th density, we had the tendency towards compassion even to martyrdom in aid of other selves. When the 5th density harvest was achieved, we found that in this vibratory level flaws could be seen in the usefulness of such unrelieved compassion. We spent much time in contemplation of those ways of the Creator which fill love with wisdom. (B2, 95)

 

III. RA MADE CONTACT WITH EARTH PEOPLES

A.   RA WAS AT THE 6TH DIMENSION WHEN EARTH WAS VISITED

RA: I am part of the social memory complex that voyaged outward from a planet in your solar system, the one you call Venus. We are a race old in your measures. When we were at the 6th dimension our physical beings were what you call golden. We were tall and somewhat delicate. The covering of our physical body complex had a golden luster. In this form we decided to come among your peoples. Your peoples were much unlike us in physical appearance. Thus we did not mix well with the population and were obviously other than they. Our visit was relatively short. This was when we built the pyramids. (B1, 90)

When we chose this mission among your peoples, we would have been perceived as light had we arrived on earth in our natural form. (B1, 103)

 

B.   HOW DID YOU JOURNEY FROM VENUS TO EARTH?

We used thought. (B1, 90)

 

C.   DID YOU HAVE TO CHANGE YOUR DIMENSION TO BE ON EARTH?

From the 6th dimension we are capable of manipulating energy with thought which is the intelligent infinity present in each particle of light, or distorted light, so that we were able to clothe ourselves in a replica of our 6th density mind/body/spirit complexes which were visible in the third density. We were allowed this experiment by the council that guards this planet.  (B1, 91)

 

D.   WHERE IS THIS COUNCIL LOCATED?

RA: This Council is located in the 8th dimension of the planet Saturn, taking place, in 3rd dimensional terms, in the rings of Saturn. (B1, 91)

 

E. THEIR GIFTS WERE MISUSED

RA: We are those of the Confederation who, eleven thousand years ago, came to two of your planetary cultures which at that time were closely in touch with the Creation of the One Creator, It was our naive belief that we could teach by direct contact. These cultures were already closely aligned with an all-embracing belief in the live-ness or consciousness of all. We came and were welcomed by the peoples we wished to serve. We attempted to aid them in technical ways having to do with healing of mind/body/spirit complex through the use of the crystal. Thus were the pyramids created.

However, it turned out that those in power reserved this technology for themselves. This was not intended by the law of the One. We left your peoples.

However we have never left your vibration due to our responsibility for the changes in consciousness we had first caused and then found distorted in ways not relegated to the Law Of One.

We attempted to contact (mentally) the rulers of this land (Egypt). In the 18th dynasty we were able to contact a pharaoh, Aten or Ikhnaton. He was a wanderer. This entity became convinced that the vibration of One was the true spiritual vibration and thus decreed the law of One. But his beliefs were accepted by few. When he fell, the polarized beliefs in many gods came into their own. (B1, 70-71)

RA:   We came to your peoples to give the law of One. We wished to impress upon those who wished to learn of unity that in unity all paradoxes are resolved; all that is broken is healed: all that is forgotten is brought to light. (Fk,142)

 

F.         THE TIMES WHEN RA HAS MADE CONTACT WITH EARTH

RA:   The 1st attempt to aid your peoples occurred about 75,000 years ago.  [Helped Martians come to Earth]. Next help was given to those of Mu about 58,000 years ago. Next, help was offered to Atlantis about 13,000 years ago. The next attempt was to help the Egyptians [and to some in South America] about 11,000 years ago. About 3500 years later [7500 years ago] help was offered again to some in South America. There were a few attempts to aid those in Egypt about 2300 years ago by others in the Confederation. The remaining part of this cycle we have never gone from your 5th dimension and have been working to prepare for the harvest. (B1, 135-136)

 

F. COULD PEOPLE HAVE LIVED ON VENUS THEN?

RA:   The 3rd density conditions are not hospitable to the life-forms of your peoples. But the 5th and 6th dimensions of that planetary sphere are quite conducive to growing / learning. (B1, 90)

RA:   The beings inhabiting Venus at this time are 5th density entities. (It,124)

 

G.  RA STILL OFFERS ILLUMINATION

Near the end of Book 3 the questioner asks if enough material has been covered by that point to, if published, make the necessary reparations for the earlier naive actions of Ra.

RA:   We mean no disrespect for your service but we do not expect to make full reparations for these distortions. The nature of your language is such that what is distorted cannot, to our knowledge, be fully undistorted but only illuminated somewhat.  (B3, 162)

 

V. THE CYCLES RA HAS COMPLETED

RA:   The path of our learning is graven in the present moment. There is no history as you understand the concept. Picture a circle of being. We know the alpha and omega as infinite intelligence. The circle never ceases. It is present. The densities or cycles we have traversed are:

1. 1ST DENSITY: The cycle of awareness

2. 2ND DENSITY: Growth

3. 3RD DENSITY: Self-awareness

4. 4TH DENSITY: Love or understanding

5. 5TH DENSITY: Light or wisdom

RA:   We spent much time/space in 5th density balancing the intense compassion we had gained in 4th density, (B2, 93)

6. 6TH DENSITY: Light/love, love/light or unity

(also frequently referred to as compassionate wisdom)

7. 7TH DENSITY: The gateway cycle

(also frequently referred to as that density where one perceives the sacramental nature of all things)

RA:   At the 7th level or dimension, we shall. if our humble efforts are sufficient, become one with all, thus having no memory, no identity, no past or future, but existing in the all. (B1,153)

8. 8TH DENSITY: The octave which moves into a mystery we do not plumb. (B1, 153)

QUESTION:  Does this mean that in the 8th density you would have awareness of all that is?

RA: This is partially correct. It is our understanding that it would not be our awareness, but the awareness of the Creator. In the Creator is all there is. (B1, 153)

 

 

3. HOW WERE THE PYRAMIDS BUILT?

 

I.   THEY WERE BUILT BY THE FORCE OF ONE

RA:  The larger pyramids were built by our ability using the forces of One.

THE STONES ARE ALIVE. THIS HAS NOT BEEN UNDERSTOOD BY YOUR CULTURE. (B1, 72-73) [Note: Ra refers to the fact that the stones exist in the first density of consciousness, the density of awareness. The first, second and third densities of conscious lifeforms are all visible to third-dimensional beings such as ourselves.]

 

 

II. HOW WERE THE BLOCKS MAKING UP THE PYRAMIDS MOVED?

RA: Imagine the activity within all that is created. The energy, though finite, is quite large. This energy is intelligent. It is hierarchical. Just as you have a hierarchy of vehicles, or bodies, so does each atom of such a material as rock.

When one can speak to that intelligence, the finite, physical energy of the physical rock body is put into contact with that infinite energy which is resident in the more well-tuned higher bodies, be they rock or human. With this connection made a request may be given. The intelligence of infinite rock-ness communicates to its physical vehicle or body, and that splitting and moving which is desired is then carried out. (B1, 77)

 

III. WAS THIS WAS DONE MENTALLY BY ONE INDIVIDUAL?

RA:  There is a distinction between individual power through the Law of One and the power available through the combined understanding of the Law of One by a group soul.

One individual, purified of all flaws, could indeed move a mountain. However, in the case of mass understanding of unity, each individual may contain an acceptable amount of distortion and yet the mass mind could move mountains. (B1, 78)

There are those among your people at this time whose purity is already one with intelligent infinity.

(B1, 82)

 

IV.  WHY NOT CREATE IT AS A WHOLE INSTEAD OF WITH BLOCKS?

We did not want to be worshipped as builders of a miraculous pyramid. Thus it appears to be made, not thought. (B1, 79)

 
 

V.  RESURRECTION DUE TO INITIATION IN THE QUEEN'S CHAMBER

RA: The concept of initiation demands the centering of the being upon the seeking of the Creator.

The initiation in the Queen’s chamber involved the abandoning of self to such desire to know the creator in full that the purified in-streaming light is drawn in balanced fashion through all energy centers, or chakras, meeting in the inner eye chakra and opening the gate to intelligent infinity. Then true life is experienced, or, as your people call it, resurrection. (B3, 49)

 

VI.  THE USE OF THE RESONATING CHAMBER

QUESTION: You said that the resonating chamber was used so the adept could meet the self. Would you explain that?

RA:  One meets the self in the center or in the deeps of the being. It is analogous to the burial and resurrection of the body wherein the entity dies to self and, through this confrontation of apparent loss and realization of essential gain, is transmuted into a new and risen being.

The chamber worked on the mind and the body. The mind was affected by sensory deprivation and the archetypical reactions to being buried alive with no possibility of extricating the self. The body was affected by both the configuration of the mind and by the electrical properties (piezoelectrical) of the materials used. (B3, 112)

 

VII.  CAN THE PYRAMID STILL BE USED FOR HEALING AND INITIATION?

RA: It is like a piano out of tune. It plays the tune, but, oh, so poorly. Only the ghost of the streaming still remains. The time of the pyramids is past. (B1, 81-82)

 

 

WHO ARE WE?

 

4. THE VARIOUS ORIGINS OF THE 3RD DENSITY BEINGS ON EARTH

 

I.  THE FIRST GROUP CAME FROM MARS

 

A.   THE MARTIAN PLANET BECAME UNINHABITABLE BEFORE THE COMPLETION OF ITS CYCLE

RA:   The first entities of 3rd density to come here were brought from Mars. This planet’s environment being inhospitable to 3rd density beings,

STATEMENT:   I assume you're saying that the guardians transferred the Martian race here after the race had died, in the physical sense, on Mars.

RA:   This is correct. (B1, 106)

RA:   The warlike actions of these beings caused such difficulties in the atmospheric environment of their planet that it became unlivable for 3rd density experience before the end of its cycle. Thus the Red Planet entities were unharvested and continued on your planet to attempt to learn the law of one. (B1, 107)

QUESTION: How long ago was this?

RA:   About 75,000 years ago. Your planet was not 3rd density in its environment until this time. (B1, 107)

 

B.    ONLY 2ND DENSITY ENTITIES WERE ALREADY HERE ON EARTH

RA:   Those of 2nd density. The second density is the density of the higher plant life and animal life which exists without the upward drive towards the infinite. (B1, 107)

QUESTION:  Recent research has indicated that the normal sleep cycle for entities on this planet is 25 hours instead of 24 hours. Is this correct, and, if so, why is this?

RA:   This is correct in some cases. The planetary influences experienced in memory by those from Mars have some effect upon the 3rd density bodily complexes. The Martian race has given its genetic material to many bodies upon your plane. (B3, 100)

 

II.  65 MILLION ARE WANDERERS

A. WHO ARE THE WANDERERS?

RA:    Imagine, if you will, the sands of your shores. As countless as the grains of sand are the sources of intelligent infinity. When a social memory complex has achieved a complete understanding of its desire, it may conclude that its desire is to serve any entities who call for aid. These entities whom you may call the Brothers aid Sisters of Sorrow move toward this calling of sorrow. They come from all reaches of the infinite creation.

They are not sorrowful themselves, but come to aid those that are in sorrow. They are the Wanderers. There are approximately 65 million on Earth, (B1, 127)

 

B. MOST ARE 6TH DENSITY

RA: Few there are of 4th density. Most are of 6th density.

The desire to serve must be distorted towards a great deal of purity of mind and what you call foolhardiness or bravery. The challenge and danger to the Wanderer is that it will forget its mission, become karmically involved, and thus be swept into the maelstrom and turbulence which it had intended to avert. (B1, 127)

 

C. DO WANDERERS TEND TO BE ILL?

QUESTION: Do the Wanderers have physical ailments in this 3rd density situation?

RA:   Due to the extreme difference between the vibratory distortions of 3rd density and the higher densities, they generally have some kind of handicap or feeling of alienation which is severe, for example, allergies. (B1, 127-128)

 

D. WHY DO THEY INCARNATE IN A DENSITY (THE 3RD) LOWER THAN THEIR OWN?

RA:   The Wanderer has the potential of greatly accelerating the density of consciousness from whence it comes. This is due to the intensity of life experiences and opportunities in 3rd density.

Thus the positively polarized Wanderer chooses to accept the danger of forgetting what it is in order to be of service to others by radiating love of others.

If the forgetting is penetrated, the amount of catalyst in 3rd density will polarize the Wanderer with much greater efficiency than could be expected in the higher and more harmonious densities. (B2, 67)

 

E.  THE FEAR IS THAT THEY WILL NOT AWAKEN

Carla Rueckert: “It is no wander that Wanderers have some difficulty waking up within the illusion we call consensus reality. There is always the fear, as one enters incarnation, that one will not awaken at all, but be lost for the whole life experience.” (B5, 58)

 

 

III.  3RD DENSITY ENTITIES FROM MALDEK INCARNATED ON EARTH AS 2ND DENSITY ENTITIES

A. THEY CAME TO EARTH AFTER DESTROYING THEIR OWN PLANET (MALDEK)

RA:   There are those from Maldek. In your distant past there was a population of 3rd density beings upon a planet which was within your solar system. They had a civilization somewhat similar to Atlantis (B1, 109). After destroying their planet, they came to Earth. It was the only planet in your solar system which was livable and capable of offering the lessons necessary to decrease their distortions with respect to the Law of One. (B1, 91)

 

B. DID ALL THE PEOPLE OF MALDEK HAVE THE FEAR PROBLEM?

RA:   In the occurrence of planetary dissolution none escaped- (B1, 111-112)

 

C. AT FIRST THEY WERE SO TRAUMATIZED THEY FORGOT THEY WERE CONSCIOUS

RA:   The war caused the disintegration of the network of biological life, i.e., their biosphere. These entities were so traumatized by this occurrence that they were in what you might call a knot or tangle of fear. No beings could aid them. No one could reach them. Finally about 500,000 or 600,000 years ago the Confederation succeeded in reaching them and untied the knot of fear. The entities were then able to recall that they were conscious. (B1, 110)

 

D. AFTER REGAINING CONSCIOUSNESS. THEY WENT TO THE LOWER ASTRAL PLANES

This awareness brought them to what you might call the lower astral planes where they could be nurtured until all were healed of this trauma. Then the group decision was to place upon itself a karmic condition.  (B1, 110)

 

E.  THEN THEY INCARNATED IN A MORE ANIMAL FORM (NEANDERTHAL)

RA: For this purpose they came into incarnation upon your planet in 2nd density forms, i.e., in forms that were not human. They experience this until the distortions of destruction are replaced by distortions toward the desire for a less distorted vision of service to others. (B1, 110)

QUESTION: Was the body complex available at that time what we refer to as the ape body?

RA: That is correct. (B1, 110)  Many have removed the karma and gone onto a 3rd density experience on a 3rd density body. (B1, 111)

[Note: Ra goes into detail to explain that this karmic alleviation, not evolution, accounts for the emergence of Neanderthal Man on our planet in the past.]

 

F.  HOW DID THEY COME HERE?

RA: They came through the process of harvest and were incarnated through the process of incarnation from your higher sphere within this density. (B1, 91)

RA: Many incarnated within your Earth's surface instead of upon it. (B1, 92)

 

G. HAS 2ND DENSITY CONSCIOUSNESS FROM ANOTHER PLANET INCARNATED ON EARTH?

RA: There are no 2nd density consciousness complexes here on your planet at this time. (B1, 108)

 

H. TWO RACES ARE ON EARTH IN 2ND DENSITY FORM

RA: However there are two races which use the 2nd density form. One is from Maldek. They dwell within your deeper underground passageways and are known to you as 'Bigfoot'. They are working on what you would call karmic restitutions. The other race that is here in 2nd density form is one whose body complexes are greatly able to withstand the rigors of nuclear radiation which the body complexes you use would not do - in the event that there is a nuclear war. They dwell in uninhabited deep forest in various places on your planet. They are scarce and very able to escape detection. These entities of the glowing eyes are those most familiar to your peoples. (B1, 108)

 

I.   THEN THERE ARE 2 TYPES OF BIGFOOT?

RA:   There are 3 types of Bigfoot, using the same name for 3 different races. The 3rd is a thought-form (B1, 109)

 

J.  WHY ARE NO REMAINS OF BIGFOOT FOUND?

RA:   Exploration of the caves which underlie some of the western coastal mountain regions of your continent will one day offer such remains. (B3, 102)

 

IV.  WHAT ARE THE PERCENTAGES?

RA: About 1/2 of the 3rd density entities [on your planet] are from Mars; about 1/4 are from 2nd density of your own planet; the other 1/4 are from elsewhere. (B1, 187)

 

 

 

5. SIMULTANEOUS TIME

 

I.   DO WE LIVE MANY LIVES SIMULTANEOUSLY?

QUESTION: The Seth material says that each of us is a part of an Oversoul or Higher Self which has many pans in many dimensions. Does this mean that we have many experiences, or lives, going on simultaneously? (B2, 63)

RA: The correctness of the statements is variable. The more in balance an entity becomes, the less the need for parallel experiences.

RA: TRUE SIMULTANEITY IS AVAILABLE ONLY WHEN ALL THINGS ARE SEEN TO BE OCCURRING AT ONCE.

 

 

II.  PARALLEL UNIVERSES

The concept of various parts of the being living experiences of varying natures simultaneously is not precisely accurate due to your understanding that this would indicate that this was occurring with true simultaneity. This is not the case. The case is, rather, from one universe to another universe. Parallel existences in these different universes can then be programmed by the Higher Self using the information available from the mind/body/spirit complex. (B2, 63)

 

 

III.  IS ALL OF CREATION SIMULTANEOUS?

RA:    The nature of true simultaneity is such that, indeed, all is simultaneous. However, in your mode of perception you perhaps would more properly view the seeding of the creation as that of growth from the center or core outward.

There is a center to infinity. From this center all spreads. Therefore there are centers to the creation, to the galaxies, to star systems, to planetary systems and to consciousness. (B4, 63)

[Note: Taken together, Kimball’s Symmetric Theory and the “Anisotropic Universe” theory both show us that the entire Universe is structured just like a gigantic spiraling galaxy, composed of many smaller galaxies. Wilcock’s Convergence: The Physics of Ascension will go into detail about this once complete. Here we can see Ra already mentioning it in 1981, well before these discoveries were made. Only in the year 2000 were discoveries published that verified that the visible universe is “flat.”]

 
 

6. THE HIGHER SELF
 
 

I.   IT KNOWS WHAT LESSONS HAVE NOT BEEN LEARNED PROPERLY

QUESTION:   What is the Higher Self?

RA:  The Higher Self as you call it, is the self which exists with full understanding of the accumulation of experiences which have not been learned properly. It aids the entity in achieving healing, and assists in programming further life experiences. (B2, 62)
 
RA: The Higher Self may communicate with the entity during the discarnate part of a cycle (in between lives) - or during the incarnation if the proper pathways or channels through the roots of mind are opened. (B2, 65)
 

 

II. THE MIND/BODY/SPIRIT TOTALITY = PARALLEL COMPONENTS OF AN ENTITY

RA:  The mind/body/spirit totality is a nebulous or vague collection of all that may occur, all of which is held in the mind's understanding of itself; it is as the shifting sands and is in some part a collection of parallel developments of the same entity. This information is made available to the Higher Self aspect. The Higher Self may then use these projected probability/possibility vortices in order to better aid in what you would call future life programming. (B2, 62 and 65) -NOTE: Seth speaks a lot about these parallel developments of your self in various parallel universes.

 

III. THE HIGHER SELF: YOUR SELF FROM YOUR FUTURE

RA:    The Higher Self seems to exist simultaneously with the mind/body/spirit complex which it aids. This is not actually simultaneous, for the Higher Self is moving to the mind/body/spirit complex as needed from a position in development of the entity which would be considered in the future of the entity. (B2, 63-64)

QUESTION: Then the Higher Self operates from the future as we understand things, and it would know, as far as I am concerned, what was going to happen. Is this correct? (B2, 64)

RA:     This is incorrect, as it would he a violation of free will. The Higher Self is aware of the lessons learned through 6th density. The choices which must be made to achieve the Higher Self, as it is now, must be made by the mind/spirit/body complex itself.

Thus the Higher Self is like a map on which the destination is known and the roads are shown, and the traveler has already reached the destination in some universe, maybe this one. The Higher Self at the destination looks back on the way that has been traveled and assists the traveler in arriving at the goal in an easier way.

So the Higher Self can program the entity for certain lessons and predisposing limitations, but the rest is up to the free choice of the entity. (B2, 64)

 

 

IV.  THE HIGHER SELF IS A GIFT FROM THE MID 7TH DENSITY SELF

QUESTION:   Is the Higher Self of every entity of a 6th density nature?

RA:  Yes. It is an honor/duty of self to self as one approaches 7th density. (B2, 64-65)
 

QUESTION:   Does the Higher Self have some type of vehicle or body? (B2, 64)

RA:  This is correct.

RA: The Higher Self is a manifestation given to the late 6th density entity as a gift from its future selfness. The mid 7th density's last action before turning towards the allness of the Creator and gaining spiritual mass is to give the resource of the Higher Self to the 6th density self.

This 6th density self offers its living bank of memory of experience to the Higher Self. Knowing this, you may see your self, your Higher self, and your mind/body/spirit totality as one. They are the same being. (B2, 69)

 

V. TRUE SIMULTANEITY REMOVES ALL SEEMING CONTRADICTIONS

RA:  The Higher Self protects when possible and guides when asked, but the force of free will is paramount. The seeming contradictions of determinism and free will melt away when it is accepted that there is such a thing as true simultaneity. The Higher Self is the end result of all the development experienced by the mind/body/spirit complex up to that point (i.e., up to the end of 6th density.)

(B3, 150)

 

VI.  THE HIGHER SELF IS ALSO CALLED THE MAGICAL PERSONALITY

RA:  When the magical personality is properly invoked the self has invoked its Higher Self. Thus a bridge between space/time and time/space is made and the 6th density magical personality experiences directly the 3rd density catalyst for the duration of the working. It is most central to deliberately take off the magical personality after the working in order that the Higher Self may resume its appropriate function as your Higher Self operating in many realms, not just in the 3rd density. (B3, 192)

QUESTION:   The 3 aspects of the magical personality are stated to be power, love and wisdom. Are these its only primary aspects? (B3, 192)

RA:   The magical personality is a being of unity, a being of 6th density, and the equivalent of what you call your Higher Self and at the same time is a personality enormously rich in variety of experience and subtlety of emotion. (B3, 192)

Ra Material/Law of One Study Guide

Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6 Section 7 Section 8

Based upon the channeling of Carla Rueckert

 

 

SECTION 2 - THE GRAND SCHEME OF THINGS: SETTING UP THE GAME

 

7. THE BEGINNING OF ALL THINGS

 

I.  THE INFINITE ONE = THE SOURCE = INTELLIGENT  INFINITY

A.   THE INFINITE ONE IS UNFOCUSED AND UNDIFFERENTIATED

QUESTION:   Can you tell me the first known thing in creation?

RA:   The first known thing in creation is infinity. (B1, 129)

 

B.    AWARENESS DAWNS

QUESTION:   What is the next step?

RA:   Infinity became aware. (B1, 129)

 

II.    FROM THE INFINITE ONE DESIRING TO EXPERIENCE ITSELF ARISES THE CREATOR

A.    THE CREATOR CREATES (OUTER) SPACE

RA: As the Creator decides to experience Itself It generates into that plenum (nothingness that has the potential for being) full of the glory and the power of the One Infinite Creator which is manifest to your perceptions as space or outer space. (B4, 65)

 

B.    THE CREATOR DIVIDES INTO (OR CREATES) INDIVIDUALIZED PORTIONS OF ITSELF

RA:   Step by step, the Creator becomes that which may know (or experience) Itself, and the portions of the Creator partake less purely in the power of the original word or thought. The creation itself is a form of consciousness which is unified.

THE CREATOR DOES NOT PROPERLY CREATE AS MUCH AS IT EXPERIENCES ITSELF. (B1, 65)

 

 

III.    THE CREATOR = THE FOCUSING OF INTELLIGENT INFINITY INTO INTELLIGENT ENERGY

RA: Awareness led to the focus of infinity into infinite energy. You have called this by various names, the most common being ‘logos' or ‘love' [But love is actually the 2nd distortion]. (B1, 129)

RA: The Creator is the focusing of infinity as an aware conscious principle called intelligent infinity. (B1, 129) (NOTE: When infinity focuses itself, then creation occurs.)

RA: Love may be seen as the type of energy of an extremely high order which causes intelligent energy to be formed from the potential of intelligent infinity in a particular way. All love emanates from the Oneness. (B2, 8)

 

 

IV.  INTELLIGENT INFINITY AND INTELLIGENT ENERGY

RA:  There is unity. This unity is all there is. This unity has a potential and a kinetic. The potential is intelligent infinity, Tapping this potential will yield work [or the kinetic part.] This work [or kinetic part] has been called by us, intelligent energy. [Yet] there is no difference, potential or kinetic, in unity. The basic rhythms of intelligent infinity are totally without distortion of any kind. The rhythms are clothed in mystery, for they are being itself. Its unity is undistorted. However, there is a vast potential to be tapped into by focuses of energy, which we call intelligent energy, (So, in a certain sense It does have a potential - as seen from that which taps into It, but not as seen from that which It is.) (B2, 7) - (Recall Tillich's ground of being).

 

V.   THE GREAT CENTRAL SUN AND THE RHYTHM OF INTELLIGENT INFINITY

RA:  Intelligent infinity has a rhythm or flow as of a giant heart beginning with the central sun as you would conceive of this, the presence of the flow inevitable as a tide of beingness without polarity, without finiteness, the vast and silent all beating outward, outward and inward until all the focuses are complete. Then their spiritual nature or mass calls them inward, inward until all is coalesced. This is the rhythm of reality. (B2, 6)

 

 

 

8. THE TOOLS OF REASON = 3 BASIC DISTORTIONS OF THE ONE

THE 1ST DISTORTION = FREE WILL

QUESTION: The 1st distortion of intelligent infinity is free will. Can you give a definition of this distortion?

RA:  In this distortion of the Law of One it is recognized that the Creator will know Itself (or experience Itself). (B2, 7)  The primal distortion is free will. (B2, 8)

QUESTION:  The Creator then grants total freedom of choice in the ways of knowing. Is this correct? (B2, 7)

RA:  This is quite correct. (B2, 7)

QUESTION:   Then all other distortions spring from this first distortion, is this correct?

RA: It is both correct and incorrect.

In your illusion of physical existence all experience springs from the Law of Free will or the Way of Confusion.

In another sense, which we are learning, the experiences are this distortion. (B2, 7)

 

 

II. THE 2ND DISTORTION = LOVE

A.    THE FOCUSING OF FREE WILL YIELDS LOVE

RA:   The 1st distortion, free will, finds a focus which is known to you as logos, the Creative Principle or love. This focus may be called the 2nd distortion. (B1, 148)

RA:   The second distortion is the distortion of love. (B2, 7-8)

 

B.     LOVE SEEKS TO KNOW ITSELF

RA:   The distortion love is the great activator and primal co-Creator of various creations using intelligent infinity. (B2, 8)... Love uses Its intelligent energy to create a certain pattern of illusions or densities in order to satisfy Its own intelligent estimate of a method of knowing itself. (B2, 9)

 

 

III. THE 3RD DISTORTION =  LIGHT

(NOTE: Light, or light energy, is transformative: it may, or may not, be connected to love)

RA:  This intelligent energy thus creates a distortion known as Light. From these 3 distortions come many, many hierarchies of distortions each having its own paradoxes to be synthesized, no one being any more important than another. (B1, 148)

RA:  The origin of all energy is the action of free will upon love. The nature of all energy is light, including the inner light which is the guiding star of the self. This is the true nature of all entities. (B3, 30)

RA:  THE INNER LIGHT IS YOUR HEART OF BEING. ITS STRENGTH EQUALS YOUR STRENGTH OF WILL TO SEEK THE LIGHT. (B3, 46)

RA:  A certain amount of awareness of the inner light is necessary to attract the in-streaming light upward spiraling from the south magnetic pole of being (the root chakra), (B3, 46)

 

 

 

9.  THE CREATION

A.  THE CREATOR EXPLORES THE CONCEPT OF MANYNESS (INDIVIDUAL ENTITIES)

RA: That which is infinite cannot be many, far many-ness is a finite concept. In an infinite Creator there is only unity, (B1, 66-67)

RA: Intelligent infinity discerned a concept, namely, freedom of will of awareness.

This concept was finiteness. This is the first and primal paradox or distortion of the Law of One. Thus the one intelligent infinity invested itself in an exploration of many-ness.

Due to the infinite possibilities of intelligent infinity (or the Oneness), there is no ending to many-ness. The exploration thus is free to continue infinitely into an eternal present. (B1, 130-131)

RA:  EACH ENTITY (MIND/BODY/SPIRIT COMPLEX) IS A UNIQUE PORTION OF THE ONE CREATOR. (B2, 22)

 

 

II. THE CREATION HAS AN INFINITE NUMBER OF DIMENSIONS WITHIN THE OCTAVE FORMAT

RA:  The next step is an infinite reaction to the creative principle (intelligent energy) following the Law of One in one of its basic distortions, namely, freedom of will. Thus many, many dimensions, infinite in number, are possible.

The energy moves from the intelligent infinity due first to the outpouring of randomized creative force which then creates patterns. These patterns of energy begin to regularize their own rhythms and fields of energy, thus creating dimensions and universes. At this point the physical universes were not yet born.

The steps are simultaneous and infinite. (B1, 129-130)

RA: The universe is infinite. This has yet to be proven or disproven, but we can assure you that there is no end to your selves, of your journey of seeking or your perceptions of the creations. (B1, 66)

 

 

III. AN INDIVIDUALIZED PORTION OF GOD CREATED OUR GALAXY (BILLIONS OF STARS)

QUESTION: Was our galaxy created by intelligent infinity or by a portion of it?

RA: The galaxy and all other material things are products of individualized portions of intelligent infinity. As each exploration began, an individualized portion of the One would, in its turn, find its focus and become co-creator. Using intelligent infinity each portion created a universe. Allowing the rhythm of free choice to flow and playing with the infinite spectrum of possibilities, each individualized portion channeled love/light into intelligent energy, thus creating the so-called Natural Laws of any particular universe. Each has its own local version of illusory Natural Laws.

IT SHALL BE UNDERSTOOD THAT ANY PORTION, NO MATTER HOW SMALL, OF ANY DENSITY OR OF ANY ILLUSORY PATTERN CONTAINS, AS IN A HOLOGRAPHIC PICTURE, THE ONE CREATOR WHICH IS INFINITY. THUS ALL BEGINS AND ENDS IN MYSTERY.

(B1, 131)

RA: The white light which emanates and forms the articulated sub-logos has its beginning in what may be metaphysically seen as darkness. The light comes into that darkness and transfigures it, causing the chaos to organize and become reflective or radiant. Thus the dimensions come into being. (B2, 78-79)

QUESTION: Considering only our Milky Way Galaxy at its beginnings, I will assume that the first occurrence that we could see with our telescopes was the appearance of a star of the nature of our sun.

Is this correct? (B4, 64)

RA: The first manifestation of the Creator or logos in creating a galaxy is the appearance of a cluster of outward swirling energies that produce new energy centers for the Logos. These energy centers are called stars.

The closer to the, shall we say, beginning of the manifestation of the logos the star is, the more it partakes in the one original thought. (B4, 64)

 

 

IV. THE LOGOS FOR OUR GALAXY CREATED THE SUN BEFORE THE PLANETS

RA:  The co-creator, individualizing the galaxy, created energy patterns which focused in many centers of conscious awareness of intelligent infinity. The progression is from the galaxy spiraling energy to the solar spiraling energy to the planetary spiraling energy to the spiraling energy which started the 1st density of awareness in planetary entities. (B1, 131-132)

[Note that all the stable basic particles (electron, proton, and neutron - and also quarks) cannot exist without spinning (spiraling). In Convergence: The Physics of Ascension Wilcock discusses how this spiraling, expanding growth principle applies to all levels of order in the universe, from the micro to the macro, and how they are all perfectly harmonically partitioned from each other by a factor of 34560 (see the work of Ray Tomes.) Although Ra does not directly indicate that this partitioning is harmonic in the above quote, it can be inferred from context; so again, in 1981 Ra was well ahead of the times.]

 

 

V. THE CREATION OF BEINGS' AWARENESS IS FOCUSED INTO INDIVIDUAL CONSCIOUSNESS

A.   1ST DENSITY ENTITIES APPEAR ON EARTH

RA:   EACH STEP PLAYS OUT AGAIN THE DISCOVERY OF AWARENESS BY INTELLIGENT INFINITY. IN A PLANETARY ENVIRONMENT ALL BEGINS IN WHAT YOU WOULD CALL CHAOS, ENERGY UNDIRECTED AND RANDOM. SLOWLY THERE FORMS A FOCUS OF SELF-AWARENESS. THUS THE LOGOS MOVES. LIGHT COMES TO FORM THE DARKNESS,  according to the creator's patterns and vibratory rhythms. This begins with the 1st density which is the density of consciousness, the mineral and water life upon the planet learning from fire and wind the awareness of being. This is the 1st density. (B1, 132)

 

B.   THE EVOLUTION OF CONSCIOUSNESS THROUGH THE DENSITIES

(1)    2ND DENSITY ENTITIES EVOLVE FROM 1ST DENSITY

RA: On the planet second density beings begin to move about within and upon its being.

(B1, 132)

(2)   3RD DENSITY ENTITIES EVOLVE FROM 2ND DENSITY

RA: The 2nd density strives towards the 3rd density which is the density of self-­consciousness or self-awareness. (B1, 133)

 

 

10. THE LAW OF ONE

 

RA: THE LAW OF ONE SIMPLY STATES THAT ALL THINGS ARE ONE, THAT ALL BEINGS ARE ONE. (B1, 92)

 

 

I.   THERE IS NO REAL (OR ETERNAL) POLARITY

RA:  In truth there is no right or wrong. There is no polarity for all will be reconciled at some point in your dance through the mind/body/spirit complex with which you amuse yourself. This belief in polarity is chosen instead of understanding the complete unity of thought that binds all things together.

You are every thing, every being, every emotion, every situation.

You are unity. You are infinity.

You are love/light, light/love.

You are.

This is the Law of One. (B1, 67)

The Law of One, although beyond all words, may be approximated by saying that all things are one, there is no polarity, no right or wrong, no disharmony, but only one identity. All is one; and that one is love/light, light/love, the Infinite Creator. (B1, 85)

THE LAW OF ONE SAYS THAT ALL THINGS ARE ONE CREATOR.  THUS SEEKING THE CREATOR IS DONE NOT JUST IN MEDITATION AND IN THE WORK OF THE ADEPT, BUT IN THE EXPERIENCE OF EVERY MOMENT. (B3, 49)

IN EACH INFINITESIMAL PART OF YOURSELF RESIDES THE ONE IN ALL OF ITS POWER. (B1, 146)

RA: The unity of the Creator exists, not only in a self-aware being, but within the smallest portion of any material created by Love. (B2, 111)

RA: Each mind/body/spirit complex is a unique portion of the One Creator. (B2, 22)

JIM MCCARTY: “All events are illusions or mysteries because each represents the One Creator in one disguise or another, offering us a greater or lesser opportunity to find love, joy, balance and perfection in each moment.” (B5, 56)

 

 

II.  THE PROGRESSION THROUGH DENSITIES OCCURS IN ALL GALAXIES

QUESTION: Is the progression of life in other galaxies similar to ours? (B1, 156)

RA: The progression is close to being the same, with only minor variations.

QUESTION: Then the Law of One is truly universal in creating a progression towards the 8th density in all galaxies. Is this correct? (B1, 156)

RA:  This is correct.

RA:  This octave of Infinite knowledge of the One Infinite Creator is as it is throughout the One Infinite Creation, with variations programmed by sub-logoi of what you call major galaxies and minor galaxies. These variations are not significant but may be compared to various regions in which different pronunciations of the same sound vibration are used. (B3, 159)

 

11. AN EXTENSION OF THE 1ST DISTORTION:

THE VEIL OF FORGETFULNESS AND THE WAY OF CONFUSION

 

 

I.   THE VEIL OF FORGETFULNESS

A.   THE VEIL MAKES YOU FORGET YOUR TRUE IDENTITY AND PURPOSE

RA:  This is the only place of forgetting. It is necessary for the 3rd density entity to forget what it really is so that the mechanisms of confusion or free will may operate upon the newly individuated consciousness complex. (B1, 193)

RA: The veiling process is a space/time phenomenon; it is not present in the metaphysical realm (time/space). (B4, 73)

RA: Without the veil the mind was not caught in your illusory time. (B4, 94)

QUESTION:   Why must an entity come into an incarnation and lose conscious memory of what he wants to do? Why can't he accomplish the same thing in between incarnations when the entity is aware of what he wants to do? (B2, 132)

RA:  WERE THERE NO POTENTIALS FOR MISUNDERSTANDING..., THERE WOULD BE NO EXPERIENCE. (B3, 24)

QUESTION: The first change made for the extension of free will was to make the communication between the conscious mind and unconscious mind relatively unavailable one to the other during the incarnation. Is this correct? (B4, 40)

RA: We would perhaps rather term the condition as relatively more mystery-filled than relatively unavailable. (B4, 41)

 

B.  THE VEIL SPLITS THE MIND INTO CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS PARTS

QUESTION: The idea was then to create some type of veil between the conscious mind and the unconscious mind. Is this correct? (B4, 41)

RA: This is correct.

QUESTION: It was probably the design of the logos to allow the conscious mind greater freedom under the first distortion by partitioning it from the unconscious mind which had a greater communication with the total mind, therefore allowing for the birth of "uneducated" portions of consciousness. Is this correct? (B4, 41)

RA: This is roughly correct. (B4, 41)

 

II. THE LAW OF CONFUSION

A. RA DOES NOT GIVE INFORMATION THAT WOULD VIOLATE THE LAW OF CONFUSION

RA:  There is a limit beyond which information (if given by Ra) would be an intrusion upon the law of confusion. (B3, 53)

RA:  It is not our understanding that we have the right or duty to share our perceptions on any subject except philosophy without direct question. (B1, 73)

RA:  Unless the question contains the potential for answers which may infringe upon free will, we offer our answers - even if the question is unimportant. (B1, 95)

QUESTION:   Would it be helpful if Ra were to describe the techniques that Ra used while Ra was in 3rd density to evolve spiritually? (B3, 98)

RA:  That question lies beyond the Law of Confusion. (B3, 98)

 

B. DOES RA INCORPORATE INCORRECT DATA?

QUESTION:   If I were in the place of Ra right now, the 1st distortion of the law of One might cause me to mix some incorrect data with the true information I was transmitting to this group. Do you do this?

RA:  We do not intentionally do this. However there will be some confusion. It is not our intent to create incorrect information, but to express the feeling of the Infinite Mystery of the One Creation in its infinite and intelligent unity. (B1, 170)

 

C.  THE "EQUAL TIME” RULE:

OPPORTUNITY, FOR BOTH POLARIZATIONS, MUST BE BALANCED

(1)  THE MALDEK EXAMPLE

QUESTION: How did the Confederation send this love and light to those of Maldek after they destroyed their planet?

RA: There dwell within the Confederation planetary entities who from their planetary spheres do nothing but send love and light as pure streamings to those who call. This is not in the form of conceptual thought but of pure and undifferentiated love. (B1, 195)

QUESTION:  Did the 1st distortion of the Law Of One require that equal time be given to the self-service group?

RA:  In this case it was not necessary for a certain time because the orientation of these Maldek entities was such that the aid of the Confederation was not perceived. (B1, 195)

QUESTION: Since it was not perceived, it was not necessary to balance this. Is that correct?

RA: That is correct. What is necessary to balance is opportunity. When there is ignorance, there is no opportunity. (B1, 195)

 

(2)  THE EXAMPLE OF THE CHILDREN WITH A DOUBLE BODY IN ACTIVATION

QUESTION:   There are many children now who have demonstrated the ability to bend metal mentally which is a 4th density phenomenon. (B3, 91)

RA:   These entities are those incarnating with a double body in activation. This transitional body is one which will be able to appreciate 4th density vibratory complexes as the in-streamings increase without the accompanying disruption of the 3rd density body. (B3, 90)

QUESTION:  Is the reason that they can bend metal with their minds and the 5th density Wanderers who are here cannot the fact that these children have the 4th density body in activation?

RA:   This is correct. The mind/body/spirit of the Wanderers are activated only to the level of 3rd density and are subject to the forgetting which can only be penetrated with disciplined meditation and working. (B3, 92)

QUESTION: These children are not infringing upon the 1st distortion because they are children now and they won't be old enough to really affect people's choice of polarization until the transition to the time of harvest is well advanced. However, the Wanderers who have come here are older and have a greater ability to affect people's polarization. They must do their affecting as a function of their ability to penetrate the forgetting process in order to be within the 1st distortion. Is this correct? (B3, 92)

RA:  That is quite correct.

RA:   It would be an infringement of the 1st distortion (free will) if Wanderers penetrated the forgetting so far as to activate the more dense higher density bodies and thus be able to live in a god-like manner. (B3, 111)

 

 

12. AN INFRINGEMENT ON FREE WILL

 

I.  JESUS DID NOT INFRINGE ON FREE WILL

QUESTION:   What was the orientation of Jesus with respect to this type of communication (the communication style used by evangelists)? (B3, 173)

RA: Jesus offered himself as a teacher to those which gathered to hear and even then he spoke as through a veil so as to leave room for those not wishing to hear. (B3, 173) – i.e., in parables­

 

 

II.  WHY DIDN'T HIS MAGICAL WORKS INFRINGE UPON FREE WILL?

QUESTION:   It would seem that seeing the miracles performed by Jesus would abridge free will to some extent in that a seemingly magical occurrence took place as a result of the working of an adept. Could you speak on this paradox that is immediately the problem of anyone doing healing. (B3, 173)

RA:  We are humble messengers of the law of One. To us there are no paradoxes. The workings which seem magical and therefore seem to interfere upon free will do not, in themselves, do so, for each witness sees what it desires to see. (B3, 173)

 

III.  INTERFERENCE WITH FREE WILL OCCURS IF YOU CLAIM THE HEALING IS FROM YOU

RA: Interference with free will occurs in magical healing only if the entity doing the working takes credit for the healing itself and claims it is due to its own skills. He who states that no working comes from it, but only through it, is not interfering with free will. (B3, 173)

 

 

13.   THE MYSTERY OF INFINITY

I.   GRASP INFINITY THROUGH MYSTERY

RA:  The mystery and unknown quality of the occurrences we are allowed to offer have the hoped for intention of thinking your peoples grasp infinity, and then and only then, can the gateway be opened to the Law of One. (B1, 99)

RA: The entity which reaches intelligent infinity most often will perceive this experience as one of unspeakable profundity. It is not unusual for the entity to immediately desire the cessation of the incarnation.

However, the desire to communicate or use this experience to aid others is extremely strong (B2, 51)

 
 

II. CLOUDED IN MYSTERY

QUESTION:   The concept of intelligent infinity is that it expands outward from all locations everywhere. It expands outward uniformly from every point everywhere at the velocity of light. Is this correct?

RA:  This concept is incorrect as is any concept of intelligent infinity. Yet the concept is correct in the context of one particular Logos, or Love, or focus of this Creator. The one undifferentiated intelligent infinity, unpolarized, full and whole, is the macrocosm of the mystery-clad being. (B2, 10-11)

[Note: Dr. Elkins’ question is building off of the physics concepts of Dewey Larson. Ra’s answer implies that the physics laws in this particular galaxy may not be the same as in other galaxies, since the galaxy/Logos itself creates the framework for the Octave of densities in its own unique way.]

 

CONTINUE TO SECTION THREE