Crowleyho tarot - Velká arkána

 

 Crowley - 21 - vesmir
21 - Vesmír
 
PRINCIP JEDNOTY, INDIVIDUÁLNÍ EXISTENCE / VNITŘNl CELISTVOSTI
 
Vesmír je principem individualizace, jednoty a celistvosti. Tančící postava drží srp a vrací ho zpět životní síle symbolizované okem egyptského boha Hora. Této postavě odpovídá východní bůh Šiva, který tančí uprostřed kruhu hořícího ohně na hlavě trpaslíka. V křesťanství by tento symbol zobrazoval Pannu Marii stojící na hadovi. Výklad tohoto symbolu se liší od kultury ke kultuře. Postava je ale v každém případě herrnafroditem, aby symbolizovala rovnováhu s jakou využívá současně svou dynamickou i magnetickou stránku.

Tato postava zosobňuje završení velkého díla vykonaného v nitru, jehož úkolem také bylo sjednotit vnitřní protiklady. Vesmír představuje triumf popření a prožití stavu nirvány nebo jednoty, ve které jsou zajedno všechny mnohočetné podoby našeho , já“. Je to symbol jednoty, ve které se sešly pozitivní a negativní síly projevované na vnější i vnitřní úrovni.

Postava se prosekává svým srpem všemi omezeními a zábranami a splétá je do sítě, na které bude tančit svůj osvobozující tanec. Aby se mohla osvobodit a současně budovat svou individualitu, musí se všeho vzdát a současně vykročit vpřed. Tak jako je had, jehož tělo zdobí kresba ve tvaru kosočtverců, schopen regenerace, tak i my se musíme nejdříve proměnit na vnitřní i vnější úrovni, než nám bude dovoleno vstoupit do nových světů. Proměna nás vede k tomu, že rosteme a vyvíjíme se ve spirále, což symbolizuje účes postavy, a že neustále rozšiřujeme své vědomí (její svatozář ve tvaru kosočtverce).

Panteon ve spodní části karty je řeckým symbolem sídla všech bohů a bohyň. Když vyjadřujeme svou vnitřní jednotu či plně rozvinutou osobnost, prožíváme pocit naprostého pokoje. Vesmír představuje naši schopnost umět si poradit ve vnějším světě, ale stejně tak i ve svém niterném životě.

Čtyři zvířata v rozích karty zastupují čtyři elementy: zemi (znamení Býka; hlava býka), oheň (znamení Lva; hlava lva), vodu (znamení Stírá; hlava ptáka) a vzduch (znamení Vodnáře; lidská tvář). Tato zvířata symbolizují kvality jednotlivých elementů. Abychom mohli plně projevit svou podstatu, je třeba, abychom se projevovali na úrovni fyzické (Býk), duchovní a tvořivé (Lev), citové (Štír) a mentální (Vodnář).
 
 
 
Vesmír jako životní symbol
 
Vesmír je vaším životním symbolem osobnosti, pokud číslice vašeho data narození dávají v součtu číslo 21. Tento symbol představuje způsob, jakým se projevujete ve vnějším světě. Jste bytostí, kterou přitahuje možnost objevovat, pouštět se do dobrodružství a budovat nové světy. Rádi cestujete, abyste mohli objevovat nepoznané kouty země a neznámé kultury. Jste nadáni pohledem, který vidí do dálky a budoucnosti. Umíte instinktivně vycítit, co by se mělo přebudovat nebo přeorganizovat, ať už je to na úrovni prostředí, ve kterém žijete, nápadů, projektů nebo lidí. Jste také nadáni schopností zregenerovat a nabít novou energií nejen sami sebe, ale i ostatní (had, kterému naroste nová kůže). Lidé vás vnímají jako nesmírně tvořivou osobnost, která se touto kvalitou podobá znamení Lva (lev); dále jako praktickou a produktivní osobnost jako je znamení Býka (býk); ale i jako originální osobnost plnou novátorských nápadů jako je znamení Vodnáře (lidská tvář); a konečně jako osobnost, která s velkým citovým nasazením prožívá to, co pro ni má hluboký význam, tak jak je to přisuzováno Štíru (pták).

Ve vašem životě nastanou určitá období, kdy se budete aktivně zabývat ekologickými problémy a kdy vás bude hluboce zajímat osud Země. Budete se snažit přispět k tomu, abychom jako lidstvo ve vesmíru přežili. Otázky vzniku vesmíru jako celku vás budou asi v této době neuvěřitelně přitahovat. Možná, že přispějete k teoriím, projektům a službám, které napomáhají vzájemnému porozumění. Tento typ práce vás bude přitahovat jak na úrovni národní, tak mezinárodní, stejně jako cestování, které dává možnost poznávat rozdíly mezi kulturami a odhalovat prvky, které jsou lidem na celém světě společné.

Těžko snášíte jakékoli omezování. Vaše schopnost překonat vše, co vám brání, abyste se dostali k jádru věci (srp), vám umožní stavět nové světy ve svém nitru i ve vnějším světě. Otázka svobody pro vás bude v různých údobích života důležitým tématem.

 


Vesmír jako symbol růstu

Vesmír je vaším symbolem růstu, pokud číslice vašeho dne a měsíce narození dávají v součtu s číslicemi letošního roku číslo 21.

V tomto roce pro vás bude důležité, abyste se ve vnějším světě projevovali aktivně. Odhalíte velice rychle, co je potřeba udělat, a chopíte se toho. S chutí se začnete projevovat tvůrčím a produktivním způsobem v oblastech, které jsou vám blízké, a budete přicházet s originálními nápady. Nebudete ochotni tolerovat žádné výčitky svědomí typu „měl bych“. Projeví se vaše potřeba přispět konkrétní službou nebo dobrovolnou účastí na něčem, co má hlubší smysl a co by mohlo pomoci vaší rodině, společnosti, zemi nebo planetě.

V roce Vesmíru pocítíte, že je pro vás nepostradatelné cestování a navštěvování jiných zemí, a je možné, že se na cesty i vydáte. Je také možné, že díky jedné z cest získáte motivaci dále růst a budovat nové světy v sobě i navenek. V každém případě uvidíte svůj život z odlišné perspektivy a budete odhodláni podstoupit změny, které vám dovolí stát se ve svém nitru ještě celistvější, tak abyste mohli svou osobnost plně projevit.

 

 

Vesmír jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Vesmír je výborným symbolem pro meditaci nebo vizualizaci a zvyšuje schopnost projevovat sebe sama ve světě bez omezení. Pokud budete meditovat s tímto symbolem před sebou, posílíte své vlohy plně se v okolním světě realizovat. Pomůže vám to také pochopit úkol, který jste přišli na zemi splnit. Tento symbol rovněž podporuje vzájemné porozumění a jednotné vědomí. Pokud chcete budovat nové vnitřní i vnější světy, pak můžete k upevnění svého odhodlání využívat tohoto symbolu, neboť je obrazem všech možných světů.

 
Afirmace při meditaci nad kartou Vesmír
 
Těší mě objevovat vše nepoznané.
Těší mě, když mohu dávat tvůrčím myšlenkám a projektům strukturu a tvar.
Cestování mě velmi inspiruje.
Naplňuje mě hluboká vděčnost, že svým životem mohu přispívat k tomu, aby byl svět lepším.

 

 

Vesmír jako vaše zrcadlo
 
Pokud si tento symbol vytáhnete nebo vás neustále přitahuje, znamená to, že se v nynějším období plně a bez zábran projevujete ve vnějším světě a že je to pro vás významný krok. Budujete nové struktury světů uvnitř i vně svého „já“. Během příštích jednadvaceti týdnů nastane doba, kdy budete rozhodnuti tyto světy uskutečnit a nebo jim dáte prostor, aby se mohly projevit na všech úrovních života. Možná, že se vydáte na neobvyklou cestu za poznáním, a nebo vás vaše úkoly povedou do různých zemí světa, abyste přinášeli světlo porozumění všude tam, kde je ho třeba. Nebo se alespoň pokusíte přispět společnosti, kde cítíte, že je to nutné. Nepotlačujete naprosto žádnou ze stránek své osobnosti a otevřeně je projevujete. Vesmír vám naznačuje, že je nyní zapotřebí vašeho přispění a talentu, a vy svým dílem rádi přispíváte.

 


Symboly, které jsou aspekty Vesmíru

Vesmír (XXI) je vyjádřením symbolu Císařovny (III) ve vnějším světě. Abychom mohli světu prospět svými vrozenými talenty (Vesmír), musíme věřit tomu, že v sobě najdeme zdroj ničím nepodmiňované lásky, abychom ji mohli projevit (Císařovna). Taková moudrá láska může být vyjádřena jedině tehdy, pokud jsme ochotni porušit omezující vzorce své existence (Viselec XII), vzdáme se svých starých smutků (3 meče; Žal) a budou nám jasné naše priority (3 disky; Dílo), když prožijeme svou vnitřní celistvost (3 hole; Ctnost) a budeme komunikovat s projevem úcty (3 poháry; Hojnost).

 

 
Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem osobnosti Vesmír
 
Talenty:   

Císařovna III (láska prodchnutá moudrostí; ničím nepodmiňovaná láska)
3 poháry (Hojnost)
3 hole (Celistvost)
3 disky (Dílo; priority; odhodlání dokonat a naplnit „dílo“)
Viselec XII (porušit vzorce)
Vesmír XXI (projevy lásky ve světě)

Výzvy:
3 meče (žal; smutek)