Crowleyho tarot - Velká arkána
 
 Crowley - 20 - aeon  
20 - Aeon
 
PRINCIP BYSTRÉHO ÚSUDKU A HLUBOKÉHO VHLEDU
 
Aeon zastupuje princip bystrého úsudku, který je využíván v osobních i profesionálních situacích. Websterúv slovník definuje Aeon jako „stav, který představuje dlouhé, neomezené časové období“. Aeon nám připomíná, že každý pojem je definován na základě širší perspektivy, která představuje celek, v němž je pojem zasazen. Jde o to, umět na věci pohlédnout tak, že neopomeneme vzít na vědomí ani dobu jejich trvání, ani jejich osobní příběh, a současně budeme pečlivě zkoumat širší perspektivy jejich existence.
Uprostřed karty jsou zobrazeny dva silné symboly, které představují Universum jako rodinu. Osiris, egyptský bůh mrtvých a podsvětí, který byl uctívaný jako „Král bohů a lidí“ a byl spojován s velkou moudrostí, se oženil s Isis, nejmocnější egyptskou bohyní, která vládla intuici. Spolu zrodili dítě Hora, boha slunce, nebe, světla a vnímání (tři postavy v dolní části karty znázorňují tyto božské atributy). Nebeskou klenbu vyplňuje bohyně Nut, vypodobněná jako žena s tělem barvy noční oblohy, kterým v noci přidržuje na obloze hvězdy, zatímco prsty svých rukou a nohou se dotýká země. Její tělo tvoří znak astrologického znamení Lva, které představuje tvůrčí sílu a moc. Tvořivost, pokud je využila správným způsobem, může mít pozitivní vliv jak na rodinu, tak na profesionální dráhu. Aeon je jedinou kartou v tomto souboru, která v sobě slučuje aspekty našeho osobního i profesionálního života.

Bohyně Isis v lůně nám připomíná naši tvůrčí schopnost vytvářet nové struktury (tři postavy). Horus s ukazováčkem na rtech symbolizuje skutečnost, že moudrost pochází ze zkušenosti a nikdy není sdělována náhodně. Camus ve své knize The Fall (Pád) píše, že procesem posledního soudu procházíme při každém sebemenším rozhodnutí, které musíme každý den podstupovat, ať se týká nás samotných nebo i ostatních. Symbol Aeon představuje naši schopnost vytvářet nebývalé struktury jak v rodině, tak v profesi. Aeon nás vede k tomu, abychom se podívali na svou minulost a odpustili v ní sobě i druhým za odsuzování, kterého jsme se na nich dopustili. Oko boha Hora s červenými křídly v dolní části karty představuje inspirovanou vizi. Horus, egyptský bůh vnímání, pohlížel na všechno s vědomím celého příběhu věcí. Když vytváříme v rodině nebo v profesi nové struktury, je nám zapotřebí právě vnímání boha Hora.
 
 
 
 
Aeon jako životní symbol
 
Aeon je vaším životním symbolem osobnosti, pokud číslice vašeho data narození dávají po sečtení číslo 20. Tento symbol zosobňuje způsob, jakým se projevujete ve vnějším světě. Je pro vás důležité být tvořiví jak v soukromí, tak v profesi. Asi byste neuměli žít jenom pro rodinu bez možnosti tvůrčího uplatnění v profesi. Stejně tak by vás neuspokojovalo žít samou prací a být ochuzeni o to, co rodina a citové vztahy poskytují. Ve vnějším světě se potřebujete projevovat tvůrčím způsobem. Symbolem této touhy je bohyně Nut, která svým tělem vytváří znak astrologického znamení Lva. A právě osoby narozené ve Lvu (21. července - 21. srpna) jsou zrcadlem vaší potřeby vyjadřovat se tvořivě a dynamicky ve všech oblastech života. V měsíci Lva můžete začít pracovat na něčem novém a nebo dát novou dimenzi svým vztahům a profesionálním aktivitám.

Na ostatní působíte jako neobyčejně vnímavá a intuitivní bytost, která má hluboký vhled a vidí pod povrch věcí. Jste schopni odhalit celý osobní příběh u každé věci, situace a člověka. Okamžitě jste schopni posoudit, jestli věci mají smysl, nebo ho postrádají. Nechybí vám ani schopnost předávat své postřehy dál takovým způsobem, že ten, komu jsou adresovány, je může přijmout. Vždycky hledáte na ostatních spíše to, co stojí za povšimnutí a čím mohou inspirovat a motivovat druhé, než abyste kohokoli podrobovali kritice, a tak ho ponižovali. S vaším nadáním, kterým jsou komunikační vlohy spojené s hlubokým vnímáním, byste mohli vyniknout v roli poradce nebo kritika v kterékoli tvůrčí oblasti nebo i na jiném poli aktivit.
 
 
 
 
Aeon jako symbol růstu
 

Aeon je vaším symbolem růstu, pokud číslice vašeho dne a měsíce narození dávají v součtu s číslicemi letošního roku číslo 20. V tomto roce je pro vás výhodné stát se členem týmu a podílet se na společném úsilí s vašimi rodinnými členy nebo s lidmi, kteří jsou vám hodně blízcí. Bude pro vás snadné vyváženě propojit svůj osobní vztah s budováním kariéry. Možná budete mít chuť začít se zabývat novými aktivitami nebo budete chtít objevit něco, co by vzbudilo váš zájem jak v osobním, tak i profesionálním životě.

Osoby narozené ve Lvu (21. července -21. srpna) budou zrcadlem vaší potřeby projevovat tvořivost ve všem, nač sáhnete. Případně nastane vhodný čas k vyřešení starých záležitostí se zrozenci ve Lvu, nebo je možné, že se rozhodnete přijmout novou příležitost, kterou vám přinesly osoby narozené v tomto znamení.

V roce Aeonu vás možná napadne, jestli si nepořídíte rodinu (plovoucí plody v dolní části karty), a nebo budete uvažovat nad tím, že ve svém profesionálním životě začnete dělat něco nového.

 

Aeon jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Aeon se výborně hodí k meditaci a vizualizaci obzvláště tehdy, pokud se rozhodnete, že chcete zvýšit svou schopnost vnímat situace z jejich širší perspektivy. Tento symbol vám pomůže přeměnit vaši kritičnost a sklon k odsuzování v objektivní pozorování situace. Dále podpoří vaši schopnost sdělit, čeho jste byli svědky a co jste vypozorovali. Když budete mít tuto kartu při meditaci před sebou a nebo si ji budete vědomě vizualizovat, můžete posílit stav rovnováhy a příliv tvořivosti ve svém osobním i profesionálním životě.

Afirmace při meditaci nad kartou Aeon

Objektivně a spravedlivě pozoruji lidi i situace.
Vážím si svých kvalit a charakterových rysů.
To, co vidím, dokážu sdělovat objektivním způsobema tak srozumitelně, že to může být vyslyšeno a přijato.
Hluboce ctím neomezený zdroj tvořivosti ve svém nitru, jehož mohu využívat ve své rodině i profesi.

 


Aeon jako vaše zrcadlo

Pokud si tuto kartu vytáhnete a nebo pokud vás tato karta přitahuje, je to znamením vaší nynější schopnosti propojit starost o rodinu s otázkami kariéry. Jste vnímaví a svého bystrého úsudku využíváte při hledání nových zájmů ve svém životě. Během příštích 5 měsíců jste připraveni proměnit svůj sklon k odsuzování v objektivní pozorování všeho, co právě budete prožívat.

Symboly, které jsou aspekty karty Aeon

Symbol Aeon (XX) je projevem Velekněžky II ve vnějším světě. Objektivní můžeme být a náš úsudek bude bystrý (Aeon) jedině tehdy, když jednáme z pozice sebedůvěry a vnitřní vyrovnanosti (Velekněžka). Tvořivost a vyrovnanost v našem osobním i profesionálním životě může nastat, jestliže prožíváme klid mysli (2 meče; Mír), lásku (2 poháry; Láska), vnitřní převahu (2 hole; Nadvláda) a podstupujeme pozitivní proměnu (2 disky; Změna). Aeon je zjevné vyjádření výše zmíněných kvalit. Lidé vnímají naše vyzařování a sílu), vytváříme-li nové struktury ve vztazích i profesi (Síla /Chtíč XI) (podrobnější informace viz konstelace Veleknězka v kapitole VI).Talenty a výzvy pro osoby s životním symbolem Aeon

Talenty:

Aeon/Úsudek XX
Velekněžka II (sebedůvěra)
2 poháry (Láska)
2 meče (Mír; klid)
2 hole (Nadvláda; převaha)
2 disky (Změna)
 
Síla/Chtíč XI

 

Výzvy:

Přeměnit kritičnost v objektivitu.
Sdělovat své postřehy tak, aby jim bylo nasloucháno a byly přijaty.