Crowleyho tarot - Velká arkána


Crowley - 0 - blazen

 0 - Blázen

PRINCIP ODVAHY, STAV BEZE STRACHU, EXTÁZE A VRCHOLNÁ ZKUŠENOST

Blázen představuje univerzální princip, který je spojován se stavem vědomí zažívaným před narozením a po smrti. Z pohledu životní zkušenosti je tento stav často označován jako mystický, transcendcniální, extatický a transpersonální. Na portrétu Blázna je zobrazen Dionýsos, bůh jara, který je ovinut čtyřmi spirálami silné pupeční šňůry. Ozdoben rohy a hrozny, které k Bakchusovi patří, představuje Dionýsos tvořivou sílu, jež má moc vytvářet nové formy, povstávající z jeho schopnosti užasnout nad zázrakem života a z očekávání, jež je prosto strachu.
 
Orientálním symbolem pro strach je tygr, který se mu pokouší zakousnout do stehna, ale Dionýsos mu přesto nedává žádnou šanci. Dívá se přímo před sebc, a proto na něm strach nemůže zanechat žádnou stopu.
 

Bláznovy rozvinuté schopnosti vytvářet nové struktury jsou naznačeny zelenou tunikou a různými zákrutami pupeční šňůry. První smyčka pupeční šňůry prochází kolem srdce na znamení toho, že Blázen umí prožít i nové a zatím nepoznané pocity. Na druhé smyčce jsou vyobrazeny 4 symboly: první na znamení nové cesty k navrácení zdraví (Aeskulapova okřídlená hůl s hady postavenými proti sobě); druhý naznačuje jeho nadání objevovat nové možnosti transformace (motýl); třetí představuje neotřelé způsoby, jak dát na vědomí vtíravým lidem, že existují hranice, přes které nepřekročí, a jak vystupovat v situacích s podobnou atmosférou (sup); a poslední symbol znázorňuje zrození hlubšího soucitu a porozumění zranitelnosti a citlivosti druhých (holubice). Na třetí smyčce pupeční šňůry spočívají dva lidé v objetí, což představuje naši schopnost dát svým vztahům nový rozměr. V posledním ohybu šňůry leží egyptský bůh Sůchos, zobrazovaný jako krokodýl. Krokodýli byli v Egyptě jednu dobu považováni za božské vtělení a po smrti byli balzamováni. Krokodýl ztělesňuje naši schopnost naplnit svou práci a tvořivost vizí vyššího významu.

Blázen je alchymista, který v jedné ruce třímá oheň a v druhé pohár obrácený dnem vzhůru. Navozuje jednotu mezi city a pocity (voda) a vnitřní energií a vizí (oheň), aby dal vzniknout originálním a zatím nepoznaným idejím (pára, bílé kapky v pozadí). Blázen využívá mnoha svých talentů (astrologické znaky na mincích), aby vytvářel hojnost (pytel plný mincí) a plodnost (hrozny). Svým slunečním pásem, kterým je přepásán, se zavázal k tomu, že bude svou tvořivostí působit ve světě hmoty tak, aby přinášela užitek. Blázen zosobňuje extatické dobrodružství růstu a poznávání na cestě životem, která je pro každou bytost cestou hrdinskou (květiny mezi jeho nohama v různých stádiích růstu a rozkvětu).

 

Blázen jako životní symbol

Jestliže součet číslic vašeho dne, měsíce a roku narození dává číslo 22, pak představuje Blázen váš životní symbol osobnosti. Číslo 22 je dvacátým druhým symbolem Velkých arkán a rovná se současně Číslu 0, (2 - 2 = 0). Lidé narození pod znamením tohoto čísla působí na své okolí jako osobnosti vysoce tvořivéěa neustále toužící po změně. To, že se narodili v Bláznu, neznamená, že jsou blázniví nebo ztřeštění. Jsou nicméně odvážní a rádi riskují. Jejich vystupování působí bez jediné známky strachu, i kdyby v sobě měli strach skrytý. Přitahuje je vše mystické a transcendentální, vše co je spojeno s nadvědomím. Umí v druhých vyvolat touhu po dobrodružství a podpořit jejich odvahu. Jsou vždy připraveni stanout v úžasu nad zázraky života a dovedou tím nakazil i své okolí. Ve svém životě se nechávají vést svou intuicí.

 

Blázen jako vizuální afirmace a meditativní symbol

Blázen je vynikajícím symbolem k vizuální afirmaci, který podporuje odvahu, zvyšuje ochotu zdravě riskovat a podporuje vnitřní tvořivé procesy, jež pomohou dát některým oblastem našeho života novou podobu. Blázen představuje energetickou podstatu toho, co jsme, podstatu našeho bytí, která je vždycky celistvá, plná zdraví a beze strachu. Tento symbol také poodkrývá naši nejvnitřnější duchovní podstatu, která se projevuje ve chvílích, kdy se skloníme před zázrakem života, ve chvílích posvátné úcty, hluboké zvídavosti a intuice. Pokud zažíváte hodně úzkostí, tato karta se vám výborně hodí k meditaci.

Afirmace při meditaci nad kartou Blázen
 
Jsem zářivou bytostí.
Jsem živoucí poklad.
Hluboce si vážím nekonečného zdroje odvahy, který ve mně pramení.
Ctím svoji přirozenost.
Není čeho se bát.

 

Blázen jako vaše zrcadlo

Kdykoli vás tato karta přitahuje a nebo si ji ze svého balíčku karet vytáhnete, je vám naznačováno, že právě nyní jste schopni vytvářet nové struktury z pozice odvahy, sily, intuice a víry ve vyšší moc. Blázen vám tak odhaluje, že jednáte z nejvnitřnější podstaty svého „já“. V určité oblasti svého života se právě projevujete beze strachu takoví, jací opravdu jste. Nastala vhodná doba k tomu, abyste využili své transcendentální energie, která vámi prochází.

 


Symboly, které jsou aspekty Blázna

Blázen je vnějším projevem karty Císař (viz konstelace Císař v kapitole VI) a několika jeho vůdcovských nástrojů, kterými jsou: 4 meče (Příměří), 4 poháry (Nadbytek), 4 hole (Uskutečnění), 4 disky (Moc). Vyšší aspekty našeho ,Já“ (Blázen 0) mohou být ve vnějším světě projevovány prostřednictvím vůdcovských schopností (Císař IV), a to tak, že svým projevem získáme převahu (4 disky), ale nepotlačíme přitom svou citovou stránku (4 poháry). Tak se nám podaří vše vyřešit (4 hole) za „klidu zbraní“ (4 meče). Když využijeme plně darů, které nám tyto symboly nabízejí, budeme se moci od čehokoli odpoutat a pokročit kupředu (Smrt / Znovuzrození XIII).

 

Zvláštní poznámka ke kartám Blázen a Mág
 

Blázen ztělesňuje extatický stav a vědomí vyšší moci, jež jsou přítomny v nitru každé lidské bytosti. Jsou neoddělitelným zdrojem, který v každém z nás dřímá a čeká, až bude znovu objeven a využit. Proto číslo 0, tedy Blázen, nemůže být růstovým symbolem. Jak Blázen, tak i Mág totiž zastupují zdroje, jež jsou naší neoddělitelnou součástí a v hlubině našeho nitra jsou k dispozici každé bytosti, aby z nich mohla čerpat v každodenním životě. To je důvodem, proč Blázen a Mág nikdy nemohou být růstovými symboly.