Egyptský tarot - Malá arkána - Hole
 
 egpt_hole_eso  

Eso holí

Název: Kořen sil ohně

Na kartě je zobrazena zlatá hůl s křídly na vrcholu uprostřed běsnícího ohnivého moře. Křídla jsou rozdělena na tři oblasti: oranžovo-červenou, modro-bílou a zelenou. Uprostřed je ohnivý kotouč ve zlatém kruhu. Z obou stran tohoto kruhu se zvedá had; oba hadi mají podobu ochranného urea, posvátného emblému staroegyptských slunečních božstev.

Výklad

Přirozená síla, energie a elán. Mužská a falická. Dobré zdraví. Síla nezbytná k dosažení vlastních cílů. Rysy této karty jsou kreativita a originalita. Značí zplození nápadů a činů; má potenciál je uskutečnit. Počátek nového podniku nebo nový začátek. Narození. Čas radosti. Lze očekávat peníze, bohatství a dědictví.