Egyptský tarot - Malá arkána - Hole
 
 egpt_hole_2  

Dvojka holí

Astrologické znamení: Beran

Planeta: Mars

Název: Nadvláda

Vládce je přítomen oslavám v Amunově chrámu. Hudebníci hrají a tanečnice představují svůj tanec, ale on se k jejich zábavě otočil zády. Nemá o tyto věci zájem.

Uprostřed vší nádhery svého panství žízní po nových zkušenostech, nových výzvách, kterými by se zabýval ve svém čase a se svou překypující energií.

 
 

Výklad

Bohatství, jmění a velkolepost, ale také možná doprovázené problémy, které s sebou přináší odpovědnost. Projekt je dokončen do značné míry s úspěchem, ale zanechává v člověku pocit nenaplněnosti. Je třeba dalšího postupu, aby dosáhl skutečného štěstí. Agresivní, nicméně dbalý zájmu veřejnosti a průkopnický. Vliv na druhé. Puzení a ambice něčeho dosáhnout. Chybí určitá citlivost a schopnost zvážit jemnější aspekt taktnosti. Tendence být arogantní. Omezená trpělivost vede k impulsivnosti, což se pojí s náladou, kterou je těžké zvládnout. Nespokojenost s přítomností, ale vyhlížení lepších časů, které teprve přijdou.