Egyptský tarot - Malá arkána - Hole
 
 egpt_hole_5  

Pětka holí

Astrologické znamení: Lev

Planeta: Saturn

Název: Svár

Je tu pět pochodujících bojovníků, každý ozbrojený oštěpem. Za nimi je zeď s vytesanými obrazy faraonových vojenských oddílů, které připomínají minulé bitvy.

 Výklad

Síla a energie, která mohla být konstruktivní, je použita negativně. Nad potenciálem tvořivosti převládne touha po ničení. Srdce, kdysi přátelské, nyní zahořklo. Energie této karty je nespoutaná. Přesto je přítomná umělecká schopnost potlačena nebo má potíže nalézt způsob, jak se projevit. Jsou zde konflikty, ale je tu též schopnost je překonat. Zdlouhavé úsilí dosáhnout odměny. Soutěživé aktivity. Zdroje, které jsou k dispozici, jsou mnohem rozsáhlejší, než se původně myslelo; když z nich člověk začne čerpat, potíže budou překonány. Témata této karty určitým způsobem souvisejí s bohyní Sechmet na osmé kartě Velkých arkád (Síla) – je zde síla, ale je použitelná jen tehdy, když je člověk s to ji zkrotit.