Egyptský tarot - Malá arkána - Hole
 
 egpt_hole_7  

Šestka holí

Astrologické znamení: Lev

Planeta: Jupiter

Název: Vítězství

Před zdmi pevnosti prezentují bojovníci v pozdravu své lotosové standarty na počest faraonova vítězství. Jejich vůdce vystoupil do popředí, na tyči jeho standarty je připevněn emblém lva. Jak lev, tak lotosový květ jsou symboly sluneční energie.

Výklad

Energie předchozí karty zde dosáhla rovnováhy. Je vítězná, triumfovala nad protivníkem. Naznačují se dobré zprávy nebo dary. Přání se splní. Kde předchozí karta používala k dosažení svých tužeb sílu, zde se jako účinnější osvědčí diplomacie., Je to karta optimismu a důvěry, avšak existuje tu nebezpečí, že se dá průchod aroganci. Spojení Lva a Jupitera dává této kartě velký díl lidskosti. Umělecká tvořivost a sebevyjádření jsou dobře aspektovány, inspirace nyní proudí naplno.