Egyptský tarot - Malá arkána - Hole
 
 egpt_hole_7  

Sedmička holí

Astrologické znamení: Lev

Planeta: Mars

Název: Neohroženost

Žena v oděvu jantarové barvy zoufale zápasí s mužem. Muž je silnější než ona a jí hrozí vážné nebezpečí, že bude shozena ze skály na ostré kůly. Její budoucnost vypadá nejistě, ale přibližující se lvice může poskytnout dostatečné rozptýlení, aby žena mohla utéci.

Výklad

Tato karta ukazuje na konflikty všeho druhu. Brutální energie Marse se přidává k síle znamení Lva. Odvaha v krajním nebezpečí. Vytrvalost proti všem protivenstvím. Hlavní osidlo představuje ambiciózní a egoistická povaha a pýcha. Víra a důvěra ve vlastní přesvědčení, která bude neúnavně bráněna. Může to být karta extrémisty a fanatika. Když je tato karta špatně aspektována, může ukazovat na zarputilost a odmítání přiznat porážku. Vyjednávání a soupeření v obchodních záležitostech.