Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_00_blazen  

0  Blázen

Písmeno: Alef

Barva: Žlutá

Živel: Vzduch

Titul: Duch éteru

Jako první karta balíčku je Blázen kartou počátků a stvoření. Představuje plodivou sílu jako taková je kartou protikladů, kde se spojuje ženský a mužský prvek tak, aby tvořil vyvážený celek. Její číslo je 0, prapůvod, který předchází pevnou realitu čísla 1. Je to první měřený pohyb vesmíru. Obraz v sobě spojuje mnoho variant egyptského mýtu o stvoření. Z prvotních vod zosobněných bohem Nun se zvedá pahorek. Na tomto pahorku se sám stvořil bůh Atum (Amun, Amon) a poté vytvořil bohy Šu (vzduch) a Tefnut (vlhkost). Ti zase zrodili Geba (země) a Nuit (obloha). Další mýty mluví o kosmickém vejci vystupujícím z vod, z něhož se vynořuje slunce, které dalo světlo prvnímu dni. Božské dítě ve vejci je Harpokratés, dosud nenarozený Hórus, světlo před rozedněním. Má prst na ústech, což je znamení mlčení. V další mystické variantě se na temné vodě vznáší lotosový květ s rozvitými okvětními lístky, tak aby ukázal slunečního boha.

Karta znázorňuje boha Amona, boha stvořitele, jak kráčí po prvotním pahorku. Jeho jméno znamená „skrytý“, „zahalený závojem“ či „neviditelný“. Je to skrytý bůh, bůh v pozadí vesmíru, síla v pozadí slunce.

Bláznovi visí za opaskem měšec. Podle tradice obsahuje všechno jeho pozemské jmění, jeho vzpomínky i jeho potenciál. V egyptské symbolice představuje pero v jeho ruce pravdu; je to symbol Ma’at, bohyně pravdy. Hůl v jeho pravé ruce v sobě spojuje prvky vladařské berly vas s džedem a ankhem. Na Blázna číhá krokodýl, aby jej svedl z cesty. Je ztělesněním Sutecha, protivníka bohů známého jako požírače srdcí. Je to ničitel, který komplementárně doplňuje stvořitele, protože v počátku je již obsaženo semeno jeho konečného zničení. Pes, který tradičně doprovází Blázna, je připomínkou psí hvězdy Sirius neboli Sothis, která hrála v egyptských mýtech velkou roli. Na nebesích je sup bohyně Mut, manželky Amonovy. Jméno Mut znamená matka; byla to velká Bohyně Matka. Sup byl symbolem mateřské ochrany a věřilo se, že chrání své mladé pod svými roztaženými křídly.

Blázen bezstarostně kráčí po své cestě. Jeho kroky jsou náhodné jako tel motýla, který ho předchází. Ale jeho věrný pes jej hlídá a vede ho tak, aby se vyhnul skrytým léčkám, jež představuje krokodýl.

 

Výklad

Karta naznačuje nové začátky, počátek nového cyklu činnosti, nevinnosti a naivity. Značí tvořivého snílka, skryté talenty a latentní potenciál, optimismus nezatížený minulými událostmi. Je to karta představivosti a fantazií, impulzivity a slepých instinktů. Blázen žije ve své mysli, všechno, co zažívá, si vykládá tak, aby se to hodilo k jeho pojetí světa. A naopak i svět se proměňuje tak, aby byl v souladu s jeho očekáváními. Je ryzí, nekomplikovaný a zranitelný. Vyhledává zkušenosti. Je to nevinné dít, malá loďka unášená po moři života, poháněná větry osudu.