Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_01_mag  

I  Mág

Písmo: Bet

Barva: Žlutá

Planeta: Merkur

Titul: Mág moci

Thoth, magický bůh Egypta, sestupuje z nebe na zemi. Jeho nohy spočívají na měsící, protože je lunárním božstvem. Thotova zlatá stezka je rovněž pyramidou. Pyramidy postavili Egypťané jako prostředek posmrtného vystoupení na nebesa. Věřili, že budou navždy existovat jako hvězdy na obloze. Po obou stranách stezky jsou zobrazeny postavy Ogdoada, jeho pomocníka a žabohadí hlavou. Jsou dvojrozměrné – jako nástěnné malby. Nejsou to fyzické bytosti, nýbrž představitelé čtyř živlů. Pod Thothem se nachází prstencovitý symbol, hieroglyf, který představuje nekonečno.

Thoth byl pro Egypťany významným bohem. Jeho sféra vlivu byla rozsáhlá. Byl bohem času, což souviselo s Měsícem, který je jakýmisi nebeskými hodinami. Nad hlavou nese měsíční paprsek. To, že byl spojen s Měsícem a hodinami tmy, vedlo k tomu, že se stal průvodcem duší mrtvých. Vynalezl hieroglyfy a byl i bohem komunikace a obchodu. Ve všech těchto oblastech velice připomíná řeckého Herma a římského Merkura.

Měl hlavu ibise, ptáka, který mu byl zasvěcen; pro staré Egypťany to byl symbol mentálního soustředění. Okřídlený sluneční kotouč nad ním představuje pozemské vtělení slunečních bohů, viditelné pro celé lidstvo.

Za ním je mlžné mračno, ryzí hmota, ze které jsou stvořeny hvězdy. Thoth je poslem všech bohů. Zvláště pak je hlasem stvořitele, právě on odpovídá za vykonání Amonovy vůle. Všechny síly vesmíru jsou pod jeho vládou.

V rukou drží dvě bílé hole, jedna má zakončení v podobě lotosu, druhá v podobě papyru. Jsou to heraldické rostliny Horního a Dolního Egypta. Obě hole jsou obtočeny hadem. Způsob, jakým hole drží, ukazuje na zdroj a směr síly, jež jím proudí. Tato síla pochází ze slunce nahoře a je vedena dolů do země. Mág uskutečňuje božskou vůli na materiální rovině. Je učitelem, který poučuje lidstvo o způsobech bohů.

 

Výklad

Tato karta představuje intelekt, jeho schopnost ověřovat a zkoumat prostředí a moc měnit a transformovat toto prostředí, pokud je to shledáno jako žádoucí. Zosobňuje produktivní myšlení, tvůrčí nápady, mysl použitou konstruktivně, sebedůvěru a víru v sebe. Praktické znalosti versus teorie. Schopnost organizovat lidi, čas a události, plánovat věci takovým způsobem, že je to k prospěchu všech, kterých se to týká. Dovednost ve sférách obchodu a komerce. Někdo zabývající se zámořským trhem. Komunikace, diplomacie a jednání, možná v zastoupení druhého. Duchovní vůdce, ten kdo přijímá božské vedení. Obratnost spojená možná s prohnaností. Zdravotnické nebo veterinární profese. Doba nových příležitostí nebo počátků. Otevírají se nové dveře. První rozhodující krok na cestě dalšího postupu.