Egyptský tarot - Velká arkána
 
 egpt_21_svet  

XXI  Svět

 

Písmeno: Tav

Barva: Indigová

Planeta: Saturn

Titul: Paní úsvitu času

Tato karta představuje dokončení a završení, konec času. Spojení duše s vesmírem. Je to pravé a úplné sebeuvědomění. Dosáhlo se nejvyššího stupně přírodní dokonalosti. Návrat k planoucí záři zdroje. Korunující sláva stvoření. Karta značí definitivní konec hodnoty.

Božstvo zobrazené na této kartě je Nuit, egyptská mateřská bohyně, Paní hvězd. Podle tradice je postava znázorněna na kartě Svět androgynní. V určitém smyslu je proto opakem Viselce.

Nádoba na hlavě bohyně představuje lůno, ale je to také egyptský symbol srdce. Její barvy jsou modrá nad terakotovou – nebe nad zemí, Nuit nad jejím manželem Gebem. Na nádobě je ankh, který ukazuje, jak se rodí život ze spojení protikladů. Tři červené sluneční kotouče představují setry Malchut, Jesod a Tiferet. Takto je naznačena nejpřímější cesta po stromu života k sefiře Keter. Podle mýtů rodí Nuit Slunce každého rána a poté ho každého večera zase pozře. To má paralelu v římském bohu Saturnovi, který byl otcem a poté své děti pohltil.

Kolem bohyně se spirálovitě točí fialový vír. Fialová je poslední barvou na viditelném spektru a značí konec všeho. Bohyně drží v rukou dvě hůlky, lotosovou a papyrovou Horního a Dolního Egypta. Společně symbolizují sjednocení.

Had je zároveň Apopem i ohnivým hadem Indů. Na jeho hlavě stojí bohyně, a dává tak najevo, že had je zde pevně pod její kontrolou. Bylo to právě pod kmenem jejího posvátného stromu, kde byl Apop nakonec poražen bohem Ra.

Kolem bohyně je páska ve tvaru mandle rozdělená do dvanácti známých barev zvířetníku; připomíná rovněž duhu. Tato forma se nazývá různě, například vesica piscis nebo ichthys podle jejího tvaru připomínajícího rybu. Říká se jí rovněž mandorla a značí plamen ducha. Je v něm vejce stvoření, které je znázorněno rovněž na první kartě Tarotu. Mužským protějškem vesiky piscis je had. Pyramidy představují ruku člověka – pozemský materialismus, který je nyní opuštěn. Jejich původ je pradávný, ale to je nevýznamné v porovnání s věčností.

Ve čtyřech rozích karty jsou vidět čtyři živlové bytosti. Objevily se už dříve na jiných kartách (na kartě Velekněz a Kolo štěstí), ale zde se staly součástí struktur vesmíru.

Za postavou bohyně je hvězdná obloha -  ta byla považována, jak již bylo uvedeno výše, za tělo Nuit.

Hebrejské písmeno této karty tav znamená znak kříže ve tvaru T. Zde je součástí egyptského kříže neboli ankhu, který se objevuje nad hlavou bohyně. Kříž tvoří také část symbolu Saturna, planety související s touto kartou. Saturn a Země mají mnoho společných vlastností a obě je možné spatřit v sefiře Malchut.

 
 

Výklad

Svět značí završení. Konečné dosažení všech cílů. Nastolení harmonie. Pocit uspokojení a naplnění. Další postup. Tato karta znamená konec jedné éry.