Egyptský tarot - Velká arkána

 egpt_20_soud  

XX  Soud

 

Písmeno: Šin

Barva: Oranžově šarlatová

Živel: Oheň

Titul: Duch prvotního ohně

Soud je nižší já, které odpovídá na volání vyššího. Tyto dvě úrovně směřují společně ke konečné syntéze. Duchovní a pozemská rovina jsou nyní blízko sebe. Poslední omezení animální přirozenosti odpadávají. Ztrácená původní dokonalost se začíná obnovovat. Tato karta je posledním krokem k završení. Uvědomění, že osobnost není nic víc a nic míň než fasetka vesmírného vědomí. Jednotlivec je součástí celku, žádná oddělená existence není. Člověk by však měl být opatrný, aby si špatně nevyložil volání.

Osiris se ujímá svého právoplatného místa a volá své následovníky, aby se k němu připojili. Má křídla, která ukazují na jeho transcendentní a božský stav. Jeho tělo je na pozemské rovině průsvitné – zjevil se lidstvu a brzy bude zase pryč. Těm, kdo ho budou následovat, běží čas, světlo slábne, dveře se zavírají. Je nutné reagovat okamžitě.

Stejně jako na kartě Velekněz i zde drží Osiris berlu a důtky, ale zde má rovněž ohnivou vladařskou berlu vas. K jeho pokrývce hlavy jsou připevněna dvě pera, červené a modré. Tyto barvy se opakují na ureovi a na jeho límci. Jeho oděv ze zubatých per je mnohobarevný: černá je barva podsvětí, červená vitality, zelená vzkříšení a radosti a bílá čistoty a svatosti.

Na této kartě jsou tři lidé, odraz věčné trojice, otce, matky a dítěte. Osiris je probudil z dřímoty, jejich natronem napuštěné obvazy, kterými se obvazoval mumie, odpadl a leží vedle nich. Sarkofág jsou zelené a zdobí je ankhy. Na levé rakvi je obraz ptáka ba s lidskou hlavou. Ba byl putující duch – duše mrtvého. Na sarkofágu uprostřed jsou pozvednuté ruce: je to hieroglyf představující ka, životní sílu neboli dvojníka zesnulého. Poslední rakev je ozdobena ibisem, který byl aach či chu – nepomíjející duch-duše. Sarkofágy spočívají na šarlatové zemi, která připomíná „ohnivé jezero“ z mýtů. V dálce jsou mlhavé obrysy kopců. Jak se duch pozvedá, světské myšlenky a touhy začínají blednout a ztrácet se.

V oblacích nahoře jsou bohové Thoth a Anubis. Anubis drží váhy Ma’at a ankh. Váhy byly pro starověké chápání soudu ústřední. Při přechodu z tohoto života byl zesnulý zkoumán, zda může přejít do podsvětí. Jeho srdce se položí na váhy a váží se oproti peru pravdy. Potom musí přísahat před shromážděnými bohy a bohyněmi, že nikdy nespáchal hřích. Jestliže váhy neukážou rovnováhu, jeho slova se osvědčí jako nepravdivá. V nebi nebylo místo pro hříšníky, takže zesnulý byl poté uvržen do očekávající tlamy obludy Beby. Thoth, zapisovatel těchto soudů, je zobrazen, jak drží pozdvižený peseškef a ankh.

 

Výklad

Toto je karta duchovního probuzení. Nové dveře se otevírají, nastal čas pozitivních činů. Příležitosti by se měly uchopit. Jakékoli rozhodnutí povede ke zlepšení. Prodloužení života. Možná prorocká vize nebo mystická zkušenosti.