Tarot snů - Velká arkána

 

 00  
0 – Blázen
Základní význam: Být bláznivý, hrát si na blázna, dělat si z něčeho legraci. Počátek podniku či cesty. Nekonvenční a nekonformní přístup. Impuls ke změně.

Hlubší obsah: Klíčem k pochopení této karty je její rozvratná povaha. Ve starších tarotových sadách je Blázen zobrazován jako zarostlý tulák, který opouští vše známé a pohodlné a dává přednost svobodnému putování. V těchto ztvárněních, stejně jako v našem, má na sobě tradiční strakatý kabát dvorního šaška, jehož úlohou je – stejně jako u dnešních televizních komiků – bavit nás tím, že satirizuje současný stav věcí.

Shakespeare tuto vlastnost velmi zvýrazňuje ve své hře Král Lear, kde posměvačný a sarkastický šašek, nazývaný „Blázen“, vyslovuje pravdy, které by král od nikoho jiného nepřijal.

Ve snech se naše mysl zbavuje zaběhaných myšlenkových schémat a způsobů chování, které do nás vtiskuje společnost, a vyvádí nás z míry nečekanými spojeními a nelogickými závěry. Obdobně Blázen ohlašuje začátek cesty, jako kdyby zazněla trubka ze země snů. V Tarotu snů stačí jeden pohled na Blázna, abychom pochopili, že máme očekávat neočekávané. Současně je hlavním hrdinou našeho příběhu, cestuje krajinou snů a postupně se setkává s jednotlivými Velkými arkány.

První, čeho si na Bláznovi všimneme, je jeho zvláštní anatomie. Se svými širokými boky působí podivně obojpohlavně (v této knize jej ovšem v souladu s tradicí považujeme za muže). Dále vidíme, že nemá obličej, jen oči skryté za maskou. Máme dokonce témeř pocit, jako by šlo jen o prázdný oblek, ovšem ruce evidentně má. Je současně přítomný i nepřítomný, a tím je dokonale vybaven k tomu procházet jako hlavní hrdina sérií snů, jíž jsou Velká arkána. Můžeme si představit, že kdybychom se pozorně dívali, různé jeho části by se objevovaly a mizely, podobně jako kočka Šklíba v knize Alenka v říši divů, která se pomalu ztrácí a nechává za sebou jen škleb vznášející se ve vzduchu.

Blázen je doslova ničím, jak ukazuje jeho prázdný obličej, a vším, jak znázorňuje medaile na jeho náprsní kapse – slunce, měsíc a hvězdy. Tato astronomická tělesa odkazují ke třem po sobě následujícím kartám Velkých arkán (Hvězda, Luna, Slunce – XVII až XIX) a také kartě Svět, která, jak uvidíme, je zrcadlovým obrazem karty Blázen – cesta začíná a končí.

Blázen drží v rukou obruč a křišťálovou kouli obsahující svět. Ve své nevinnosti je považuje za pouhé rekvizity kabaretního kouzlení. Kovová obruč patří k základnímu vybavení varietního kouzelníka a Blázen ji uprostřed drží před sebou tak, jako kdyby z ní právě vyčaroval skleněný glóbus a jako by naznačoval, že by s její pomocí dokázal vytvořit také cokoli jiného.

Ačkoli je Blázen méně než nic, nese v sobě zárodek či možnost všeho v neomezeném množství. Je katalyzátorem, díky němuž se svět mění. Jako takový musí být nutně považován za rozvratného, protože cokoli nového lze vytvořit pouze tak, že staré ignorujeme nebo se proti němu vzbouříme.

Křišťálový glóbus také poukazuje na potenciál k čemukoliv, který v sobě Blázen skrývá, a současně je dalším odkazem k jeho protějšku, kartě Svět. To, že  je skleněný, vypovídá o křehkosti každé nové myšlenky – má sílu, a přesto může být snadno zničen.

Tvar Bláznovy vesty připomíná rybu. Ryby se často používají jako symbol myšlenek a pocitů, jež se vynořují z temných hlubin oceánu podvědomí.  Možná se tato ryba chystá vyletět z Bláznovy hrudi, proplout obručí a projevit se na hmotné úrovni jako myšlenka či pocit, které k nám přišly zdánlivě jako z čistého nebe.

Bláznův postoj je celkem jistý a rozhodný, Blázen však stojí na míči (ozdobeném stejnými tělesy, jaká vidíme na medailích na jeho náprsní kapse).  Už to je dost nejistá pozice, ovšem o to více, uvědomíme-li si, jak snadno může Bláznova bezstarostná rovnováha vzít za své, jestliže se hravé kotě natáhne za motýlem. Pokud se nahne příliš, zřítí se do vody i s míčem a Bláznem a není těžké si představit, jaké důsledky by to mělo pro křišťálový svět v Bláznových rukou. Vzhledem k tomu, že tato možnost je dosti pravděpodobná, Bláznova usazenost v jeho svérázné pozici je o to pošetilejší. Nejistota jeho situace odráží nejistotu, kterou často pociťujeme, když vyrážíme kamsi do neznáma.

Bláznovo balancování nám připomíná, jak nejasné jsou přechody mezi existencí a neexistencí. Tento subtilní pohyb mezi „ně-čím“ a „ni-čím“ naznačuje mlžné, sotva viditelné město vystupující z vody a také Bláznovy oči, které mají rozdílné barvy a připomínají nám taoistický symbol pro jin a jang, znázorňující vztah protikladů.

Motýl, který tak fascinuje kotě, je také symbolem změny a průlomu do neznáma, jako když se larva housenky musí dostat ven z kukly, aby se mohla rozletět.

Oranžový míč obklopuje duha, podobně jako Saturn jeho prstence. Jde o další odkaz k Bláznově kartě – dvojčeti Svět, k níž Saturn astrologicky patří.

Je zde ještě jeden důvod, proč chybí obličej. Bláznova tvář je totiž vaší vlastní tváří. Bláznova cesta je cestou vaší a jeho putování cyklem Velkých arkán je jen odrazem vaší vlastní životní pouti. Oči, které vidíte za Bláznovou maskou, patří vám.

 

Stezka na Stromu života:  Od 1. sefiry Vědomí (Keter) ke 2. sefoře Energie (Chochma). Na počátku Bláznovy cesty se vědomí projevuje jako čirá energie bez jakýchkoli rozumových či morálních omezení.

 

Hebrejské písmeno: Alef znamená vůl. Voli jsou užíváni k obdělávání polí, k přípravě na setbu, která poté vzejde.

 

Astrologie: Uran, planeta výstřednosti, originality a anarchie.